Hyppää pääsisältöön

Osakeyhtiön verovähennykset – Hyödynnä nämä verottomat edut

osakeyhtion-verovahennykset

Osakeyhtiön verovähennykset tarkoittavat tiivistettynä yrityksen kuluja, jotka voidaan vähentää verotettavasta tulosta. Vähennykset pienentävät siis maksettavaksi tulevan veron määrää. Voit yrittäjänä helpottaa yrityksesi verosuunnittelua ja kustannusten hallintaa, kun tunnet tarkasti vähennyskelpoiset kulut.

Kokosimme tähän artikkeliin kattavan listauksen osakeyhtiön yleisimmistä verottomista ja vähennyskelpoisista menoista. Artikkelin avulla saat selkeän kuvan siitä, mitä kuluja voit vähentää verotuksessa ja myös käytännönläheisiä esimerkkejä.

Firman piikkiin –  mitä verovähennys tarkoittaa?

Osakeyhtiön vähennyskelpoisilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, jotka voidaan vähentää verotuksessa. Kyse on siis kuluista, jotka puhekielessä usein laitetaan ”firman piikkiin” – edustuslounaista, työmatkoista ja puhelinliittymistä.

Verovähennettäviksi kuluiksi kelpaavat vain sellaiset kulut, jotka edistävät yrityksen toimintaa, tulojen hankkimista tai niiden säilyttämistä.

Yleisimmät vähennyskelpoiset kulut ovat monelle yrittäjälle varmasti tuttuja. Harva kuitenkaan tuntee tarkasti kaikkia vähennyskelpoisia kuluja; esimerkiksi mahdollisuuksia vähentää verotuksessa työntekijöille tarjottavia palveluita.

Osaava kirjanpitäjä tietää tarkasti mikä kaikki kuuluu vähennyskelpoisten kulujen joukkoon. Talouden suunnittelun kannalta verovähennysten mahdollisuudet on viisasta myös yrittäjänä itse tuntea.

Yrittäjänä tehtävänäsi on myös varmistaa, että tarvittavat tositteet löytyvät kirjanpidosta. Verovähennysten saamisen edellytyksenä on, että kuitit ja ostolaskut ovat tallessa.

Osakeyhtiölle verovapaat kulut eroavat esimerkiksi toiminimiyrittäjälle verovapaista kuluista. Tässä artikkelissa käsittelemme verottomia etuja osakeyhtiön näkökulmasta.

Osakeyhtiön vähennyskelpoisten menojen ABC - Huomioithan nämä

Monille yrittäjille verolainsäädäntö voi tuntua sekavalta ja hankalasti ymmärrettävältä. Mitkä menot ovat verottomia ja mitkä voi vähentää verotuksessa? Ei hätää! Kokosimme sinua varten aakkosjärjestyksessä listan osakeyhtiön yleisimmistä verottomista ja vähennyskelpoisista menoista, jotta voit helpommin navigoida verosuunnittelun maailmassa.

Aloittaminen

Yrityksen perustamiseen liittyvät hankinnat ovat vähennyskelpoisia: tämä koskee myös kuluja ennen varsinaisen y-tunnuksen saamista. Myös PRH:lle maksettava kaupparekisterin rekisteröitymismaksu on vähennyskelpoinen.

Ammattilehdet, -kirjallisuus ja sanomalehdet

Ammattilehdet ja -kirjat, tilattaessa sekä työpaikalle että kotiin, ovat vähennyskelpoisia. Sama pätee sanomalehtiin, mutta vain kun ne tilataan työpaikalle.

Asiantuntijapalvelut

Hyödynnetäänkö yrityksessäsi esimerkiksi tilintarkastajan palveluita? Kaikki asiantuntijapalvelut voidaan ilmoittaa verotuksessa vähennettäviksi. Yleisimpiä vähennyskelpoisia palveluita ovat esimerkiksi tilitoimistojen, lakitoimistojen tai konsulttiyritysten palvelut.

Esimerkiksi Accountorin taloushallinnon asiantuntijapalvelut ovat yritykselle vähennyskelpoisia kuluja.

Autoetu

Työnantaja voi tarjota työntekijälleen vapaan autoedun tai auton käyttöedun. Autoetuna tarjotun ajoneuvon kustannukset ovat yritykselle vähennyskelpoisia tuloverotuksessa, mutta vähennyskelvottomia arvonlisäverotuksessa.

Vapaa autoetu tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa kaikki auton käytöstä koituvat kustannukset. Käyttöedussa työntekijä maksaa itse ainakin auton polttoainekustannukset.

Autoetu on henkilökohtainen etu, joten sen ei tarvitse olla saatavilla yhtäläisesti kaikille työntekijöille.

Sähköauton latausetu

Työnantaja voi tarjota työntekijälleen mahdollisuuden ladata sähkö- tai hybridiautoa verottomasti työpaikalla ja julkisilla latauspisteillä. Etu on voimassa väliaikaisesti vuosina 2021-2025. Ladattavan auton ei välttämättä tarvitse olla autoedun alainen auto. Latauskustannus on yritykselle vähennyskelpoinen.

Eläkemaksut

Yrittäjän YEL-maksut ovat vähennyskelpoisia.

Lisäksi sekä työntekijän vapaaehtoiset eläkemaksut että yrittäjän lisäeläke ovat vähennyskelpoisia 8500 € asti.

Edustuskulut

Lain mukaan 50 % edustuskuluista on vähennyskelpoisia liiketoimintamenoja. Arvonlisäverotuksessa edustuskulut eivät ole vähennyskelpoisia.

Edustaminen tarkoittaa yrityksen ulkopuolisiin tahoihin kohdistuvia menoja, joiden tarkoitus on edistää liiketoimintaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaiden tai liiketuttavien lounaiden tai illallisten tarjoamista tai matkoja. Yksilöidyt liikelahjat luetaan myös edustuskuluiksi.

Edustustilanteiden erittely markkinointi- ja myyntitoimista ei ole aina aivan simppeliä.

Yrityksen mainostuotteet, esimerkiksi logolla varustetut tuotteet, luetaan yksilöimättömiksi mainoslahjoiksi – niiden ajatellaan siis olevan yrityksen markkinointia, joka puolestaan on täysimääräisestä vähennyskelpoinen kulu. Näistä lisää kohdassa Markkinointikulut.

Investoinnit, hankinnat ja poistot

Yritys voi vähentää verotuksessa investointikuluja, esimerkiksi laitehankintoja, tuotantoa varten tehtyjä investointeja ja toimistokalusteita. Myös toimisto ja liiketila ovat vähennyskelpoisia kuluja.

Osa kuluista kirjataan vähennyksiin poistoina, jolloin niiden kulut kirjataan jakautumaan useiden vuosien ajalle. Esimerkiksi yrityksen käytössä olevien tietokoneohjelmien katsotaan olevan käytössä yleensä useita vuosia, jolloin niiden kulut kirjataan jakautumaan useiden vuosien ajalle.

Korkomenot

Yritystoimintaan liittyvät korkomenot, esimerkiksi hankintojen tai lainojen korot, ovat vähennyskelpoisia.

Koulutukset

Työnantajan intresseihin sopivat koulutukset ovat yritykselle vähennyskelpoisia, jos koulutus on työnantajan kustantama ja hyödyntää työntekijää nykyisessä tai tulevassa työtehtävässään.

Lahjat

Henkilökunnan joululahjat tai muut vastaavat lahjat ovat verovähennyskelpoisia, jos niiden arvo on korkeintaan 100 € ja lahja on samantyyppinen koko henkilöstölle. Lahjan tulee olla esine, palvelu tai muulla tavoin käyttökohteeltaan rajattu – esimerkiksi lahjakortti tulee yksilöidä käytettäväksi tiettyyn palveluun tai yritykseen.

Merkkipäivälahjat sekä esimerkiksi hää-, eläköitymis- tai pitkäaikaisesta työsuhteesta palkitsevat lahjat ovat vähennyskelpoisia. Myös yrityksen merkkipäivänä voidaan antaa työntekijöille lahja, jonka yritys voi vähentää verotuksessa. Lahjan on oltava arvoltaan sama kaikille työntekijöille ja pienempi kuin työntekijän merkkipäivälahjan.

Lahjoitukset

Alle 850 € suuruiset, yleishyödyllisiin kohteisiin suunnatut lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Myös lahjoitukset tieteelle, taiteelle ja kulttuurille ovat vähennyskelpoisia tietyin edellytyksin. Yli 850 euron lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia vain kohdistuessaan Verohallinnon erikseen nimeämille tahoille.

Liikunta- ja kulttuuriedut

Osakeyhtiö voi vähentää verotuksessa myös työntekijöille tarjotut henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriedut. Etujen maksimisuuruus on 400 €/henkilö vuodessa.

Edut jaetaan työnantajan järjestämiin sekä työnantajan tarjoamiin etuihin. Työnantajan järjestämä etu voi olla esimerkiksi työnantajan vuokraama liikuntasalivuoro, työpaikan kuntosali tai muu koko henkilökunnan käytettävissä oleva etu, jonka hinnan yläraja on 400 €. Työnantajan tarjoama etu taas tarkoittaa omaehtoista liikunta- ja kulttuurietua, jonka tulee myös olla käytettävissä koko henkilöstölle.

Työnantajayritys voi joko tehdä sopimuksen suoraan palveluntarjoajan kanssa ja maksaa kustannukset tai tarjota käyttöön toimintaan suunniteltua maksuvälinettä – esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai -maksukorttia.

Lomapaikka

Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden lomailla työnantajan omistamassa tai henkilökunnan käyttöön vuokraamassa lomanviettopaikassa, lomapaikan kustannus on yritykselle vähennyskelpoinen. Ehtona on, että loman vieton mahdollisuus on tavanomainen, kohtuullinen ja sen tulee olla yhtäläisesti koko henkilökunnan käytettävissä.

Lounasetu

Lounasetu tarkoittaa työnantajan työntekijöille osittain tai kokonaan tarjoamaa ruokailua sopimusruokalassa tai lounassetelillä. Lounasedun kustannukset voidaan vähentää yrityksen verotuksessa.

Lounasetu on henkilökohtainen luontoisetu, mikä tarkoittaa sitä, ettei sen tarvitse olla yhtäläisesti saatavilla kaikille työntekijöille.

Luottotappiot

Luottotappio voidaan vähentää yrityksen verotuksessa, mikäli myyntilaskua ei ole perinnästä huolimatta maksettu. 

Markkinointikulut

Markkinointitilaisuudet, -tapahtumat, -kampanjat ja -lahjat ovat kokonaan vähennyskelpoisia kuluja. Esimerkiksi messuosallistumiseen liittyvät kulut, lehtimainokset ja digimarkkinointi ovat vähennyskelpoisia.

Markkinointitilaisuudet erotellaan edustustilaisuuksista siten, ettei markkinointitilaisuuksia ole kohdennettu yhtä tarkasti ja pienelle kohderyhmälle kuin edustustilaisuuksia.

Matkalippu

Jos yritys tarjoaa työntekijöilleen työsuhdematkalippua, matkalipun kulu on yritykselle vähennyskelpoinen.

Työsuhdematkalipun enimmäismäärä on 3400 € vuodessa per työntekijä. Huomioithan, että polkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetu lasketaan yhteen samaan 3400 € enimmäissummaan.

Matkamenot

Työmatkat ja palkintomatkat ovat yritykselle vähennyskelpoisia.

Neuvottelukulut

Neuvottelukulut eli esimerkiksi tilavuokrat ja palaveritarjoilut sidosryhmille tai yrityksen sisäisiin tilanteisiin ovat kokonaan verotuksessa vähennettäviä.

Polkupyöräetu

Työnantaja voi tarjota työntekijälleen käyttöön polkupyörän ja vähentää kulun yrityksen verotuksessa.

Työntekijäkohtaisen edun maksimisumma on 1200 € ja ehtona on, että polkupyörä säilyy työnantajan omistuksessa. Polkupyöräedun arvo lasketaan mukaan työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun yhteiseen 3 400 € verovapaaseen enimmäismäärään vuodessa.

Puhelinetu ja verkkoyhteydet

Puhelinetu on yksi yleisimmistä luontoiseduista. Yritys voi kustantaa työntekijän käyttöön puhelimen ja puhelinliittymän työsuhteen ajaksi ja kustannus on yritykselle vähennyskelpoinen.

Puhelinetu on henkilökohtainen etu, eikä sitä tarvitse tarjota kaikille työntekijöille. Myös työntekijän tietoliikenneyhteys yksityistä työkäyttöä varten on yritykselle vähennyskelpoinen kulu.

Vakuutukset

Avainhenkilövakuutus

Avainhenkilöillä tarkoitetaan yrityksen kannalta tärkeitä henkilöitä – esimerkiksi toimitusjohtajaa, talousjohtajaa tai ketä tahansa organisaation tuloksellisuuden kannalta tärkeäksi määritettyä henkilöä. Avainhenkilöiden henkivakuutus, jonka edunsaajana on yritys, on verovähennyskelpoinen.

Lue lisää yrittäjän vakuutuksista.

Verot

Yrityksen arvonlisävero ja kiinteistövero ovat vähennyskelpoisia.

Myös varainsiirtovero on vähennyskelpoinen. Rakennusten kohdalla vähennys toteutetaan poistoina. Osakkeiden ja esimerkiksi maan oston yhteydessä vähennys toteutetaan aikanaan myyntihinnasta.

Tarjoilut

Kohtuulliset tarjoilumenot, esimerkiksi henkilökunnan taukokahvit tai aamiaiset, ovat vähennyskelpoisia menoja.

Työterveys

Työterveyshuollon kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, mikäli työterveyshuollon järjestämisestä on tehty toimintasuunnitelma ja sopimus palveluntarjoajan kanssa. Lisäksi hoidon tulee olla kohtuullista ja tavanomaista.

Myös työnantajan järjestämät erikoislääkäripalvelut ja hammashoito ovat yritykselle vähennyskelpoisia, mikäli kustannukset ovat alle 3000 € vuodessa ja työterveyshuoltoa tarjotaan kaikille työntekijöille.

Myös lääkkeet ja hoidot sisältyvät edun piiriin hintaylärajan ja ehtojen puitteissa. Esimerkiksi hampaiden reikien paikkauksen katsotaan olevan kohtuullista ja tavanomaista hoitoa.

Työvaatteet ja -varusteet

Työnantaja voi kustantaa työntekijälle työvaatteet, mikäli työvaatetus on sellainen, että vaatteita käytetään vain työpaikalla ja niissä on työnantajan tunnukset. Vähennyskelpoisia ovat käytännössä siis esimerkiksi työhaalarit ja univormut. Etu koskee vaatteiden lisäksi myös suojavarusteita.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

 
 

Share