Hyppää pääsisältöön

Kokonaispalkkaus – Kustannustehokkuutta ja tasapuolisuutta palkitsemiseen?

Pelisäännöt selväksi

Sopiminen kokonaispalkasta erityisesti uuden työsuhteen osalta ei aina ole täysin selvää molemmille osapuolille. Uudesta työsuhteesta sovittaessa on erityisen tärkeää käydä läpi, miten kokonaispalkkaus missäkin tilanteessa vaikuttaa henkilön palkitsemiseen ja palkkarakenteeseen. Miten mahdollisesti valittavat etuudet vaikuttavat erityisesti maksettavaan rahapalkkaan. Toisinaan työntekijä yllättyy harmittavasti etujen merkittävästä vaikutuksesta rahapalkkaan, kun palkitsemiseen liittyvä ratkaisu ei ole molemmille osapuolille täysin selvä ja tunnistettu.

Etujen sisällytys kokonaispalkkaan

Kokonaispalkasta sovittaessa tulee tunnistaa miten mahdolliset palkkaan sidotut edut vaikuttaa rahapalkkaan. Erityisesti tulee tunnistaa mihin mahdolliset valittavaan luontoisetuun liittyvät vähennykset sidotaan. Toisinaan yhtiöt korvaavat säästyviä sivukuluja vähennysten osana, jolloin esimerkiksi asuntoedun osalta ei vähennetä koko vuokraa tai autoedun osalta koko leasingmaksua. Yhtä yleistä kokonaispalkan osalta on sopia myös, että kokonaispalkan vähennys vastaa suoraan edun arvoa – tämä ehkä näistä on mutkattomin toteuttaa.

Kaikki edut voidaan sisällyttää kokonaispalkkaan (mm. ravinto, auto, asunto, puhelin). Yhtä lailla on myös mahdollista sopia ns. hybridiratkaisusta, jolloin esim. puhelinetu työn luonteen vuoksi annetaan aina palkan päälle ja muihin etuihin työntekijällä annetaan valinnan mahdollisuus sisällyttää kokonaispalkkaan.

Kokonaispalkkaus-ravintoetu

Ravintoetu

Ravintoedun osalta on hyvä tunnistaa, että edun antaminen kokonaispalkassa työntekijälle poissaolojen osalta ei suoranaisesti ole etu. Ravintoetu arvostetaan nimellisarvoonsa poissaolojen aikana, jolloin on luontevaa, että etu ei ole käytössä vuosiloman aikana. Ravintoedun osalta, jos tämä on osa kokonaispalkkaa, on yleistä, että etua ei anneta yhtenä kalenterikuukautena, jolloin poissaolot tasataan tätä kautta. Ravintoedun osalta yleisesti on tärkeää tunnistaa, että arvo tulee huomioida nimellisarvoon poissaolojen osalta. Verottajan myöntämä etuus 25 %:ia edun arvosta voidaan hyödyntää vain työpäivien osalta.

Polkupyöräetu

Polkupyöräetujen osalta olemme tunnistaneet, että leasingyhtiöt usein suosittelevat edun sisällyttämistä osaksi kokonaispalkitsemista. Voidaan ajatella, että leasingyhtiön suosima ratkaisu on edullisin vaihtoehto sekä työntekijälle että työnantajalle, kun pohditaan edun verottomuutta ja kokonaispalkan kautta työntekijän saamaa hyötyä ennakonpidätyksen säästymisen osalta, mutta toisaalta vakuutusten alaisen palkan säilymistä ennallaan. Polkupyöräedun vaikutukset työntekijöiden liikkuvuuteen ja hyvinvointiin ovat osaltaan pelkästään positiivisia, minkä takia tällainen palkitseminen ja kokonaispalkkaratkaisun käyttö vaikuttavat suorastaan nerokkailta.

Kokonaispalkkauksen hyödyt

Kokonaispalkkaus mahdollistaa työntekijöiden tasapuolisen palkitsemisen. Työntekijä voi itse vapaammin vaikuttaa palkkansa sisältöön - ja arvottaa etuja tahtomallaan tavalla osana palkitsemista. Kokonaispalkitseminen on yleistymässä ja epäselvyyksien välttämiseksi erityisesti uusissa työsuhteista ymmärrys ratkaisusta on tärkeää varmistaa ja pelisäännöt käydä läpi erityisesti uusien henkilöiden kanssa.

Työnantajan on hyvä osaltaan tunnistaa tämä palkitsemisen mahdollisuus, jossa työntekijöiden asemaa voidaan tasapuolistaa ja samalla miettiä kustannustehokasta tapaa tarjota työntekijöille työsuhteeseen liittyviä etuuksia.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share