Hyppää pääsisältöön
Monipilvi- ja pilvipalvelut

Monipilvi- ja pilvipalvelut

Core+ pilvialusta - tietoturvaa ja vikasietoa

Core+ -pilvipalvelut rakentuvat huippumodernista ja modulaarisesta pilvialustasta, joka on rakennettu yhteistyössä Hewlett Packard Enterprisen (HPE) kanssa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä HPE:n kanssa, jotta alustamme pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyviin liiketoimintavaatimuksiin. Pilvialustan verkkoratkaisu pohjautuu automatisoituun sovelluspohjaiseen verkkoteknologiaan (SDN). Koko verkkoinfrastruktuuri on erittäin tietoturvallinen ja vikasietoinen. Lisäksi se voidaan integroida suoraan asiakkaan WAN-yhteyksiin. 

Kapasiteettipalveluiden lisäksi tuotamme erilaisia PaaS-palveluita kuten esimerkiksi MS SQL-tietokantakäyttöön optimoitua pilvialustaa. Tämän SQL-alusta suunnittelussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sen suorituskykyyn, ja alusta sisältää valmiiksi kaikki tietokantapalvelimia varten tarvittavat asiat kuten SQL-lisenssit.

Pilvipalvelumme hinnoitellaan käytön mukaan joko minuutti, tunti tai päiväkohtaisilla hinnoittelulla.

Accountor ICT Core+ pilvialusta
Accountor Cloud

Accountor Cloud 2.0

Accountor Cloud 2.0 (myöh. AC2) on uuden sukupolven pilvipalveluiden hallintaan tarkoitettu palvelu. Pilvien hallinnalla tarkoitetaan julkisten pilvipalveluiden (Public Cloud) ja yksityisten pilvien (Private Cloud) yhteen liittämistä samaan hallintapalveluun.

Hallinnan työkalut mahdollistavat portaaliin liitettyjen pilvien tarkan kustannusseurannan ja kulujen optimoinnin. Palveluiden automatisointi-työkalut tukevat puolestaan kattavasti sovelluskehityksen DevOps-malleja ja työvälineitä.

AC2 yhdistää infrastruktuurien ylläpitäjät, sovelluskehittäjät ja liiketoiminnan saman pöydän ääreen. Palvelu voidaan kytkeä käytännöllisesti katsoen mihin tahansa julkiseen- tai yksityiseen pilveen.

Private Cloud

Accountor ICT tuottaa palveluita myös asiakkaiden omiin konesaleihin. Private Cloud -palveluissa tuomme asiakkaiden omiin tiloihin modulaarisen palvelualustan, jonka päällä he voivat ajaa omia työkuormiaan ilman tietoliikennelatensseja. Palvelualustan kapasiteetti skaalautuu aina tarpeen mukaan ja asiakas maksaa alustasta käytön mukaan kuukausittain. 

Asiakkaiden konesalien modernisoinnit toteutetaan ilman suuria kertainvestointikuluja eikä ylimääräistä kapasiteettia tarvitse varata vuosiksi eteenpäin. Asiantuntija- ja konsultointipalvelumme ovat myös käytettävissä kaikissa konesaleihin liittyvissä tarpeissa.

Private Cloud

Optimoijan opas- 5 ohjetta, joilla valitset sovellukselle optimaalisen alustan

Optimoijan opas

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut Accountor ICT

Accountor ICT:n tarjoamat verkkopalvelut jakautuvat pilvipalveluiden verkkopalveluihin ja verkon tietoturvapalveluihin.

Accountor ICT:n moderni kuormantasauspalvelu jakaa WEB-sivustojen ja verkkokauppojen kuormaa eri alustapalvelimien välillä. Kuormantasauspalvelu sisältää myös kattavat tietoturvakomponentin, jotka takaavat tietoturvan kuormantasauksessa.

Julkipilvireititys mahdollistaa suoran ja laadukkaan reitin asiakkaan Azuretanttiin. Lisäksi minimoimme Azuren julkipilveen liittyvät tietoliikennelatenssit.

Verkon tietoturvapalvelut koostuvat palomuuri- ja tunkeutumisenesto -palveluista (IDS/IPS), jotka takaavat erittäin tietoturvalliset tietoliikenneverkot Core+ -pilvialustan päälle. 

Internet-palvelut koostuvat asiakaskohtaisista internet-liittymistä, DNS-hallinnasta ja kiinteistä yritysverkkoyhteyksistä (SDWAN). Internet-liittymät ovat maantieteellisesti kahdennettu eri operaattorien kautta sisältäen hajautetun palvelunestohyökkäyksen suojauksen (DDoS). Accountor ICT:n Internet-yhteydet ovat siis jo lähtökohtaisesti erittäin vikasietoiset ja tietoturvalliset. Accountor ylläpitää tarvittaessa myös julkisia DNS-tietueita palveluna.

Jatkuvuuspalvelut

Varmistusympäristömme on rakennettu Veeam-tuotteen päälle. Varmistusympäristö on rakennettu kokonaan omaksi saarekkeeksi tuotantoalustan rinnalle, jota ylläpitää ja kehittää oma asiantuntijatiimi. Varmistusympäristö on tilastollisesti kokoluokaltaan Suomen suurin ja pohjoismaisittain myös kärkikastissa.  Varmistusympäristömme onkin palkittu Veeamin toimesta jo kahtena vuotena peräkkäin!

Osana jatkuvuuspalveluitamme on myös Disaster Recovery -palvelu (FlexBox), joka pohjautuu palveluiden replikointeihin eri pilvialueiden välillä. FlexBox-palvelulla voidaan myös suojata asiakkaiden paikallisten konesalien palvelut. FlexBox-palvelussa replikoidaan palvelimia Accountorin palvelualustalle, josta ne voidaan tarpeen tullen käynnistää tuotantoon (failover-tilanteet). Failoverit käynnistetään halutulta ajankohdalta ja erittäin nopeasti. Käytämme yleisesti replikointia myös asiakkaiden palvelinten siirroissa palvelualustoihimme.

Jatkuvuuspalvelumme täydentyvät valvontapalvelulla (ValHal), jolla seuraamme palvelimien ja palveluiden toimintaa sekä keräämme tilastotietoa tapahtumista. Lisäksi palvelu varoittaa ja hälyttää raja-arvojen perusteella. Varoituksiin ja hälytyksiin reafoidaan sovitusti joko asiakkaan tai Accountorin toimesta. ValHal voi valvoa myös liiketoimintaprosesseja: voimme esimerkiksi toteuttaa virtuaalikäyttäjiä, jotka kirjautuvat internet-sivulle tai verkkokauppaan ja testaavat niiden toimintaa konkreettisesti.

Jatkuvuuspalvelut

Haluan kuulla lisää!

Muita palveluitamme:

Kerromme mielellämme lisää. Jätä yhteydenottopyyntö!