Hyppää pääsisältöön

Palkanlaskenta vuonna 2023 - Huomioi nämä seikat

Verokortit

Accountor Services Oy:lla on otettu VeroAPI käyttöön kaikille Mepco-asiakkaille. Verokorttitietojen saamiseksi tulee palkanlaskennassa olla menossa palkkaa maksuun VeroAPIn hakupäivää vastaavalla päivällä. Vuoden 2023 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2023, ellei työntekijä ole hakenut muutosverokorttia tammikuulle. Verokorttitiedot haetaan jokaisen palkka-ajon yhteydessä, joten työntekijöiden ei tarvitse toimittaa verokortteja palkanlaskentaan.

VeroApin kautta saadaan ainoastaan palkkatulon, työkorvausten ja käyttökorvausten verokortit. Kaikkien muiden tulojen verokortit pitää toimittaa työnantajalle tai ulkoistetulle palveluntarjoajalle. 

Procountor-järjestelmässä vuoden 2023 verokortit saadaan verottajalta suorasiirtona tammikuussa. Verokorttitiedot saadaan kaikille työsuhteille, jotka ovat voimassa suorasiirron hetkellä. Mikäli työsuhde alkaa tämän jälkeen tai palkansaaja hakee muutosverokortin, tulee verokortti toimittaa työnantajalle tai ulkoistetulle palveluntarjoajalle.

Verokortin esittäminen riittää, verokorttia ei enää tarvitse antaa työnantajalle.

Koska verokortit ovat kopioitavissa, voi samaa verokorttia käyttää useat maksajat. Tämä tarkoittaa sitä, että palkansaajan vastuulla on itse seurata tulorajan täyttymistä. Ennakonpidätys toimitetaan 60 % suuruisena, jos työnantaja tai ulkoistettu palveluntarjoaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja VeroAPIn kautta tai työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, joka ei tule suorasiirtona tai VeroAPIn kautta.

Jos työntekijä haluaa käyttää suurempaa veroprosenttia kuin verokortille on merkitty, tästä on ilmoitettava palkanlaskentaan. Muussa tapauksessa palkan ennakonpidätys toimitetaan verokortin tietojen mukaan.

Lisätietoa verokorteista.

Verottomat matkakustannusten korvaukset

Verottomista korvauksista nousivat kotimaan kokopäiväraha (48 €), osapäiväraha (22 €), ateriakorvaus (12 €) ja kilometrikorvaus (0,53 €/km).

Lisätietoa verottomista korvauksista.

Luontoisedut

Auton lisävarusteet

Vuoden 2023 alusta lukien auton lisävarusteiden arvo lasketaan uushankintahintaan 1200 € ylittävältä osin. Ennen vuotta 2023 saadussa luontoisetuautossa lisävarusteiden arvo lisätään uushankintahintaan 850 € arvon ylittävältä osin. Jos ennen vuotta 2023 saatuun luontoisetuautoon hankitaan uusia lisävarusteita 1.1.2023 tai sen jälkeen, uusien ja vanhojen lisävarusteiden arvo lasketaan yhteen ja niiden arvo lisätään uushankintahintaan siltä osin kun yhteenlaskettu arvo ylittää 1200 €.

Hybridiautot

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosina 2021–2025. 85 euron alennus koskee työsuhdeautoja, joiden ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Uuden verotusarvon alennuksen saavat kaikki määritellyn rajan alittavat työsuhdeautot, teknologiasta riippumatta. Alennus koskee vuonna 2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityjä autoja. Lisäksi vapaassa autoedussa verotusarvoa alennetaan 60 €/kk tai 0,04 €/km. Hybridiauton alennus on siis käyttöetuautona 85 €/kk ja vapaassa autoedussa 145 €/kk.

Palkanlaskenta vuonna 2023
Täyssähköautot

Täyssähköauton verotusarvoa alennetaan 170 €/kk (tämä koskee sekä vapaata autoetua että auton käyttöetua). Lisäksi vapaassa autoedussa verotusarvoa alennetaan 120 €/kk tai 0,08 €/km. Vapaan autoedun alennus on siis yhteensä 290 €/kk. Alennus on määräaikainen vuosille 2021-2025 ja koskee v. 2020 tai sen jälkeen Suomen ensirekisteröityjä täyssähköautoja (ei hybridejä).

Sähköauton lataaminen

Työnantajan maksama sähköauton lataaminen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä on myös verovapaa etu. Tämä koskee työntekijän oman auton ja käyttöetuauton latausta, sekä hybridi- että täyssähköautoja. Kotona tapahtuva lataus on verovapaa etu, jos vapaan autoedun lataamisen käytetty sähkön määrä voidaan luotettavasti todentaa. Työnantajan työsuhdesähköauton mukana kustantama kotilatauslaite on osa auton verollisia lisävarusteita eikä siitä muodostu erikseen verotettavaa etua.

Ravintoetu

Ravintoedun enimmäisarvo vuonna 2023 on 12,70 €.

Lisätietoa luontoiseduista.

Työaikalain ja työsopimuslain muutokset

Vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein. Tarkastelu on ensimmäisen kerran toteutettava viimeistään vuoden kuluttua lain voimaantulosta tai siitä, kun työsuhde on kestänyt vuoden, riippuen kumpi on myöhemmin.

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta työsopimuksessa tai erillisessä kirjallisessa selvityksessä on annettava tarkemmat tiedot siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta. Lisäksi on annettava tiedot niistä viikonpäivistä ja kellonajoista, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta. Työnantajan on annettava tiedot näistä ns. viitetunneista ja -päivistä kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 31.10.2022.

Osa-aikatyöntekijöiden ja määräaikaisten työntekijöiden kohdalla työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle perusteltu vastaus, jos työntekijä pyytää työsopimuksen mukaisen työajan pidentämistä tai työsopimuksen keston pidentämistä.

Kaikissa työsuhteissa on kuukauden sisällä työnteon aloittamisesta kerrottava työntekijälle, jos työntekijällä on mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen. On kuitenkin huomioitava, että lailla on taannehtiva vaikutus eli korvausvelvollisuus, maksuajankohta ja työnantajan irtisanomisoikeus koskivat myös jo ennen lain voimaantuloa tehtyjä sopimuksia; mutta vasta vuoden siirtymäajan kuluttua eli 1.1.2023 alkaen.


Tarvitsetko apua talous-, palkka-, HR- tai yrityslakiasioissa?

palkkapalvelut-800px

Palkkapalvelut, joilla tehostat yrityksesi arkea

Osaavasti ja laadukkaasti hoidettu palkanlaskenta ja -maksu ovat lähtökohta, jonka jokainen yritys haluaa hoitaa hyvin. 

Saat avullamme yritykseesi standardisoidut ja parhaisiin käytäntöihin perustuvat palkkahallinnon toimintamallit. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilta aina yksityisiltä toimialoilta julkiseen sektoriin.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua palkanlaskennassa? Jätä meille yhteydenottopyyntö!

 
 

Share