Hyppää pääsisältöön
Osaamiskartoitukset osaamiskartoitus organisaatio kehitys

Osaamiskartoitukset - turha vai hyödyllinen kehittämisen työkalu?

HR on käynnistänyt koko organisaatiosi kattavan osaamiskartoituskäytännön, mutta se ei ole lopulta johtanut mihinkään. Kuulostaako tutulta?
 

Jos osaamiskeskustelut koetaan liian epämääräisinä tai raskaina, sekä niistä saatava tulokset laihoina – ei niihin olla valmiita käyttämään aikaa. Mutta miten organisaation osaamisen kehittymistä voidaan johtaa, jos osaamiskeskusteluja ei käydä lainkaan? Vaarana on, että osaaminen kehittyy vain siltä osin, minkä yksilöt kokevat itselleen tärkeänä. Nämä taidot eivät aina vastaa organisaation tulevia kompetenssitarpeita.

Johdon rooli avainasemassa strategisten osaamisten määrittämisessä

Strategisten osaamisten määrittäminen ja johtaminen ovat keskeinen osa organisaation strategista johtamista ja siten jokaisen johtoryhmäläisen ja esihenkilön vastuulla. Ilman johdon ja esihenkilöiden yhteistä näkemystä siitä, mitkä osaamiset ovat tärkeitä tulevaisuudessa ja mikä on tavoitetila missäkin roolissa, voi olla vaikeaa käydä osaamiskeskusteluja riittävän konkreettisella tasolla. Osaamiskeskustelut joko osana tavoite- ja kehityskeskustelua tai erillisenä keskusteluna ovat tärkeä keino johtaa osaamisen kehittymistä tavoitteellisesti ja systemaattisesti.

Yksilö- ja organisaatiotason kehittymissuunnitelmat

Henkilötason keskusteluissa tulisi keskittyä kerrallaan vain muutamaan roolin kannalta kriittiseen osaamiseen ja laatia kehittymissuunnitelma niiden osalta. Henkilökohtaisten keskusteluiden lisäksi on tärkeää käydä myös yhteenvetokeskustelu liiketoiminnoittain esihenkilöiden kanssa keskeisistä kehittämistarpeista ja arvioida, missä määrin osaamisen nykytilanne vastaa organisaation tulevia tarpeita.

Lisäksi on hyvä linjata, millä keinoilla osaamisia tullaan kehittämään. Onko tarpeena esimerkiksi käynnistää isommalle ryhmälle yhteinen valmennusohjelma vai onko osaaminen hankittavissa työssä oppimalla? Isompia osaamispuutteita voi olla tarpeen paikata myös rekrytoinnin tai alihankinnan keinoin.

Jotta organisaation menestyminen on mahdollista myös tulevaisuudessa, työyhteisön kyvykkyyttä pitää systemaattisesti kehittää matkalla haluttuun päämäärään. Osaamiskartoitus on keskeinen kehittämisen työkalu, josta hyötyvät sekä työntekijät sekä organisaatio.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share