Hyppää pääsisältöön
Monipilvipalvelu

Monipilvipalvelu Accountor Cloud 2.0

Monta pilveä, monta eri laskua? Meille vaan!

Yhdistetään ne.

TIEDÄTKÖ KÄYTTÄMIESI PILVIPALVELUIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET?

Lähes kaikki yritykset käyttävät useita pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hallinta ja ylläpito on hajautettu eri palveluntarjoajien portaaleihin ja kokonaisuuden hahmottaminen on lähes mahdotonta. Usein palveluja hankitaan suoraan organisaation eri osastojen toimesta vailla tarkempaa kontrollia. Nämä hankitut palvelut voivat sisältää useita hallintapaneeleja, optimoitavia ja huollettavia kohteita sekä useita eri maksuja. Seurauksena on sekava tilanne, jossa kustannuskontrollia kokonaisuudesta ei juuri ole.

Accountor Cloud 2.0 monipilvipalvelu on nopeasti käyttöönotettava ratkaisu, jolla eri pilvet saadaan tehokkaasti hallintaan yhden käyttöliittymän kautta.

 
HALLINTA             OPTIMOINTI           1  LASKU

 

CLOUD 2.0 MONIPILVEN HYÖDYT

Yhden hallinnan alle voidaan koota useita pilvipalveluita, jolloin käytössäsi voi olla useita eri pilviä. Niitä hallinnoidaan yhden toimittajan kautta, jolloin sekä käyttötuki että laskutus saadaan hoidettua yhdestä paikasta. Käyttäjä saavuttaa parempaa läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta IT-kustannuksiin. Näin syntyy erittäin kustannustehokas ja toimintavarma IT-ympäristö liiketoiminnan tueksi.

 

HINTA

Pilvipalvelu on aina kustannustehokas, sillä reaaliaikainen analytiikka kertoo sinulle aina onko kustannustasosi optimaalinen vai pitääkö jotakin tehdä. TEKOÄLYPOHJAINEN FINANCIAL CONTROLLER optimoi kapasiteetin ja kustannukset.

SKAALAUTUVUUS

Joustava eri pilvien käyttö saman palvelun sisältä mahdollistaa myös palvelujen skaalaamisen tarvittaessa eri pilvien rajojen yli. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tarvitaan hetkellisesti käyttöön lisäkapasiteettia toisesta pilvestä kuin sieltä missä tuotantosi sijaitsee.      

TIETOTURVA

Accountor Cloud 2.0 monipilvipalvelu parantaa merkittävästi ympäristösi tietoturvaa. Se kerää kaikkien pilvien lokitiedot keskitysti yhteen paikkaan ja varmistaa, että kaikki varmuuskopiot ovat menneet läpi. Näin turvaat palveluiden jatkuvuuden ja tietoturvan.                 

HALLITTAVUUS

Näet kustannukset helposti yhdestä hallintanäkymästä ja saat ne yhdellä laskulla. Lisäksi kaikkien käytettävien palveluiden optimointi ja huolto ovat samassa paikassa.                                           

ASIANTUNTIJUUS JA ASIAKASPALVELU

Pilvipalvelun takana ovat oikeat asiantuntijat. Mikäli eteesi tulee tilanne, johon tarvitset tukea, saat henkilökohtaista asiakaspalvelua suomeksi suoraan niiltä asiantuntijoiltamme, jotka palvelusi ovat rakentaneet.                          

LIITTYMINEN

Ei pitkiä tai hankalia projekteja. Accountor Cloud 2.0 monipilvimaailmaan liittyminen on helppoa ja nykyinen ympäristösi voidaan ottaa siihen mukaan. Huom! Nykyistä ympäristöäsi ei siirretä Accountor Cloud 2.0:aan vaan se LIITETÄÄN osaksi uutta ympäristöä.

 

MISTÄ MONIPILVI KOOSTUU?

Accountor Cloud 2.0 monipilvipalvelu koostuu useista eri pilvistä, kuten Accountorin omasta korkean käytettävyyden pilvestä, Microsoft Azuresta, Google Cloudista, AWS:stä, Oraclesta ja julkipilvistä.

Asiakkaan nykyinen ympäristö voidaan liittää mukaan monipilvipalveluun. Palvelimia ja palveluja voidaan siirtää pilvestä toiseen hallinnan ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Monipilviratkaisu helpottaa erityisesti myös toimittajien hallintaa, sillä useamman eri pilven voi liittää samaan ympäristöön yhdellä sopimuksella ja laskulla.

AICT_multicloud20

ACCOUNTOR CLOUD 2.0 MONIPILVIMAAILMAAN LIITTYMINEN ON HELPPOA.

Liittyminen ei vaadi erillisiä suuria investointeja ja nykyinen ympäristösi voidaan ottaa siihen mukaan. Palveluun littyminen tapahtuu Accountorin tuotteistamaa pilvipolkua pitkin.

Accountorin pilvipolku koostuu viidestä eri askeleesta:

1

KARTOITUS

2

ANALYYSI

3

LIITTYMINEN

4

TUOTANTO

5

OPTIMOINTI

 

KAIKKI PILVET HALLINTAAN YHDEN KÄYTTÖLIITTYMÄN KAUTTA

AICT_clouds_text

Share