Hyppää pääsisältöön

Palkka-avoimuus - Miten yrityksesi valmistautuu tuleviin vaatimuksiin?

Palkka-avoimuus laki eu-direktiivi

Palkka-avoimuudella pyritään lisäämään henkilöstön tietoisuutta palkan määräytymisen perusteista ja vähentämään perusteettomia palkkaeroja vaativuudeltaan samantasoisissa tehtävissä, erityisesti miesten ja naisten välillä. Euroopan parlamentti hyväksyi 30.3.2023 palkka-avoimuusdirektiiviin, joka tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä kevääseen 2026 mennessä.

Mitä direktiivi pitää sisällään? Mitä yrityksesi tulee ottaa huomioon palkka-avoimuusvaatimusten lisääntyessä?

Lue asiantuntijamme blogi aiheesta!

Mistä uudessa EU-direktiivissä on kyse?

Uusi palkka-avoimuusdirektiivi ja kevääseen 2026 mennessä voimaan astuva kansallinen lainsäädäntö koskevat kaikenkokoisia työnantajia yksityisellä ja julkisella sektorilla. Työntekijällä on jatkossa oikeus saada tietoonsa samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden keskipalkat sukupuolen mukaan eriteltynä.

Palkkaeroja koskeva laajempi raportointivelvollisuus koskee kuitenkin vain vähintään sadan (100) hengen työpaikkoja, joiden on laadittava julkinen kartoitus työntekijöidensä sukupuolten välisistä prosentuaalisista palkkaeroista.

Vaikka EU-direktiivi koskee vain miesten ja naisten välisten palkkaerojen raportointia, jota Suomessa on toteutettu jo tasa-arvolain puitteissa yli 30 henkilön organisaatioissa, tulevat avoimuuden vaatimukset kasvamaan merkittävästi aiemmasta. Samalla työnhakijoiden odotukset palkka-avoimuudesta kasvavat.

Palkkauksen perusteista tulee jatkossa viestiä avoimesti kaikille työntekijöille ja myös työnhakijoille rekrytoinnin yhteydessä. Palkkaerojen tulee perustua eroihin tehtävän vaativuudessa ja henkilön osaamisessa, työkokemuksessa ja työsuorituksessa. Tämä ei siis tarkoita samapalkkaisuuden vaatimusta vaan sitä, että erot palkkauksessa tulee pystyä perustelemaan yhtenäisten kriteereiden perusteella, ja että kriteerit tulee olla henkilöstön tiedossa.

Palkkauksen ja palkitsemisen perusteista viestiminen on myös osa vastuullista henkilöstöjohtamista ja keskeinen tekijä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisen kohtelun kokemuksessa.

Aloita valmistautuminen tuleviin vaatimuksiin hyvissä ajoin

Millä mallilla seuraavat asiat ovat yrityksessäsi?

  1. Toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkat määritellään TES:n tai yrityskohtaisen vaativuudenarviointimallin mukaisesti, mikä on myös viestitty koko henkilöstöllesi esim. intrassa. 
  1. Tehtävän vaativuusluokkatieto kunkin henkilön kohdalla on määritetty ja oikein yrityksesi palkka- tai HR-järjestelmässä.
  1. Eri roolit ja niihin liittyvät vastuut, tehtävät ja osaamisvaatimukset on kuvattu, mikä mahdollistaa viestimisen eri tehtävien vaatimuksista.
  1. Palkkojen vaihtelu tietyn vaativuusluokan tai tehtäväryhmän henkilöiden välillä on perusteltavissa perustuen eroihin henkilöiden kokemuksessa, osaamisessa ja työsuorituksessa.
  1. Miesten ja naisten palkoissa saman vaativuustason tehtävissä ei ole sellaisia yli viiden prosentin palkkaeroja, joita ei voi perustella osaamisella, koulutuksella, kokemuksella tai suoriutumisella.
  1. Palkkoihin liittyvät mahdolliset poikkeustapaukset on tunnistettu ja kehittämissuunnitelma niiden osalta laadittu siten, että yli 5 %:n perusteettomia poikkeamia ei olisi vuoden 2026 jälkeen.
  1. Yrityksesi palkitsemispolitiikka (mm. tulospalkkio, bonukset, edut) ja palkankorotuksen perusteet on kuvattu ja viestitty esim. intrassa.
  1. Esihenkilöillä on valmiudet keskustella palkkauksen perusteista ja palkkatasoista rekrytointien sekä one-to-one keskusteluiden yhteydessä.


Mikäli löysit useamman kohdan, jossa yritykselläsi on työnsarkaa, kannattaa perusteiden kuntoon laittaminen käynnistää jo tänä tai ensi vuonna. Näin varmistat, että palkkatasot uusissa rekrytoinneissa tulevat määritettyä yhtenäisten kriteereiden pohjalta. Myös mahdolliset palkkaerojen korjaukset vaativat aikaa helposti useamman vuoden.

Me Accountorilla autamme sinua mielellämme näissä palkkauksen ja palkitsemisen kehittämisen kysymyksissä! Jätä yhteydenottopyyntö ja keskustellaan tarpeestanne!

Asiantuntijamme

Tutustu palveluihimme

Tyytyväisiä HR-palveluidemme asiakkaita

Haluatko kehittää organisaatiosi palkka-avoimuutta? Täytä lomake ja otamme sinuun yhteyttä!

 
 
collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Share