Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Konsernitilinpäätös laatimisvalvollisuus Accountor

Onko konsernitilinpäätös pakko laatia?

Konsernitilinpäätöksessä esitetään konsernin taloudellinen tilanne ja sen liiketoiminnan tulokset yhtenä kokonaisuutena. Monet yritykset pohtivatkin, onko konsernitilinpäätös pakko laatia. Osakeyhtiölain säännöksen mukaan emoyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajille tai on julkinen osakeyhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei kuitenkaan tarvitse laatia kirjanpitolaissa tarkoitetusta pienkonsernista. 

Pienkonsernit ovat vapautettuja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta

Kirjanpitolaissa pienkonsernilla tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista, konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella määritellyistä kolmesta raja-arvosta emoyrityksen tilinpäätöspäivänä:

 • taseen loppusumma 6 000 000 euroa;
 • liikevaihto 12 000 000 euroa;
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Osakeyhtiölakia muutettiin samanaikaisesti kirjanpitolain kanssa. Tällöin pienkonserni vapautettiin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta, vaikka se jakaisi varoja osakkeenomistajille. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran 1.1.2016 alkaneella tilikaudella.

Mitä hyötyä konsernitilinpäätöksen laatimisesta on?

Jos konserniin kuuluu useita yhtiöitä, konsernitilinpäätöksen laatiminen voi olla haastavaa. Konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää yksityiskohtaista kirjanpitoa ja tietojen keräämistä konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Konsernitilinpäätöksen laatiminen on kuitenkin tärkeää, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa ja tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tässä hyötyjä konsernitilinpäätöksen laatimisesta:

 1. Antaa kokonaisvaltaisen kuvan konsernin taloudellisesta tilanteesta
  Konsernitilinpäätöksen avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva konsernin taloudellisesta tilanteesta ja sen liiketoiminnan tuloksista. Konsernitilinpäätös kattaa kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt ja antaa tärkeää tietoa konsernin liiketoiminnan kehittämiseen.
   
 2. Mahdollistaa riskien havaitsemista
  Konsernitilinpäätöksen avulla voidaan havaita mahdollisia riskejä ja haasteita konsernin eri liiketoiminnoissa. Se auttaa esimerkiksi varmistamaan konsernin rahoituksen riittävyyden. 
   
 3. Konsernin eri liiketoimintojen vertailu helpottuu
  Konsernitilinpäätös mahdollistaa konsernin eri liiketoimintojen vertailun ja niiden kannattavuuden arvioinnin. Sisäiset tapahtumat eliminoimalla saadaan todenmukainen kuva eri tytäryhtiöiden tilanteesta.
   
 4. Sijoittajien ja muiden sidosryhmien tiedonsaanti paranee
  Konsernitilinpäätös antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille tärkeää tietoa konsernin taloudellisesta tilanteesta ja sen liiketoiminnan tuloksista. Tämän avulla sidosryhmät voivat tehdä parempia päätöksiä, esimerkiksi sijoitus- ja rahoituspäätöksiä tai yhteistyön aloittamista konsernin kanssa.

Asiantuntijamme

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

 
 

Share