Hyppää pääsisältöön

Kiikarointia työsuhdeasioiden syksyyn: Yhteistoiminta- ja kilpailukieltolaki sekä perhevapaauudistus

Yhteistoimintalain kokonaisuudistuksen vaikutukset näkyviksi

Yhteistoimintalaki uudistui vuoden 2022 alussa kokonaisuudessaan. Merkittävin uudistus kohdistui ns. työnantajan ja henkilöstön väliseen säännönmukaista ja jatkuvaa vuoropuhelua koskevan toimintamallin käyttöönottoon, jossa yleensä käsitellään yrityksen taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita sekä työhyvinvointia.

Edellisen lisäksi vuoden 2022 aikana aikaisemmat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatava vastaamaan uuden lain mukaista työyhteisön kehittämissuunnitelmaa. Aikaisemman lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat nyt muutosneuvotteluita, muutoin neuvottelujen menettelytapasäännöt säilyivät pienin muutoksin ennallaan.

Kiikarointia-tyosuhdeasioiden-syksyyn-Accountor-paikallinen-sopiminen-työmarkkinamalli-yhteistoimintalaki

Kilpailukieltoehdon muutosta koskeva siirtymäaika meneillään

Vuoden 2023 alusta kaikki työsuhteen päättymisen jälkeiset kilpailukieltoehdot muuttuvat korvauksellisiksi. Työnantajille on varattu mahdollisuus vielä vuoden 2022 aikana yksipuolisesti irtisanoa heti päättyväksi ne kilpailukieltosopimukset, jotka tehty ennen 1.1.2022. Nämä vanhat kilpailukieltosopimukset kannattaa läpikäydä ja tarvittaessa irtisanoa tarpeettomat kilpailukiellot.

Samassa yhteydessä on hyödyllistä tarkastella työehtojen salassapitosopimusten ajantasaisuus sekä muutoinkin tarvittaessa päivittää työsuhteen ehdot ajantasaisiksi.

Perhevapaauudistus voimaan 1.8.2022 – vanhempainrahakäytännöt uudistuvat kokonaisuudessaan

Elokuun alussa voimaan tuleva perhevapaauudistus on merkittävä muutos koskettaen kaikkia yrityksiä. Sairausvakuutuslain vanhempainrahajärjestelmä uudistuu kokonaisuudessaan ja sen yhteydessä muuttuvat mm. työsopimuslain 4-luvun sekä vuosilomalain perhevapaita käsittelevät säännöskohdat.

Uudistuksen tavoitteina ovat vanhempainvapaiden jakaantuminen erilaisissa perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä ja sukupuolten välisten palkkaerojen pienentäminen.

Mitä uudistus sisältää?

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Mikäli lapsi syntyy 29.7. 2022 tai aikaisemmin, sovelletaan kuitenkin nykyistä lainsäädäntöä. Adoptiotilanteessa uusia perhevapaita voi pitää perheissä, joissa lapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022.

Nykyiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa koskevat säännökset poistuvat ja etuuksien nimet muuttuvat. Vanhempainpäivä­rahoja ovat jatkossa raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha.

Uudistuksessa vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Jatkossa molemmat vanhemmat saavat yhtä suuren eli 160 päivän vanhempainvapaakiintiön.

Vapaita voi käyttää monessa, enintään neljässä jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan eli enintään 63 päivää toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Ainoastaan raskausrahakausi on yhdenjaksoinen ja se tulee aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Isyysvapaa omana vapaana poistuu. Poistuminen huomioitu vanhempainvapaiden määrässä.

Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti. Tällöin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä. Myös vanhempainrahan määrä on puolet täysimääräisestä. Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Perhevapaauudistuksen yhteydessä lisättiin työsopimuslakiin säännös omaishoitovapaasta. Sen mukaan työntekijällä on oikeus palkattomaan viiden päivän omaishoitovapaaseen vuosittain. Tämä vapaa on tarkoitettu henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle, joka tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa vakavan sairauden tai vamman vuoksi. Omainen voi olla työntekijän lapsi, vanhempi, avio – tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli taikka muu työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva läheinen.

Mitä toimia tämä vaatii yritykseltäsi?

Perhevapaauudistus aiheuttaa muutoksia yritysten henkilöstö- ja palkkahallinnon käytäntöihin. Parhaillaan henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmiä päivitetään sekä työehtosopimuksia neuvotellen tarkistetaan vastaamaan perhevapaauudistuksen muuttuneisiin vaatimuksiin. Näitä odotellessa yritysten kannattaa läpikäydä nykyiset perhevapaakäytäntöjä koskevat henkilöstötyön prosessit ja päivittää ohjeet, ml. esihenkilötyö, vastaamaan perhevapaauudistuksen tuomiin muutoksiin.

Ensin on tärkeää hahmottaa, mikä muuttuu ja miten se muuttaa yritysten ohjeistuksia ja linjauskäytäntöjä. Selkeä ja kaikille avoimesti viestitty yrityksen perhevapaapolitiikka on mitä konkreettisinta käytännön henkilöstökokemuksen ja työnantajamielikuvan rakentamista!

Asiantuntijamme

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share