Hyppää pääsisältöön
Talouden raportit ja tunnusluvut Accountor Online Oivallusraportti Suuntaraportointi Accuna Raportointi Finadeck

Talouden raportit ja tunnusluvut - Mitä yrittäjän kannattaa niissä seurata?

Kirjanpidon raporttien perusteella laskettujen tunnuslukujen seuraaminen on yrittäjälle tärkeää. Tunnuslukuja olisi hyvä seurata säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain, jotta korjausliikkeitä vaativat muutokset huomataan ajoissa.

Lue alta talouskonsulttimme Markku Salmenkankaan neuvot, mitä raportoinnissa kannattaa seurata ja miten siitä hyötyy.

Tunnusluvut kertovat kokonaiskuvan yrityksesi taloustilanteesta

Yritystalous on kokonaisuus. Jotta talouden tilanteesta saisi hyvän kokonaiskuvan, kannattaa seurata vähintään neljää tunnuslukua.

Keskeisiä seurattavia tunnuslukuja ovat:
  • kannattavuus
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • käyttöpääoman tarvetta kuvaavat luvut
     

Kannattavuutta kuvaavat myynti- ja käyttökate sekä euroina että prosenttilukuna suhteessa liikevaihtoon. Myynti- ja käyttökate kertovat, mitä yritykselle jää myynnistä kulujen jälkeen.

Maksuvalmiuden mittarit, quick ratio ja current ratio, kuvaavat rahojen ja velkojen suhdetta, riittääkö kassassa olevat rahat ja saatavat laskujen maksuun.

Raportti talouden tunnusluku kannattavuus maksuvalmius vakavaraisuus käyttöpääoma.jpg

Vakavaraisuuden tilanne selviää omavaraisuusasteesta. Se kuvaa oman pääoman, kertyneiden voittovarojen ja tilikauden voiton suhdetta vieraaseen pääomaan. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon yrityksen varallisuudesta on omaa ja kuinka paljon vierasta.

Käyttöpääoma kuvaa, kuinka paljon aloittava yritys tarvitsee rahaa, jotta voi aloittaa toiminnan. Jo toiminnassa olevalle yritykselle se kertoo, kuinka paljon rahaa sitoutuu esim. varastoon, saataviin, keskeneräisiin töihin, ennen kuin raha kotiutuu. Käyttöpääoman kiertonopeus kertoo myös aikajanan, mille käyttöpääomaa tarvitaan.

Esimerkkitapaus: Yritys ostaa raaka-aineita tuotannon aloittamiseksi tammikuussa. Tuotteet valmistetaan tammi-maaliskuussa ja myynti alkaa huhtikuussa. Myönnetyistä maksuajoista riippuen ensimmäiset saatavat kotiutuvat yritykseen vasta toukokuussa. Tässä tapauksessa yritys tarvitsee 3-4 kuukauden kuluja vastaavan määrän rahaa toiminnan rahoittamiseen.

Kirjanpidon raporttien lisäksi yhtä lailla tärkeitä talouden työkaluja ovat budjetti, tulos- ja rahoitusennuste ja juuri edellä kuvattu laskelma käyttöpääoman tarpeesta.

Talouden raporttien säännöllinen seuraaminen auttaa huomaamaan muutokset ja reagoimaan niihin ajoissa

Kaikkien tunnuslukujen tulkinnan kannalta on oleellista, että kirjanpidossa jaksotukset on kunnossa, jotta kannattavuutta ja käyttöpääomaa kuvaavat tunnusluvut ovat oikein. Pankkitilin saldosta viimeistään toki huomaa, riittävätkö rahat. Tunnuslukujen avulla riittävyyteen voi kuitenkin varautua etukäteen.

Seurattaville tunnusluvuille on tärkeää valita seurantakohde. Yritys voi verrata tunnuslukuja toimialan yleisiin tunnuslukuihin, aikaisempiin toteumalukuihin tai budjetoituihin lukuihin.

Kannattavuuden, vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja käyttöpääoman tunnuslukujen seuraamisessa on tärkeää seurata niitä samanaikaisesti ja jos yksikin luku heilahtaa, selvitettävä, mikä heilahduksen on aiheuttanut. Esim. Kannattavuuden heikkeneminen saattaa jäädä helposti huomaamatta, jos sitä ei seurata aktiivisesti ja jos yrityksen maksuvalmius säilyy hyvänä ja taseessa on omaa pääomaa. Kuitenkin kannattavuuden heikkeneminen nakertaa vähitellen vanhoja säästöjä ja ellei tilannetta seurata, voidaan päätyä tilanteeseen, että aiemmat voittovarat jo syöty ja kassa tyhjä, kun tilanne huomataan.

Tunnuslukuja olisi hyvä seurata yrityksen koosta riippuen vähintään neljännesvuosittain. Jos tarkastelu tehdään vain kerran vuodessa, esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä, muutokset huomataan usein liian myöhään ja korjaavat toimenpiteet saattavat viivästyä liikaa. Tunnuslukujen säännöllinen seuraaminen auttaa yritystä reagoimaan nopeasti muutoksiin.

Asiantuntijamme

Voimmeko olla avuksi? Jätä meille yhteydenottopyyntö!

 
 

Share