Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Autoetu - Milloin se on mahdollinen yrittäjälle ja miten se vaikuttaa verotukseen?

Mille yritysmuodoille autoetu on mahdollinen?

Autoetu on palkkana käsiteltävä luontoisetu. Sen voi ottaa osakeyhtiön ja henkilöyhtiön omistaja, vaikka osakas ei nostaisi rahapalkkaa. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, joten autoetu ei ole mahdollinen toiminimiyrittäjälle.

Milloin osakeyhtiön osakkaan kannattaa harkita autoetua?

Autoetu tarkoittaa, että yhtiön autoa käytetään myös yksityiskäytössä. Auto on yhtiön nimissä ja auton käytöstä koituvat kustannukset hoidetaan yhtiön kautta.

Käyttöetuautossa yhtiö kustantaa yleensä kaikki muut paitsi polttoaine- tai käyttövoimakustannukset. Vapaassa autoedussa yhtiö maksaa kaikki auton kustannukset. Koska vapaassa autoedussa palkansaajalle ei tule kustannuksia, yhtiö ei voi maksaa ajetuista työmatkoista verovapaita kilometrikorvauksia. Käyttöetuauton osalta verovapaita kilometrikorvauksia voidaan maksaa Verohallinnon päätöksen mukaisesti. Tämä korvaus on 10 senttiä/km vuonna 2022. Verovapaita kilometrikorvauksia voi nostaa vain Verohallinnon päätöksen mukaisesti työmatkoilta. On tärkeä muistaa, että asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole työmatka, vaan se on yksityisajoa.

Ennen verotuksellista näkökulmaa, kannattaa osakkaan autoetua pohtiessa miettiä seuraavia aihekokonaisuuksia:
 1. Kumpaan tarpeeseen osakas tarvitsee autoa enemmän: Yksityisajoihin vai työajoihin?
 2. Voiko työ- ja yksityisajoihin käyttää samankaltaista autoa vai tarvitaanko näihin tarpeisiin erilaiset autot?
   
Jos päädytään autoedun hankkimiseen, se voi olla kannattavaa, jos...
 • Henkilöllä on paljon tuloja ja ansiotulon veroprosentti on korkea – Tällöin voi olla verotuksellisesti edullisempaa ottaa autoetu kuin maksaa auton käyttökustannukset omasta nettopalkasta
 • Hankittava auto on hintatasoltaan kallis – Hintatasoltaan kallis auto voi olla itselle edullisempi hankkia työsuhdeautona
 • Työmatkoja on paljon ja auton kustannukset ovat suuret – Verovapaat kilometrikorvaukset eivät kattaisi auton kuluja, jos auto olisi omassa omistuksessa
   
Auto kannattaa hankkia yksityisomistukseen ja jättää autoetu hyödyntämättä, mikäli...
 • Hankittava auto on hintatasoltaan huokea – Voi olla edullisempaa nostaa verovapaita kilometrikorvauksia yhtiöltä ja maksaa auton käyttökustannukset itse, jos kyseessä on pääomakuluiltaan halvempi auto ja autolla ajetaan paljon työmatkoja

Autoetu yrityksen verotuksessa

Autoetu on veronalainen luontoisetu, joten yrityksen on huolehdittava siitä ennakonpidätys ja sivukulut. Mikäli yhtiössä työskentelevä osakas ei nosta palkkaa, mutta ottaa veronalaisen autoedun, edusta ei voida toimittaa ennakonpidätystä. Tällöin autoetu tulee saajalla verotetuksi lopullisessa verotuksessa. Yhtiön pitää ilmoittaa autoetu tulorekisteriin.

Autoedun kustannukset ovat yhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa vähennyskelpoisia, lukuun ottamatta henkilöauton arvonlisäveroa. Lue ja katso videolta asiantuntijamme kommentit aiheesta tästä: Voiko auton alv:n vähentää yrityksen verotuksessa? | Accountor

Autoetu-yrityksen-verotuksessa-Yrittäjän-taloustärppi

Autoetu yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa

Omistamansa yhtiön lukuun työskentelevän osakkeenomistajan tai osakkaan yhtiöltään saamat tavanomaiset luontoisedut arvostetaan luontoisetupäätöksen mukaisesti, jos...
 • Luontoisetuja on käsitelty asianmukaisesti palkkatulona kirjanpidossa
 • Luontoisedut on ilmoitettu tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella

Mikäli osakkaalle ei ole maksettu rahapalkkaa, eikä ennakkoveroja ole maksettu, tulee luontoisedun ennakonpidätys maksuun lopullisen verotuksen valmistumisen yhteydessä.

Jos osakas on maksanut auton yksityiskäytöstä korvausta yhtiölle, otetaan se huomioon autoedun arvoa laskettaessa.

Autoedun määrään vaikuttaa yksityis- ja työajojen määrä. Autoedun kuukausikohtainen käyttökustannusten arvo on laskettu olettaen, että yksityisajoja on 18 000 kilometriä vuodessa. Jos yksityisajoa on jatkuvasti tätä vähemmän, palkansaaja pääsee edullisempaan verotusarvoon pitämällä ajopäiväkirjaa. Jos työajoja on vuodessa yli 30 000 km, autoedun perusarvo on 80 % normaalista arvosta. Autoedun arvoa voidaan myös korottaa verotusta toimitettaessa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä. Koska yksityisajoa on myös kodin ja varsinaisen työpaikan välinen matka, raja ylittyy esimerkiksi 220 työpäivän mukaan laskettuna 41 kilometrin mittaisesta yhdensuuntaisesta matkasta.

Yrityslakipäivä-CTA-banneri-1200x400-1.jpg

Tiesitkö, että saat asiakkaanamme maksutonta lakineuvontaa?

Autoetu-sahkoauto-hybridiauto-yritys-verotus-yrittajan-taloustarppi

Sähkö- ja hybridiautoja koskeva väliaikainen autoedun alennus

Vuonna 2021 tuli voimaan täyssähköautoja koskeva väliaikainen autoedun alennus. Autoedun alennus sähköautoissa on 170 € / kk vuosina 2021 –2025. Tämä autoedun alennus koskee vuodesta 2020 eteenpäin Suomeen ensirekisteröityjä autoja.

Vuonna 2022 alennetaan myös hybridiautojen autoetua. Hybridiautojen alennus on puolet täyssähköauton alennuksesta, eli 85 €/kk. Alennus on voimassa vuosina 2022 – 2025 ja se koskee vuonna 2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityjä vähäpäästöisiä autoja.

Sähkö- ja hybridiautoja koskevat alennukset ovat voimassa sekä vapaan autoedun, että käyttöedun osalta.

Lisäksi vuoden 2022 luontoisetupäätöksen mukaisesti vapaata autoetua pienennetään...
 • 8 senttiä/km tai 120 euroa/kk, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö
 • 4 senttiä/km tai 60 euroa/kk, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine.

Vapaasta autoedusta voidaan siis vähentää täyssähköauton osalta 290 €/kk ja hybridiauton osalta 145 €/kk.

Autoedun väärinkäytöstä koituvat seuraamukset

Mikäli osakeyhtiön osakas käyttää yhtiön autoa yksityisajoihin korvauksetta, eikä palkkakirjanpidossa ole osakkaalle merkitty autoetua, auton käyttämisestä yksityisajoihin verotetaan peiteltynä osinkona. Auton kustannuksia ei tältä osin hyväksytä yhtiön verotuksessa ja osakkaan verotuksessa peitelty osinko verotetaan ansiotulona. Yleensä nämä huomataan verotarkastuksen yhteydessä, jolloin osakkaalle ja yhtiölle tulee tulon lisäyksen lisäksi myös korkoja ja sanktiomaksuja.

Verotusta voidaan nykyään oikaista kolme vuotta taaksepäin ja mikäli autoetu verotetaan takautuvasti peiteltynä osinkona, voivat maksuseuraamukset olla suuret. Verotuksessa voidaan selvittää auton käyttöä esimerkiksi tutkimalla polttoainetankkauksia, muita auton käytöstä syntyneitä kustannuksia, matkalla tapahtuneita ostoja tai jopa osakkaan ja hänen perheenjäsenten pankkitilitapahtumia. Verohallinnolla on lakiin perustuva laaja tiedonsaantioikeus, jonka nojalla Verohallinto voi tutkia näitä yksittäisiä tapahtumia.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share