Hyppää pääsisältöön
Kiikarointia-tyosuhdeasioiden-syksyyn-Accountor-henkilöstöhallinto-hr-2021

Kiikarointia työsuhdeasioiden syksyyn

Järjestimme 8.6.2021 "Kiikarointia työsuhdeasioiden syksyyn"-tietoiskun, jonka tallenteet voit katsoa linkin takaa.


Esittelimme tietoiskussa tulevia työlainsäädäntöhankkeita sekä kurkistimme syksyn 2021 työmarkkinamallin potentiaalisiin muutoksiin, kuten paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin. 

Hyviä katseluhetkiä!

Työmarkkinakentässä tapahtuu. Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat ilmoittaneet merkittävistä muutoksista työehtosopimusmalleihinsa tavoitteenaan edistää paikallista sopimista. Alan yritykset ovat valinnan edessä – miten ja missä jatkossa työehdoista sovitaan?

Käsittelemme tässä blogissa muutosten vaikutuksia sopimisen malleihin ja vinkkaamme lyheysti, miten yrityksesi kannattaisi näihin varautua!

Kiikarointia-tyosuhdeasioiden-syksyyn-Accountor-paikallinen-sopiminen-työmarkkinamalli-yhteistoimintalaki

Paikallinen sopiminen: Työehdoista sovitaan työpaikalla

Samallakin alalla toimivien yritysten tuotteet ja palvelut, asiakastarpeet, kilpailutilanne ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi toisistaan. Yrityskentässä on jo pitkään tiedostettu, että kaikille yrityksille eivät aina sovi alakohtaisilla, valtakunnallisilla työehtosopimuksilla sovitut työehdot, joita ovat esimerkiksi työaika- tai palkkausmallit vaan parhaaseen lopputulokseen päästäisiin sopimalla niistä paikallisesti. Paikallisesti sopimalla olisi mahdollisuus paremmin turvata suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä ja vastata työelämän muutostarpeisiin.

Paikallisen sopimisen uusi tuleminen: Työnantajajärjestöt uusivat toimintamallejaan

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime syksynä irtautuvansa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja siirtyvänsä sopimaan työehdoista suoraan alan yrityksissä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa alalla ei olisi olemassa työehtosopimusta työehtojen määräytymisen perusteena.

Teknologiateollisuus ry ilmoitti viime maaliskuussa työmarkkinamallin uudistuksesta. Teknologiateollisuus jakautuu kahteen yhdistykseen ja vastuu valtakunnallisista työehtosopimuksista siirtyy uuteen työnantajayhdistykseen. Uuden yhdistyksen toiminta alkaa elokuussa. Teknologiateollisuudessa muutoksen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset työpaikoilla tapahtuvalle sopimiselle sekä suosituksena lisätä henkilöstön osallistumista yrityksen päätöksentekoon.
Tämä ratkaisu poikkeaa Metsäteollisuuden ratkaisusta, sillä uusi työnantajaliitto on jatkossakin mukana työehtosopimustoiminnassa. Uudistuksessa teknologiateollisuuden alan yrityksillä on valittavanaan enemmän vaihtoehtoja työehtojen sopimisessa. Näitä ovat: olla mukana valtakunnallisessa työehtosopimuksessa, siirtyä noudattamaan vain lainsäädäntöä tai sopia oma yrityskohtainen työehtosopimus.

Edellä mainitut muutokset ovat yrityksille merkittäviä ja niihin tulee valmistautua huolella. Teknologiateollisuuden alan yritykset ovat nyt sopimismallin valinnan edessä siinä, miten jatkossa haluavat työehtojensa määräytyvän. Yritysten tulee pohtia omista lähtökohdistaan käsin ovatko valtakunnallisten työehtosopimusten joustomahdollisuudet sen toiminnalle jatkossakin tärkeämpiä kuin uudet mahdollisuudet sopia asioista yrityskohtaisesti. Yrityksen oma tavoite ratkaisee.

Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tukee työpaikalla tapahtuvaa sopimista

Yhteistoimintalain uudistushanke on ollut vireillä jo pitkään. Suunnitelmissa on saattaa laki voimaan 1.1.2022.  Kokonaisuudistuksen lähtökohta on kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ottamalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut.

Työnantajan ja henkilöstön edustajien olisi käytävä säännönmukaista vuoropuhelua (ns. jatkuva vuoropuhelu) vähintään neljännesvuosittain, jollei toisin sovita. Jatkuvassa vuoropuhelussa voitaisiin käydä läpi muun muassa yrityksen tai yhteisön taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita sekä työhyvinvointia.

going-through-numbers-together_-920x920

Miten yrityksesi voi varautua työmarkkinamallin muutoksiin?

  • Perehdy huolella vaihtoehtoisiin sopimusmalleihin
  • Tee vaihtoehtojen tarkempi kartoitusanalyysi (edut ja haitat/riskit) yrityksesi tilanteesta käsin; Määrittele tavoitetila yrityksen liiketoiminnan sekä työntekijöiden näkökulmasta.
  • Keskustele henkilöstösi kanssa vaihtoehdoista ja yhteisestä tavoitetilastanne
  • Varmista sopimusmallien toteuttamisen edellytykset, mm. mistä voidaan sopia työlainsäädäntö ja työehtosopimusmääräykset huomioiden ja ketkä olisivat sopijaosapuolina
  • Huolehdi ja edistä toimivaa yhteistyö- ja neuvottelukulttuuria ja rakenna luottamusta
  • Varmista riittävä osaaminen ja resurssit

Asiantuntijamme

Järjestimme 8.6.2021 "Kiikarointia työsuhdeasioiden syksyyn"-tietoiskun, jonka tallenteet voit katsoa linkin takaa.

Esittelimme tietoiskussa tulevia työlainsäädäntöhankkeita sekä kurkistimme syksyn 2021 työmarkkinamallin potentiaalisiin muutoksiin, kuten paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin. 

Hyviä katseluhetkiä!

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenottopyyntö - autamme mielellämme!

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share