Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yrityksen lopettaminen – vertailussa toiminimi ja osakeyhtiö

Miten yritys lopetetaan?

Yrittämiseen liittyvien riskien punnitseminen ja vastoinkäymisiin varautuminen on asia, jota jokaisen aloittelevan yrittäjän tulisi käydä mielessään läpi.  Myös yrityksen lopettamiseen liittyviä seikkoja on hyvä pohtia, jos tälläiseen ratkaisuun tarvitsee syystä tai toisesta päätyä. Yrityksen lopettaminen ei tarkoita, jonkin menneen pieleen. Esimerkiksi elämäntilanteen muuttuminen, kiinnostavamman työtarjouksen saaminen tai jokin muu vastaava syy saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yritystoiminta on ajettava hallitusti alas.

Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lopettamisesta on aina ilmoitettava sähköisesti Yritys-ja yhteisötietojärjestelmä-palvelussa tai paperisella Y6-lomakkeella Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Lomakkeen täyttämällä tiedot lähtevät samalla eteenpäin myös Verohallinnolle, ja yritys voidaan poistaa ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereistä – mikäli yritys niihin kuuluu. Ennen Y6-ilmoituksen tekemistä on kuitenkin huolehdittava, että kaikki lopettamiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset velvoitteet on hoidettu kuntoon. Vasta tällöin elinkeinotoiminnan voidaan katsoa loppuneen.

Käytännössä tämä tarkoittaa että:

Elinkeinotoimintaan liittyvät velat on maksettu. Muista, että toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Yrityksen kaikesta omaisuudesta ja varallisuudesta on hankkiuduttu eroon joko myymällä tai suorittamalla yksityisotto eli siirtämällä omaisuus yritykseltä yrittäjän yksityisomaisuudeksi. Sekä myynnin että yksityisoton vaikutukset otetaan huomioon elinkeinotoiminnan viimeisen verovuoden tulosta laskettaessa.

Kaikki elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät käytännön toimet on lopetettu, esimerkiksi liiketilan vuokrasopimus on irtisanottu ja kaikki myynti on lopetettu.

Y6-ilmoituksen hinta niin sähköisesti kuin paperilomakkeella on 0 euroa. Toiminimen lopettamisessa kuluja voi kuitenkin koitua esimerkiksi mahdollisten yrityskiinnitysten järjestelystä – jos sellaisia on olemassa.

Yrityskiinnityksillä tarkoitetaan yrityksen omistamaa ja elinkeinotoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta, joka on pantattu saatavien vakuudeksi.

Ennen lopettamisilmoituksen tekemistä yrityskiinnitykset on joko kuoletettava tai siirrettävä luovutuksensaajalle tai elinkeinotoiminnan jatkajalle. Kuolettamishakemus on maksuton, mutta yrityskiinnityksen siirrossa käsittelymaksu on 200 euroa.

Yritystoiminnan loppuessa, yrittäjän on huolehdittava kaikki verotukseen liittyvien ilmoitusten hoitaminen ajallaan ja pykälien mukaan. Toiminnan päättymisvuoden veroilmoitus tulee hoitaa viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa.

Lisäksi arvonlisäveroa, työnantajasuorituksia ja muita oma-aloitteisia veroja koskevat ilmoitukset tule antaa rekisteröintien loppumiseen asti jokaiselta verokaudelta. Lisäksi YEL-vakuutus tulee muistaa päättää yrittäjätoiminnan loppuessa.

Muita merkille pantavia asioita ovat muun muassa:

Vuosi-ilmoituksen jättäminen sekä ennakkoverojen tarkistaminen. Toimintaa lopettaessa ennakkoveron määrä on syytä tarkistaa, jottei maksettava summa ole liian iso tai pieni.

Kirjanpitoaineiston säilyttäminen. Toiminnan loppuessa kirjanpitoaineisto pitää laittaa talteen. Lain mukaan tilinpäätöksellä sekä kirjanpitokirjoilla vähimmäissäilytysaika on 10 vuotta ja tositteilla kuusi vuotta.

Jos jokin toiminimen lopettamiseen liittyvä vero- tai ilmoitukäytäntö askarruttaa, vinkkiä kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältä.

Yrityksen lopettaminen pykälien mukaan on tärkeää senkin takia, että yrittäjästatus vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan. Yritystoiminnan loppuessa TE-toimisto selvittää tarvittaessa hakijan edellytykset saada työttömyysetuutta.

Yrityksen lopettamiseen kuuluu erilaisia askeleita jotka on tärkeää tehdä oikein

Kun selvitystilaan päädytään omaehtoisesti yhtiökokouksen kautta, päätös on tällöin tehtävä määräenemmistöllä. Selvitysmenettelyn tarkoitukseksi osakeyhtiölaissa määritellään:

  • yhtiön varallisuustason selvittäminen,
  • tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi,
  • velkojen maksu, sekä
  • mahdollisen ylijäämän maksaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan.

Selvitystilan aikana osakeyhtiön asioita hoitavat selvitysmiehet, joita on valittava yksi tai useampi kappale. Selvitysmiehet voidaan valita yhtiön hallituksesta, mutta asiaa voi hoitaa tarvittaessa myös ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi asianajaja. Selvitysmiehet hoitavat yllä listattujen selvitysmenettelyn vaiheiden läpikäymisen.

Selvitystilasta ilmoitetaan kaupparekisteriin Y4-lomakkeella ja sen liitelomakkeella 13. Lisäksi selvitystilasta on tiedotettava yhtiön velkojia julkisella haasteella. Julkinen haaste on pakko tehdä, vaikkei yrityksellä olisikaan velkaa saati velkojia. Hakemus julkisesta haasteesta velkojille maksaa 210 euroa.

Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat antaneet yhtiökokouksessa lopputilityksen selvitysmenettelyn kulusta. Lopputilitys tarkoittaa selvitysmenettelystä laadittua kertomusta, johon sisältyy seloste yhtiön omaisuuden jakamisesta. Lisäksi kertomukseen tulee liittää toimintakertomukset, tilinpäätökset sekä mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Näiden tekeminen saattaa luonnollisesti nostaa purkamisen kustannuksia yllättävänkin paljon.

Selvitysmiehet ilmoittavat yhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä kaupparekisteriin Y4-lomakkeella ja liitelomakkeella 15. Purkautumisesta sekä lopputilityksestä tehtävät ilmoitukset ovat maksuttomia. Mukaan on liitettävä kopio pöytäkirjasta, joka todistaa lopputilityksen tulleen esitetyksi yhtiökokouksessa.

Aivan kuten toiminimen lopettamisessakin, myös osakeyhtiön tapauksessa kirjanpitomateriaaleja on säilytettävä kirjanpitolain vaatima vähimmäisaika eli 6-10 vuotta. Selvitysmenettely kestää yleensä minimissäänkin viisi kuukautta, mutta käytännössä aika voi olla selvästi pidempikin. Kestoon vaikuttavat muun muassa osakeyhtiön toiminnan ja omistusten laajuus sekä olemassa olevien sitoumusten määrä.

Jos oman osakeyhtiön purkaminen on ajankohtaista, ennen toimiin ryhtymistä kannattaa aina keskustella prosessin kulusta ja seuraamuksista alan asiantuntijan kanssa.

Haluatko kuulla lisää? Autamme mielellämme, ota yhteyttä!

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share