Hyppää pääsisältöön
Yritysverotus vuonna 2021 Yritysverotuksen must know-muutokset -webinaari tallenne.jpg
Artikkeli

Yritysverotus vuonna 2021 – Katso tästä keskeisimmät muutokset

Katso joulukuussa 2020 järjestetyn webinaarimme tallenteesta asiantuntijamme tuoreet ja ytimekkäät vinkit siitä, miten yritysverotus muuttuu vuonna 2021.
Tallenteen alapuolelta löydät myös asiantuntijamme kirjalliset summaukset yritysverotukseen tulleista muutoksista.

Keskeisimmät yrityksiä koskevat muutokset verotuksessa 2021

Vuodenvaihde toi jälleen mukanaan muutoksia yritysten ja työntekijöiden verotukseen. Vuoden 2020 suuret muutokset, kuten yhteisöjen tulolähdejaon muuttuminen ja irtaimen käyttöomaisuuden tuplapoistot ovat ensi kertaa huomioitavia asioita niin kirjanpidollisesti kuin tietysti veroilmoituksella verovuonna 2020.

Vuonna 2021 tuli voimaan taas uusia säännöksiä tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.

Tuloverotus

Vuoden 2021 valtion progressiivinen tuloveroasteikko:
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
18 600 8 6
27 900 566 17,25
45 900 3 671 21,25
80 500 11 023,50 31,25

 

Valtion veron lisäksi palkkatulosta maksetaan kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutusmaksuja, joten kokonaisverorasite kuitenkin monella kiristyy, vaikka valtion tuloveroasteikkoa onkin lievennetty. Henkilöverotuksessa jatketaan asuntolainojen korkovähennysoikeiden pienentämistä. Verovuonna 2021 asuntolainan korkoja voidaan vähentää enää 10 %, verovuonna 2022 vähennys on vain 5 % ja verovuonna 2023 vähennysoikeutta asuntolainan koroista ei enää ole lainkaan. Tulonhankkimisvelan korkoon tällä ei ole vaikutusta. Suunnitteilla on lakimuutos, jonka perusteella asuntosijoittajan oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotoista rajoitettaisiin, mutta tämä on vasta selvitysasteella.

Täyssähköautojen kuukausittaista autoetua alennetaan 170 eurolla väliaikaisesti vuosina 2021–2025. Alennus koskee sekä vapaata autoetua että käyttöautoetua. Edellytyksenä on, että auto on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen. Samoin väliaikaisesti vuosina 2021–2025 sähköautojen latausetu työpaikoilla ja julkisilla latauspisteillä on verovapaata. Työnantajan työsuhdesähköauton mukana kustantama sähköauton kotilatauslaite on jatkossa auton lisävaruste ja se huomioidaan autoedun arvon laskennassa. Luontoisetupäätöksen mukaan yli 850 euron arvoisten lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan. Vielä vuonna 2020 kotiin kustannettu latauslaite on erikseen veronalainen etu. Jos latauslaitteen omistus siirtyy työntekijälle, veronalaista on tuolloin aikaisempaa käytäntöä vastaavasti käypä arvo.

Vuoden 2021 alusta työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon ja työsuhdepolkupyöräetu 1 200 euroon asti vuodessa. Jos työnantaja tarjoaa ns. liikkumispaketin, työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Työntekijälle voidaan väliaikaisesti maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia erityiselle työntekemispaikalle 3,5 vuoden ajalta. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään 3,5 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Erityisen työntekemispaikan määrittelyyn tällä väliaikaissäännöksellä ei ole vaikutusta.

Työntekijöiden mahdollisuutta tulla työnantajayhtiönsä osakkaaksi helpotetaan. Vuoden alusta tuli voimaan uusi TVL 66 a §, jonka mukaan työntekijä voidaan sitouttaa työnantajayhtiöön osakkeen matemaattisen arvon määrällä. Jos säännöksen edellytykset soveltuvat, enää ei tarvitse laatia epävarmoja laskelmia käyvän arvon selvittämiseksi. Säännöksen mukaan veronalaista ansiotuloa muodostuu vasta sitten, kun työntekijän suorittama hinta osakkeesta alittaa osakkeen matemaattisen arvon.

Elinkeinoverotus

Pienten kertapoistojen enimmäismäärää korotetaan. Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan kertapoiston yläraja nousee 850 eurosta 1 200 euroon ja näiden verovuosikohtainen vähennyksen yhteismäärä nousee 2 500 eurosta 3 600 euroon. Rajoja ei ole nostettu sen jälkeen, kun säännösten markkamäärät muutettiin euromääriksi vuonna 2002. Lisäksi enintään 1 200 euron menojäännöksen voi poistaa kerralla. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021.

Yritysverotukseen jo vuodelle 2020 kaavailtu tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä yhteistyökannustin tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Vuosina 2021–2025 on mahdollisuus tehdä verotuksessa lisävähennys, joka on 50 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuista. Lisävähennyksen voi saada, jos omaan elinkeinotoimintaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty yhdessä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa, eli käytännössä useimmiten yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisävähennystä ei myönnetä, jos vähennettävä määrä jää alle 5 000 euroa ja lisävähennys voi olla enintään 500 000 euroa.

Kansainvälisiä tilanteita koskien lainsäädäntöä muutetaan siten, että kotimaisena yhteisönä pidetään sellaista ulkomaista yhteisöä, joka on rekisteröity tai perustettu Suomessa sekä sellainen yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Vastaavanlainen säännös on jo olemassa useassa muussa valtiossa. Muutoksella estetään tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka se tosiasiallisesti toimisikin Suomessa. Jos ulkomainen yhteisö tulee Suomessa yleisesti verovelvolliseksi, se tarkoittaa verovelvollisuutta Suomeen maailmalaajuisista tuloista. Lait tulevat voimaan vuoden alusta. ETA-maiden osalta laissa on siirtymäsäännös, jonka mukaan lakia sovelletaan tiettyihin rahastoihin ensi kerran vuoden 2023 verotuksessa.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 eurosta 15 000 euroon. Alarajan nosto koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen ja liikevaihto jää alle 15 000 euron, huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron saa hakemuksesta kokonaan takaisin. Jos liikevaihto ylittää 15 000 euroa, mutta jää alle 30 000 euroa, huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron saa osittain takaisin. Alarajahuojennusta haetaan verokauden mukaan ilmoittamalla alarajahuojennuksen tiedot kalenterivuoden tai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Covid-19-suojavälineiden myyntien ja yhteisöhankintojen verovapaus jatkuu 30.4.2021 saakka.

Sähköisen kaupan arvonlisäverotuksen uudistus siirtyy heinäkuun alkuun. Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella 7.12.2020 – 12.1.2021. Arvonlisäverolakiin tehdään etämyyntiä ja arvonlisäverovelvoitteita helpottavien järjestelmien käyttöönottoa koskevat EU-direktiivien muutokset. Kuluttajille tapahtuvassa verkkokaupassa sähköisen palvelun erityisjärjestelmä MOSS eli Mini One Stop Shop laajenee myös muiden kuin tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen ja tavaroiden etämyyntiin ns. One Stop Shop -järjestelmäksi (OSS). Samassa yhteydessä kaukomyyntiä koskevat maakohtaiset raja-arvot poistetaan ja otetaan käyttöön EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittaisen etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja. Sähköisen kaupankäynnin alv-uudistukseen sisältyy myös vähäistä maahantuontia (lähetyksen arvo enintään 22 euroa) koskevan verovapauden poistaminen ja käyttöön otetaan uusi maahantuonnin järjestelmä IOSS. Uusi tuontijärjestelmä kattaisi EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista.

Brexit-sopimus ehdittiin neuvotella ennen vuoden vaihdetta. Vuoden alusta alkaen tavarakauppa Isoon-Britanniaan ei ole enää EU-kauppaa. Kaupankäyntiin sovelletaan tuontia ja vientiä koskevia säännöksiä. Jos kuitenkin tavaran kuljetus alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä eli ennen 31.12.2020, mutta saapuu Suomeen tai Suomesta toimitettuna Isoon-Britanniaan tämän vuoden puolella, kauppaan sovelletaan yhteisökauppaa koskevia säännöksiä. Pohjois-Irlantia koskeva poikkeus on voimassa ainakin 31.12.2024 saakka, jona aikana Pohjois-Irlannin tavarakauppa kuuluu EU-sisäkauppaan.

Asiantuntija

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share