Hyppää pääsisältöön

Kokonaispalkkaus – Kustannustehokkuutta ja tasapuolisuutta palkitsemiseen?

Pelisäännöt selviksi

Sopiminen kokonaispalkasta erityisesti uuden työsuhteen osalta ei aina ole täysin selvää molemmille osapuolille. Uudesta työsuhteesta sovittaessa on tärkeää käydä läpi, miten kokonaispalkkaus missäkin tilanteessa vaikuttaa henkilön palkitsemiseen ja palkkarakenteeseen. Samalla on hyvä miettiä, miten mahdollisesti valittavat etuudet vaikuttavat maksettavaan rahapalkkaan. Toisinaan työntekijä yllättyy harmittavasti etujen merkittävästä vaikutuksesta rahapalkkaan, kun palkitsemiseen liittyvä ratkaisu ei ole molemmille osapuolille täysin selvä ja tunnistettu.

Etujen sisällytys kokonaispalkkaan

Kokonaispalkasta sovittaessa tulee tunnistaa, miten mahdolliset palkkaan sidotut edut vaikuttavat rahapalkkaan. Samassa yhteydessä on selvitettävä, mihin mahdolliset valittavaan luontoisetuun liittyvät vähennykset sidotaan. Toisinaan yhtiöt korvaavat säästyviä sivukuluja vähennysten osana, jolloin esimerkiksi asuntoedun osalta ei vähennetä koko vuokraa tai autoedun osalta koko leasing-maksua. Yhtä yleistä kokonaispalkan osalta on sopia, että kokonaispalkan vähennys vastaa suoraan edun arvoa – tämä lienee mutkattomin toteuttaa.

Kaikki edut voidaan sisällyttää kokonaispalkkaan (mm. ravinto, auto, asunto, puhelin). Yhtä lailla on myös mahdollista sopia ns. hybridiratkaisusta, jolloin esim. puhelinetu työn luonteen vuoksi annetaan aina palkan päälle ja muihin etuihin työntekijällä annetaan valinnan mahdollisuus sisällyttää kokonaispalkkaan.

Kokonaispalkkaus-ravintoetu

Ravintoetu

Ravintoedun osalta on hyvä ymmärtää, että edun antaminen kokonaispalkassa työntekijälle poissaolojen osalta ei ole suoranaisesti etu. Ravintoetu arvostetaan nimellisarvoonsa poissaolojen aikana, jolloin on luontevaa, että etu ei ole käytössä vuosiloman aikana. Ravintoedun osalta, jos tämä on osa kokonaispalkkaa, on yleistä, että etua ei anneta yhtenä kalenterikuukautena, jolloin poissaolot tasataan tätä kautta. Ravintoedun osalta yleisesti on tärkeää tunnistaa, että arvo on huomioitava nimellisarvoon poissaolojen osalta. Verottajan myöntämä etuus 25 %:ia edun arvosta voidaan hyödyntää vain työpäivien osalta.

Polkupyöräetu

Polkupyöräetujen osalta olemme tunnistaneet, että leasing-yhtiöt suosittelevat usein edun sisällyttämistä osaksi kokonaispalkitsemista. Voidaan ajatella, että leasing-yhtiön suosima ratkaisu on edullisin vaihtoehto sekä työntekijälle että työnantajalle, kun pohditaan edun verottomuutta ja kokonaispalkan kautta työntekijän saamaa hyötyä ennakonpidätyksen säästymisen osalta, mutta toisaalta vakuutusten alaisen palkan säilymistä ennallaan. Polkupyöräedun vaikutukset työntekijöiden liikkuvuuteen ja hyvinvointiin ovat osaltaan pelkästään positiivisia, minkä takia tällainen palkitseminen ja kokonaispalkkaratkaisun käyttö vaikuttavat nerokkailta.

Kokonaispalkkauksen hyödyt

Kokonaispalkkaus mahdollistaa työntekijöiden tasapuolisen palkitsemisen. Työntekijä voi itse vapaammin vaikuttaa palkkansa sisältöön - ja arvottaa etuja tahtomallaan tavalla osana palkitsemista. Kokonaispalkitseminen on yleistymässä ja epäselvyyksien välttämiseksi erityisesti uusissa työsuhteissa ymmärrys ratkaisusta on tärkeää varmistaa ja pelisäännöt käydä läpi erityisesti uusien henkilöiden kanssa.

Työnantajan on hyvä osaltaan tunnistaa tämä palkitsemisen mahdollisuus, jossa työntekijöiden asemaa voidaan tasapuolistaa ja samalla miettiä kustannustehokasta tapaa tarjota työntekijöille työsuhteeseen liittyviä etuuksia.

Asiantuntijamme

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 
collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Share