Hyppää pääsisältöön
Palkka-avoimuus käytännössä

Mitä palkka-avoimuus edellyttää käytännössä?

Palkka-avoimuus on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen työryhmä esittää, että tasa-arvolakiin tehtäisiin muutoksia palkkatasa-arvon vahvistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että henkilöstöllä, henkilöstön edustajilla sekä syrjintää epäilevillä työntekijöillä olisi aiempaa laajempi oikeus saada tietoa palkoista.

"Palkkaan liittyy vahva oikeudenmukaisuuden kokemus."

Palkka-avoimuus toteutuu eri organisaatioissa eri tavoin

Palkka-avoimuudella pyritään perusteettomien palkkaerojen tasaamiseen miesten ja naisten välillä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla pitäisi olla sama palkka, mutta erot tulee olla perusteltuja riippuen esimerkiksi tehtävän vaativuudesta, kokemusvuosista, henkilökohtaisesta suoriutumisesta tai erityisosaamisesta.

Palkkaan liittyy vahva oikeudenmukaisuuden kokemus. On tärkeätä, että henkilöt kokevat, että oma palkka on oikeassa suhteessa omaan työsuoritukseen, tehtävän vaativuuteen sekä kollegoiden palkkatasoon nähden.

Näin kehität organisaatiosi palkka-avoimuutta:

  1. Palkka-avoimuuden edellytysten rakentaminen kannattaa aloittaa jo nyt vaikka työryhmän esitys ei sellaisenaan toteutuisikaan. Organisaatioiden toimintakulttuuri tulee kehittymään avoimempaan suuntaan ja monet nuoremmat työntekijät puhuvat avoimesti palkoistaan jo nyt.
  2. Yrityksellä tulee olla määriteltynä ja avoimesti viestittynä palkitsemispolitiikka: mitkä tekijät vaikuttavat kuukausi- tai tuntipalkan määräytymiseen ja millä perusteella tulospalkkiota tai bonusta maksetaan. Perustana palkan tehtäväkohtaisen osan määrittelyssä on toimiva ja ajantasainen tehtävän vaativuuden arviointimalli.
  3. Yrityksen johtamiskäytännössä on myös hyvä luoda yhtenäinen toimintamalli sille mihin aikaan vuodesta käydään palkitsemiskeskustelu kaikkien kanssa ja valmentaa esihenkilöt keskustelun käymiseen.
  4. Kannattaa myös päivittää tasa-arvosuunnitelma ja toteuttaa siihen liittyvä vertailu miesten ja naisten välisistä mahdollisista palkkaeroista. Palkkadatan tarkempi analyysi kertoo yrityksen lähtötilanteen ja tuo esiin mahdolliset perusteettomat poikkeamat palkkatasoissa ylös- tai alaspäin.  
  5. Palkka-avoimuutta voidaan lähteä soveltamaan myös rekrytointitilanteissa sillä, että työpaikkailmoituksessa kerrotaan palkkahaitari, minkä puitteissa tehtävään valittavan henkilön palkka tulee määräytymään. Näin voidaan välttää tilanne, jossa vahvempi neuvottelija saisi paremman palkan kuin yhtä pätevä kollega.

 

Kirjoittaja

Tutustu tyytyväisiin HR-palveluiden asiakkaisiimme

Haluatko kehittää organisaatiosi palkka-avoimuutta? Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä. Autamme mielellämme.

 
 

Share