Hyppää pääsisältöön
Suosituimmat yritysmuodot

Suosituimmat yritysmuodot vertailussa

Yritysmuodon valinta edessä? Vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Kun olet tehnyt päätöksen yrityksen perustamisesta, yksi ensimmäisistä ratkottavista asioista on oikean yritysmuodon valinta. Vuoden 2021 alussa kaupparekisteriin oli rekisteröity noin 600 000 yritystä. Aloittavalle yrittäjälle on monta erilaista mahdollisuutta perustaa yritys ja toimia yrittäjänä. Suosituimmat yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittajan eli puhekielisesti toiminimi ja osakeyhtiö.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on helpoin tapa aloittaa yrittäjänä

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan puhekielessä usein toiminimiyrittäjäksi tai pelkästään toiminimeksi. Toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen on yksinkertaisin tapa aloittaa oikeana yrittäjänä joko pää- tai sivutoimisesti. Tämä yrittämisen muoto saattaa olla sinulle soveltuvin ratkaisu, jos:

  • yritystoimintasi perustuu kokonaan tai ainakin pääosin omaan työpanokseesi,
  • et tarvitse liiketoimintasi aloittamiseen suuria summia rahaa,
  • yrittämisesi on kohtalaisen pienimuotoista, etkä aio laajentaa toimintaa ainakaan heti.

Toiminimi rekisteröidään aina vain yhden ihmisen nimiin, mutta voit harjoittaa toimintaa myös yhdessä puolisosi kanssa – tällä on vaikutusta molempien verotukseen.

Toiminimen keskeisimpiin etuihin kuuluu, että perustaminen on nopeaa, edullista ja helppoa. Verkossa tehty perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa 60 euroa, ja lomakkeen täyttäminen sujuu nopeimmillaan vartissa. Paperinen perustamisilmoitus maksaa 115 euroa (2021).

Lisäksi toiminimimuodossa kirjanpitoon, hallintoon ja muuhun byrokratiaan kuluva työmäärä ja aika jäävät hieman pienemmiksi esimerkiksi osakeyhtiöihin verrattuna.

Kaikki toiminimellä tekemäsi työtulot ovat henkilökohtaista tuloasi, joka verotetaan yhdessä muiden tulojesi (esim. palkkatulot muista töistä) kanssa. Pääosa toiminimiyrittäjien yritystuloista verotetaan ansiotuloina, jolloin veroprosentti nousee progressiivisesti tulotason noustessa. Jos tulosi pysyvät maltillisella tasolla, toiminimi on verotuksellisesti edullinen yritysmuoto osakeyhtiöön verrattuna.

Toiminimiyrittäjyyden olennaisin riski liittyy siihen, että toiminimi olet sinä itse. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista toiminimellä tekemistäsi sopimuksista ja sitoumuksista. Osakeyhtiö sen sijaan on yrittäjästä erillinen ja itsenäinen oikeushenkilönsä.

Vaikka toiminimellä voisit periaatteessa laskuttaa kaikki tienestisi omalle henkilökohtaiselle käyttötilillesi, yritystoiminnan tulot kannattaa aina pitää erillään muista talousmenoista ja mahdollisista palkkatuloista.

Oman erillisen pankkitilin käyttö helpottaa huomattavasti esimerkiksi kirjanpitoa sekä liiketoiminnan tulojen ja menojen seurantaa.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yrittäjästä erillinen oikeushenkilö. Osakeyhtiö (oy) on toiminimen ohella toinen maamme suosituimmista yritysmuodoista. Voit perustaa osakeyhtiön joko yksin tai isommalla porukalla. Jos ryhdyt osakeyhtiöyrittäjäksi yksin, tarvitset kuitenkin hallitukseen yhden varajäsenen.

Osakeyhtiön keskeisin piirre on se, että kyseessä on yrittäjästä erillinen toimijansa. Yrittäjänä et siis ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista.

Poikkeuksen tekevät tietysti sellaiset melko yleiset tilanteet, joissa olet esimerkiksi itse taannut osakeyhtiösi ottaman lainan. Lähtökohtaisesti vastuusi yrittäjänä rajoittuu kuitenkin vain sijoittamasi osakepääoman määrään.

Osakeyhtiö on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, ja perustamismaksun suuruus on verkossa tehtynä 275 euroa (2021). Osakeyhtiön perustaminen maksaa 380 euroa (2021) paperimuotoisena. Osakeyhtiö mahdollistaa kasvun ja yrityksen laajentumisen.

Osakeyhtiö sopii hyvin kasvuhakuiseen liiketoimintaan, jossa liikkuu vähintään jonkin verran pääomia. Rajoitetun vastuunsa puolesta yrittäjän riskit pysyvät tällöin maltillisina, vaikka nollien määrä sopimussummien perässä alkaisikin kasvaa. Osakeyhtiöön on myös kätevä ottaa mukaan uusia liikekumppaneita tai ulkopuolisia sijoittajia. Omistuspohjaa on helppo jakaa oy:n osakkeisiin ja niiden määrään perustuen.

Yrittäjänä saat nostettua osakeyhtiöstäsi rahaa ulos joko palkkana tai osinkoina. Maksettava palkka vähentää yrityksesi tulosta, josta maksetaan 20 prosentin yhteisövero. Tuloksestaan – mikäli sellaista syntyy – osakeyhtiö voi jakaa omistajilleen osinkoa.

Toisin kuin yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, osakeyhtiöiltä vaaditaan aina kahdenkertaista kirjanpitoa. Niin sanottuihin paperi- ja hallintotöihin kuluva aika onkin jonkin verran suurempi toiminimiin verrattuna. Useimmiten yritysmuodon valinta tehdään Suomessa juuri osakeyhtiön ja toiminimen väliltä.

Perustajien lukumäärä ja perustamistoimet yhtiömuodoittain

Toiminimen perustaminen

  • Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ryhdytään yksin, mutta liiketoimintaa voit harjoittaa myös yhdessä puolisosi kanssa. Tämä vaikuttaa osaltaan molempien verotukseen, vaikka toiminimi onkin aina rekisteröity vain toisen osapuolen nimiin.
  • Alkupääomavaatimuksia ei ole, ja toiminimiyrittäjyys onkin kaikista huokein ja ketterin tapa aloittaa yrittäjänä. Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi ei vaadita mitään erillisiä sopimusasiakirjoja.
Suosituimmat yritysmuodot ovat toiminimi ja osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustaminen

  • Osakeyhtiön perustaminen on mahdollista yksin, mutta oy:n hallitukseen tarvitaan aina vähintään yksi varajäsen. Monissa pienissä osakeyhtiöissä tämän roolin ottaa kontolleen yrittäjän puoliso tai muu perheenjäsen.
  • Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi oy:n perustajalta vaaditaan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimista.

Vastuut, velvoitteet ja hallinto eri yritysmuodoissa

Toiminimen vastuut, velvoitteet ja hallinto

Toiminimiyrittäjänä vastaat henkilökohtaisella omaisuudellasi kaikista liiketoimintaasi koskevista sitoumuksista, sopimuksista ja veloista. Monessa tapauksessa riskit kasvavat sitä mukaan, kun liiketoiminnassasi liikkuvien rahasummien perään lisätään nollia.

Samalla toiminimiyrittäjyys on kuitenkin hallinnoltaan kevein yrittämisen muoto. Mitään pakollisia kokouksia ei ole, ja sinulla on täysi vapaus päättää liiketoimintasi suunnasta ja nostaa varoja käyttöösi milloin haluat.

Osakeyhtiön hallinto & omistajayrittäjän vastuu

Osakeyhtiössä vastuusi rajoittuu sijoittamasi pääoman määrään. Asia erikseen ovat tietysti sellaiset sopimukset ja lainat, jotka takaat henkilökohtaisesti – käytännössä tällaiset tilanteet ovat hyvin yleisiä monen pienen osakeyhtiön toiminnan alkuvaiheessa.

Osakeyhtiöiden ainoa pakollinen toimielin on hallitus, joka päättää kaikista niistä yrityksen asioista, joita ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella ole annettu esimerkiksi toimitusjohtajan tai yhtiökokouksen vastuulle. Toimitusjohtajan nimeäminen ei ole osakeyhtiöille pakollista, vaikkakin lähes kaikilta vähänkään isommilta osakeyhtiöiltä sellainen löytyy.

Oy:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii osakkaiden kokous eli yhtiökokous. Yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yhtiön voiton käyttämisestä.

Yritysmuotojen kirjanpito, verotus ja voitonjako

Toiminimen kirjanpitovelvollisuus ja verotus lyhyesti

Yrityksiltä vaaditaan normaalisti kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta yksityisenä elinkeinonharjoittajana voit tiettyjen ehtojen puitteissa tehdä kirjanpitosi myös yhdenkertaisena.

Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa kaikkien menojen, tulojen, korkojen, verojen ja yksityiskäytön merkitsemistä kirjanpitoon. Muista yritysmuodoista poiketen myöskään tilinpäätös ei ole toiminimiyrittäjille aina pakollinen – joskin sen tekeminen kannattaa.

Toiminimiyrittäjänä voit tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itsekin, mutta varsinkin päätoimisten yrittäjien on aina viisainta ulkoistaa kirjanpito tilitoimistolle. Kaikki toiminimellä ansaitsemasi tienestit verotetaan yhdessä muiden tulojesi (esimerkiksi päätyöstä saatu palkka) kanssa. Toiminimellä tienatut rahat jakautuvat ansio- ja pääomatulona verotettavaksi sen mukaan, kuinka paljon toiminimellä on nettovarallisuutta.

Toiminimiyrittäjänä et voi maksaa itsellesi tai puolisollesi palkkaa, vaan rahan ottaminen yrityksestä tapahtuu yksityisottoina.

Suosituimmat yritysmuodot sopivat erilaiseen yrittämiseen

Osakeyhtiöiden kirjanpito ja verotus

Osakeyhtiöt ovat aina velvoitettuja tekemään kirjanpitonsa kahdenkertaisena. Myös tilinpäätöksen tekeminen on pakollista.

Toiminimistä ja henkilöyhtiöistä poiketen osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Yhtiö maksaa ensin tuloksestaan 20 prosentin suuruisen yhteisöveron. Osakeyhtiön omistajalleen ja muille maksamat palkat ovat yrityksen tulosta pienentävä kulu. Palkkatulot verotetaan saajiensa henkilökohtaisina ansiotuloina.

Jos yritys tekee tai on aiemmin tehnyt voittoa, se voi jakaa omistajilleen voittovaroja osinkoina. Osingot jakautuvat ansio- ja pääomatuloina verotettavaksi muun muassa yrityksen nettovarallisuuden perusteella.

Yritysmuodon vaihtaminen on mahdollista tarvittaessa

Jos pienyrityksesi kasvaa nopeasti, alkuperäinen yritysmuoto ei välttämättä enää tietyssä vaiheessa ole optimaalisin tapa yrittää. Tällöin kyseeseen tulee yritysmuodon muutos, joka voi olla tarpeellinen ratkaisu esimerkiksi verotuksen tai riskienhallinnan näkökantilta.

Ylivoimaisesti yleisin yritysmuodon muutos on siirtyminen toiminimiyrittäjyydestä osakeyhtiömuotoon.

Onko yritysmuodon vaihtaminen ajankohtaista? Ota meihin yhteyttä!

 
 

Share