Hyppää pääsisältöön
Pilvipalvelukokonaisuus Manpowerille

Manpowerin skandinavian toimintoja tukeva pilvipalvelukokonaisuus Accountor ICT:ltä

ManpowerGroup halusi laajentaa tietojärjestelmien hajautusta Suomen lisäksi pohjoismaissa Norjaan. Accountor ICT pystyi tarjoamaan HP:n Cloud28+ yhteistyön puitteissa vastaavaa korkean käytettävyden konesalia Norjasta ja pilvipalvelukokonaisuutta identtisenä.

ManpowerGroup on tehnyt Accountor ICT:n kanssa yhteistyötä Suomessa toistakymmentä vuotta. Kumppanit ovat löytäneet toisensa – ja yhteistyö alkanut – kun ManpowerGroupilla on ollut oma konesali, jonne laitteisto ja asiantuntijoiden tuki on toimitettu Accountor ICT:ltä.

Vuosien varrella teknologia on kehittynyt eteenpäin, ja ManpowerGroupilla on kasvanut tarve siirtää omat fyysiset palvelimensa Accountor ICT:n konesaliin. Kun uusimman teknologian pilvipalvelut ovat saaneet jalkaa markkinoilla, on ManpowerGroup siirtynyt käyttämään Accountor ICT:n pilvipalveluita.

Tavoitteena pilvisiirtymä pohjoismaiden laajuisesti

Noin kolmisen vuotta sitten ManpowerGroup tuli eteen Oslossa sijaitsevan Norjan pääkonttorin muutto, ja heidän omille konesaleilleen ja fyysisille laitteilleen mietittiin vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Suomen onnistuneesti toteutetun pilvisiirtymän vuoksi vastaavanlainen siirtymä pilveen oli tavoitteena toteuttaa myös Norjan osalta siltä osin kuin se vain olisi mahdollista. Tässä vaiheessa tuli mukaan sekä Accountor ICT että HPE-kumppanuus.

EU laajuisen Cloud28 kumppanuuden kautta Norjasta voitiin toimittaa vastaavanlainen konesaliympäristö kuin Suomessa jo oli käytössä. Yhtenäisen ympäristön ja pilvipalveluiden myönteisten kokemuksien pohjalta Norjassa päätettiin toteuttaa esitetty ratkaisu. Kumppanivalinnan ratkaisi Accountor ICT:n HPE-konesaliosaaminen yhdistettynä EU laajuiseen Cloud28 kumppanuuteen.

Pilvipalvelukokonaisuudet identtisinä ja tietoturvallisesti

Ennen varsinaisen projektin alkua Accountor ICT:n asiantuntijat tekivät kartoituksen Norjan silloisesta palvelin ympäristöstä. Kartoituksen pohjalta laadittiin yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat sekä voitiin laskea palvelinkohtaiset kustannukset jatkuvien palveluiden osalta.
Kun tarvittavat valmistavat toimet oli tehty Accountor ICT siirsi sulavasti asiakkaan haluamat palvelut hallitusti pilveen myös Norjan päässä. Siirrot toteutettiin siten, ettei ne vaikuttaneet loppukäyttäjin normaaliin työskentelyyn. Projektin lopputulemana oli täysin yhtenäinen pilvipalveluympäristö Suomen kanssa.

Näin Manpowerin koko skandinavian toimintoja tukeva laajempi pilvipalvelukokonaisuus toimitettiin kokonaispalveluna Accountor ICT:ltä. Samalla Accountor ICT toimitti yhtiölle myös kattavan tietoturvan pilvipalvelukokonaisuudelle.

Ketteryydestä ja nykyaikaisuudesta erityiskiitosta

Pilvisiirtymästä on saatu pelkkää positiivista palautetta. Projekti toimitettiin asiantuntemuksella todella ketterästi ja tehokkaasti, ja nyt kahden konesalimaan kaikki yhteydet ovat toimineet tietoturvallisesti hyvin yhteen. Tämän kaltainen siirto ja kumppanuus vaatii sekä osaamista että ymmärrystä laajoista kokonaisuuksista, ja tässä Accountor ICT on parhaimillaan. Manpowerilla ollaan erittäin tyytyväisiä ratkaisun tuomaan ajan ja kustannusten säästöön, asiantuntijoiden nopeaan ongelmanratkaisukykyyn sekä teknologian ajan tasalla pitämiseen. Toimivat usean maan kattavat teknologiset palvelut saavat erityiskiitosta. Manpowerilla tiedetään myös, että seuraamme aikaamme tuomme jatkuvasti uusia palveluita markkinoille. Lisäksi, koska Accountor ICT kuuluu Accountor konserniin, asiakkaamme saavat nyt konsernin laajuudelta palveluita ja ratkaisuja moneen eri tarpeeseen, yhden luukun kautta.

ManpowerGroup on rekrytointiin, henkilöstövuokraukseen, henkilöarviointeihin, uranhallintapalveluihin sekä monipuolisiin, asiakaskohtaisesti toteutettaviin henkilöstöratkaisuihin erikoistunut yritys, jolla on lähes 70 vuoden historia ja joka toimii 80 maassa. ManpowerGroup on toiminut Suomessa vuodesta 1997 ja palvelee hakijoita ja asiakkaita valtakunnallisesti.

Tags
ICT
Hybrid cloud
Multi cloud
Pilvipalvelu
Tietoturva- ja suojaratkaisut

Share