Hyppää pääsisältöön

Omat varat ja yrityksen varat – Mitä yrittäjän ja osakkaan pitää muistaa?

Rahan nostaminen toiminimeltä

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä aloittaessasi olennaisinta on hahmottaa, että tässä yrittämisen muodossa ei voi maksaa itselleen palkkaa. Sen sijaan rahat otetaan yritykseltäsi yksityisottoina, joita kutsutaan usein arkikielisesti toiminimen palkaksi.

Yksityisotoista ei makseta erikseen veroa nostohetkellä, vaan toiminimiyrittäjän tuloveron lopullinen määrä muodostuu koko vuoden tienesteistä. Yksityisottoja tehdessä sinun onkin syytä muistaa kaksi asiaa:

  1. Muista jättää aina talteen riittävästi rahaa tuloveron ja arvonlisäveron maksamiseen.
  2. Omaan käyttöön nostamasi raha ei vähennä toiminimesi tulosta, jonka perusteella maksat tuloveroa. Tekemäsi yksityisotto ei siis ole kulu.

Olemme aiemmin käsitelleet toiminimen palkkaa seikkaperäisemmässä kirjoituksessa, jonka löydät linkin takaa.

Toiminimeen sijoittaminen & toiminimen omaisuuden ottaminen omaan käyttöön

Toiminimiyrittäjänä et ole itsenäinen verovelvollinen samaan tapaan kuin osakeyhtiö. Kun tienaat toiminimelläsi jotain, nämä rahat ovat samalla henkilökohtaisia varojasi – toiminimi olet sinä itse.

Tästä syystä myös rahan tai omaisuuden sijoittaminen toiminimeen on äärimmäisen yksinkertaista. Voit halutessasi siirtää varoja henkilökohtaiselta pankkitililtäsi toiminimen tilille, tai maksaa toiminimen kuluja suoraan omalta tililtä.

Jos sijoitettavat varat ovat omaisuutta tai tavaraa, ne merkitään kirjanpitoon käyvästä arvostaan eli senhetkisestä realistisesta myyntihinnasta. 

Jos otat toiminimesi käyttö- tai vaihto-omaisuutta – esimerkiksi tavaraa varastosta – omaan käyttöösi, tavaran arvoksi katsotaan myös tässä tapauksessa sen todellinen hinta. Se voi siis olla joko alkuperäinen ostohinta tai sitä alempi hinta, jonka kyseisellä hetkellä saisit, jos myisit tavaran eteenpäin ulkopuoliselle taholle.

Näin varmistutaan siitä, että veroja maksetaan varmasti oikeista summista.

Rahan nostaminen osakeyhtiöstä

Kun perustat osakeyhtiön, voit nostaa yrityksestä rahaa palkan, kilometrikorvausten, päivärahojen, osinkojen muodossa tai pääomapalautuksella.

Palkasta ja osingosta on aina nostohetkellä tehtävä verojen ennakonpidätys, ja palkasta maksettava sen sivukulut. Maksettu palkka on osakeyhtiön verotuksessa vähennyskelpoista menoa – osingon kohdalla asia on toisin.

Rahan siirto ja omaisuuden myyminen yrittäjän ja yrityksen välillä

On aina tilannekohtaista, missä suhteessa osakeyhtiöstä kannattaa ottaa rahaa ulos palkkana ja osinkona. Verotukseen liittyviä laskelmia tehdessä hyvä kirjanpitäjä tai erityisasiantuntija on kullanarvoinen apuri.

Suosittelemme tutustumaan Palkkaa vai osinkoa -palveluumme, jonka avulla optimoit kätevästi henkilökohtaiset verosi! Lue myös lisää artikkelistamme: Milloin osakkaan kannattaa nostaa palkkaa ja milloin osinkoja?

SVOP-rahastot osakeyhtiön varainnostossa

SVOP-rahasto voi syntyä ja karttua esim. yritysjärjestelyjen, kuten sulautumisen, osakevaihdon, osakeannin tai yhtiömuodon muutoksen yhteydessä. SVOP-rahastoon voi sijoittaa myös rahaa tai muuta omaisuutta.

Pääomanpalautuksella tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistajille voidaan jakaa osakeyhtiöön pääomasijoituksina kertyneitä varoja. Pääomanpalautus voidaan tehdä vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta. 

Osakeyhtiön varojenjaon tulee täyttää osakeyhtiönlain edellytykset:
  • osakkaalle palautetaan hänen itsensä tekemä pääomasijoitus, jonka hän aikanaan sijoitti
  • varoja jakaa listaamaton osakeyhtiö
  • jaettavat varat ovat peräisin pääomasijoituksista
  • palautettavia varoja ei ole enempää kuin osakkeiden jäljellä oleva hankintameno
  • pääomasijoituksesta on varojen jakohetkellä kulunut enintään 10 vuotta
  • verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen näiden edellytyksien täyttymisestä


SVOP-palautuksen tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Pääsäännön mukaan varojenjako SVOP-rahastosta verotetaan luonnollisella henkilöllä osinkoina. Tietyin edellytyksin sijoitetut varat on kuitenkin mahdollista palauttaa sijoittajalle ilman verokustannuksia. Jos luovutusvoittona verottamisen edellytykset eivät täyty, pidetään varojen jakoa osinkoina ja siihen sovelletaan osinkoa koskevia säännöksiä. Tilanteissa, jossa rahastossa on sekä sijoitettuja varoja että muita varoja, verovapaana SVP-rahaston palautuksena voidaan pitää vain sitä suhteellista osuutta palautettavista varoista, joka vastaa rahastoon sijoitettujen varojen suhteellista osuutta koko rahastosta.

Omaisuuden myyminen tai vuokraaminen omalle yritykselle

On hyvin yleistä, että uutena yrittäjänä myyt tai vuokraat henkilökohtaista omaisuuttasi osakeyhtiöllesi. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista käyvät vaikkapa pakettiauton myyminen tai omalla kiinteistöllä sijaitsevan varastohallin vuokraaminen yrityksen käyttöön.

Jos kyse on vuokraamisesta, saatu raha huomioidaan tuloksi osakeyhtiön omistajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa – yrityksen näkökulmasta kyseessä puolestaan on vähennyskelpoinen kulu.

Verotussyiden takia on tärkeää, että yrityksen ja yrittäjän väliset myynnit tai vuokraukset tehdään aina markkinahinnoilla. Jos yrityksesi maksaa sinulle ylihintaa, verottaja voi tulkita sen peitellyksi osingoksi, josta voi aiheutua rankkoja veroseuraamuksia.

Esimerkiksi yrittäjän ja hänen perheensä omaan käyttöön ostettujen autojen, kesämökkien, veneiden tai lomaosakkeiden kirjaaminen yrityksen nimiin on usein toistuva virhe. Näitä tapauksia verottaja kohtelee osakeyhtiöissä peiteltynä osinkona, mikäli omaa käyttöä ei ole käsitelty luontoisetuna.

Kun osakeyhtiön omistaja käyttää yrityksen nimissä olevaa autoa tai asuntoa, käytöstä syntyy luontoisetu, josta maksetaan veroa henkilökohtaisessa tuloverotuksessa.

Mikäli omaa käyttöä ei ole käsitelty luontoisetuna, huonoimmissa tapauksissa yrittäjän kontolle voi tulla maksettavaksi ansiotuloveroja takautuvasti usealta vuodelta.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Haluatko kuulla lisää? Autamme mielellämme, ota yhteyttä!

 
 

Share