Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Kirjanpidon hinta – Paljonko kirjanpito maksaa?

Mitä kirjanpito maksaa?

Tilitoimistot ja kirjanpitäjät ilmoittavat hinnastonsa yleensä alkaen-muodossa. Tällöin hintaan sisältyvät vain lakisääteiset kirjanpitotyöt. Käytännössä kulut nousevat usein annettua alkuhintaa korkeammalle, minkä vuoksi kannattaa selvittää tarkasti, mitkä asiat vaikuttavat todelliseen kuluun. Pelkkää hintaa ei kannata vertailla – onhan kyse talousasioista, yrityksesi tärkeimmästä kivijalasta.

Kirjanpidon hinta määrittyy esimerkiksi yrityksesi koon, tarvittavien palveluiden, kirjanpitäjän asiantuntemuksen, käytössä olevan taloushallinnon ohjelmiston ja työtehtäviin kuluvan ajan perusteella. Työtehtäviin kuluva aika taas riippuu tilitoimiston kyvystä hyödyntää automaatiota.

Vaikka ulkopuolinen kirjanpitäjä voi kuulostaa isolta menoerältä, pitkällä aikavälillä osaava taloushallinnon asiantuntija tuo mitä todennäköisemmin yrityksellesi säästöjä. Ammattilaisen avulla voit välttyä turhilta virheiltä ja varmistua siitä, että kirjanpito hoidetaan paitsi lakien ja vaatimusten mukaisesti, myös parhaita mahdollisia käytäntöjä noudattaen.

Yrittäjälle aika on rahaa, ja kirjanpitäjän avulla voit hyödyntää oman aikasi taloushallinnon sijaan muihin töihin, kuten liiketoiminnan kehittämiseen.

Mistä kirjanpidon hinta muodostuu?

Kun valitset tilitoimistoa tekemään yrityksesi kirjanpitoa, valitset samalla kumppania, jonka kokemusta, tietämystä ja toimialaosaamista voit hyödyntää liiketoimintasi tukena. Kirjanpitäjän asiantuntemus voi parantaa mahdollisuuksiasi maksimoida voittoja hyvinä hetkinä ja selviytyä myrskyisistä ajoista.

Kirjanpitäjillä ja tilitoimistoilla on käytössään useita vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja:

 • Tositeperusteinen hinta, joka muovautuu käsiteltävien tositteiden määrän mukaan
 • Tuntiveloitus kirjanpitäjän käyttämän ajan mukaan
 • Ennalta määritetty kiinteä hinta
 • Yhdistelmä yllä mainituista hinnoittelumalleista
   

Tositeperusteinen hinta sisältää usein ainoastaan arkiset kirjanpidon perustehtävät ja lisälaskutettavaa syntyy tämän vuoksi lähes aina.

Kun vertailet hinnastoja, kiinnitä pelkän hinnan sijaan huomiota erityisesti siihen mitä hinta sisältää – ja mitä taas ei.

Moni etsii kirjanpitäjää hoitamaan ensisijaisesti lakisääteisiä kirjapidon perustehtäviä, eli auttamaan taloushallinnon arkirutiineissa. Ammattitaitoinen tilitoimisto voi kuitenkin tarjota yrityksellesi tukea moniin muihinkin tarpeisiin. Tämän vuoksi omat tarpeet tänään ja tulevaisuudessa kannattaa kartoittaa huolella läpi ennen tilitoimistokumppanin valintaa.

Vuodessa yrityksen kirjanpitoon kuluva rahasumma vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä yksinyrittäjä vai työllistävä yritys, minkä verran yrityksellä on liiketapahtumia ja kuinka paljon yritys toivoo tilitoimistolta tukea talousrutiineihin ja -neuvontaan.

Miten vertailla tilitoimistojen hintoja?

Aloita tilitoimiston ja kirjanpitäjän vertailu listaamalla ylös asioita, joita pidät tärkeinä ja odotat kumppaniltasi. Pohdi esimerkiksi sitä, etsitkö itsellesi vain arjen rutiinit hoitavaa kirjanpitäjää vai arvostatko kumppanin kykyä ja asiantuntemusta palvella myös erityistilanteissa?

Yrityksen toiminta ja koko vaikuttavat sopivimman hinnoittelumallin valintaan. Tositeperusteinen tai tuntiperusteinen hinnoittelumalli soveltuvat yrityksille, joissa kuukausittain käsiteltävien tositteiden määrä on melko pieni ja vakio.

Jos yritystoimintasi on verrattain pientä, eikä merkittäviä muutoksia tilanteeseen ole odotettavissa, voi tosite- tai tuntiperusteinen laskutus olla yrityksellesi edullisin ja tehokkain vaihtoehto.

Toiminimen kirjanpidon hinta

Kiinteä kuukausimaksu taas helpottaa kuukausittaisten kulujen ennakointia ja soveltuu tilanteisiin, joissa toivot kirjanpidon kustannuksilta tarkkaa ennakoitavuutta, tositteiden määrä vaihtelee paljon tai tulevaisuudessa siintää kasvua. Kiinteä hinnoittelu helpottaa budjetointia ja kirjanpidon kulujen hallintaa.

Usein kiinteään hintaan sisältyy lakisääteisen kirjanpidon lisäksi myös taloushallinnon ohjelmisto.

Jos tavoittelet kasvua, valitse tilitoimisto tai kirjanpitäjä, jolla on kyvykkyys auttaa sinua tarkastelemaan taloushallintoa liiketoimintasi tärkeimpänä tukipilarina.

Eteenpäin menevä ja kasvukykyinen tilitoimisto katsoo tulevaisuuteen, kehittää asiantuntijoidensa osaamista aktiivisesti ja tuntee tarkasti uusimmat vaatimukset esimerkiksi digitalisaation ja tietoturvan aloilta.

Moderni tilitoimisto hoitaa taloushallinnon digitaalisesti ja pyrkii esimerkiksi automatisoimaan rutiinitöitä aktiivisesti. Vertailussa kannattaa siis huomioida tilitoimiston tai kirjanpitäjän digikyvykkyys. Jos käytössäsi on jo tietty ohjelmisto, varmista, että tilitoimisto on kokenut ja osaava kyseisen järjestelmän käytössä.

Mikäli käytössä oleva ohjelmisto on vielä valitsematta, kannattaa kirjanpitäjän valinnan yhteydessä paneutua myös sopivimman ohjelmiston valintaan. Mobiilissa toimiva, ketterä ohjelmisto helpottaa elämääsi jatkossa ja säästää myös kirjanpitäjän aikaa – ja näin myös rahaa.

Muistilista kirjanpidon hintavertailuun

Osakeyhtion kirjanpidon hinta Accountor

1. Kiinnitä huomiota siihen, mitä kirjanpidon hintaan sisältyy ja mitä ei

Tilitoimistojen hinnastoissa on isoja eroja – ja näin on myös palvelun sisällössä. Alhaiseen kuukausihintaan sisältyy usein vain hyvin rajallinen määrä rutiinitöitä.

Tarkista, sisältyykö hintaan esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

 • Taloushallinnon ohjelmisto
 • Vuosittainen tilinpäätös
 • Alv-ilmoitukset
 • Pankki- ja verkkolaskuyhteydet
 • Raportointi
 • Asiakaspalvelu ja -tuki


Pohdi myös tarvitsetko muita kuukausittaisia palveluita, kuten palkanlaskentaa, jotka on hinnoiteltu erikseen?

2. Osaamaton kirjanpitäjä käy kalliiksi

Parhaimmillaan tilitoimisto voi toimia talouden apukätenäsi, tarjota taloustietoa liiketoimintasi kehittämisen tueksi, auttaa määrittämään suuntaviivoja ja ennustaa tulevaa.

Valitsemalla edullisimman vaihtoehdon saat ehkä arkisen kirjanpidon kulut vietyä minimiin, mutta kirjanpitäjä tuskin osaa tukea tarpeitasi.

Pohdi hintavertailun yhteydessä esimerkiksi seuraavia seikkoja, jotka vaikuttavat taloushallinnon palveluiden laatuun ja näin ollen myös hintaan:

 • Löytyykö tilitoimistosta varahenkilöitä yllättävien poissaolojen tai irtisanoutumisten varalle?
 • Onko tilitoimistossa riittävästi mahdollisuuksia kehittää asiantuntijoiden ammattitaitoa? Koulutetaanko kirjanpitäjiä säännöllisesti?
 • Tukeeko tilitoimiston asiantuntijoiden ammattitaito juuri oman toimialasi tarpeita?
 • Onko kirjanpitäjän taustalla isomman tiimin tuki ja osaaminen vai toimiiko tukenasi vain yksi henkilö?

3. Digikyvykkyys ja tietoturva kertovat tilitoimiston kasvukyvystä

Helppokäyttöisen, digitaalisen ohjelmiston avulla arjen rutiinit hoituvat helposti ja myös kirjanpitäjän aikaa säästyy tärkeämmille, kehittäville tehtäville kuittien metsästyksen sijaan.

Kun tilitoimistosi toimii digitaalisen kehityksen aallonharjalla ja satsaa tietoturvaan, voit olla varma siitä, että toimit tehokkaasti, tietoturvallisesti ja uusimpien ohjeistusten mukaisesti.

4. Onko tilitoimiston sijainnilla väliä?

Moni etsii kirjanpitäjää ensisijaisesti omalta paikkakunnalta. Käytännössä kirjanpitäjää on kuitenkin hyvin harvoin tarvetta tavata kasvotusten. 

Etäyhteyksien pohjalta tapahtuva kommunikointi on nopeampaa ja siten myös edullisempaa.

Käytännössä kumppanisi ei siis tarvitse olla paikallinen toimija, vaan tilitoimisto voi löytyä vaikka toiselta puolelta Suomea.

kirjanpito_kulut

5. Tilitoimiston koko vaikuttaa palveluiden vakauteen

Pienemmän ja paikallisen toimiston hinta voi houkuttaa, mutta samalla kirjanpitosi voi olla riippuvainen yhden tai muutaman henkilön työstä. Mitä jos tuttu kirjanpitäjäsi sairastuu, jää lomalle tai jättää työtehtävänsä? Entä, jos yrityksesi kasvaa ja tarvitset laajempia palveluita?

Moni pienyrittäjä saattaa kavahtaa suuria tilitoimistoja pelkän koon takia. Ehkä palvelu on liian etäistä ja byrokraattista? Tai jospa hinta on liian korkea?

Yleensä nämä pelot ovat varsin perättömiä. Suuremman tilitoimiston valitseminen ei tarkoita sitä, että yrityksesi hukkuisi asiakkaiden massaan. Suurilla tilitoimistoyrityksillä on usein omat valikoidut ja asiantuntevat tiimit, jotka keskittyvät erityisesti pienyritysten tarpeisiin. Saat henkilökohtaista palvelua ja ammattitaitoisen yhteyshenkilön, joka tuntee yrityksesi tarpeet.

Näin voit itse vaikuttaa kirjanpidon hintaan

Pohdi valintavaiheessa myös sitä, kuinka paljon haluat itse käyttää aikaasi kirjanpitotehtäviin. Tilitoimistojen palveluiden tasoa voidaan verrata esimerkiksi ruokakaupan perinteiseen kassaan ja itsepalvelukassaan.

Haluatko hoitaa mahdollisimman paljon asioita itse vai toivotko, että joku ottaa koppia esimerkiksi maksumuistutuksista, perinnästä tai laskutuksesta mahdollisimman kattavasti?

Tietyt asiat, kuten ostolaskujen oikeellisuuden tarkastaminen ja kuittien hyväksyminen kirjanpitoon, täytyy yrittäjän toki aina hoitaa itse. Moni taloushallinnon toimenpide vie kuitenkin yrittäjän arjesta yllättävän paljon aikaa. Ulkoistamalla esimerksi maksumuistutukset ja perinnän kirjanpitäjän hoidettavaksi, voit helpottaa omaa työtaakkaasi ja varmistaa hyvän asiakassuhteiden ylläpidon.

Kirjanpitäjäsi laskuttaa työstä, joka ei kuulu palvelun sovittuun hinnastoon – hinnoittelumallista riippumatta. Kun huolehdit omista taloushallinnon tehtävistäsi ajallaan ja tarkasti kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti, vähennät kirjanpitäjän tarvetta muistutella ja käyttää aikaa turhiin työtehtäviin. 

Helppokäyttöinen, skaalautuva ja digitaalinen taloushallinnon ohjelmisto auttaa tässä – voit kuvata ja tallentaa kuitit ja hyväksyä laskut mobiililla vaikka tien päällä.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

 
 

Share