Hyppää pääsisältöön
Tilinpäätös tutuksi
Artikkeli

Tilinpäätös tutuksi – nämä ovat yrittäjän tärkeimmät tunnusluvut

Osaatko tulkita tilinpäätöstä? Jatkuvasti muuttuva kirjanpitolaki ja alan termistö tekevät tulkinnasta työlästä, mutta joka yrittäjän on silti syytä tuntea ainakin tärkeimmät kohdat. Accountorin talouskonsultti neuvoo, mihin tilinpäätöksessä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Tilinpäätöksen tulkitseminen voi joskus olla työn ja tuskan takana. Monen suomalaisen pienyrittäjän aika on kortilla ja mahdollisuuksia talouspuolen asioihin perehtymiselle on rajallisesti. Tilinpäätöksen perusasioiden tulisi kuitenkin olla jokaisella yrittäjällä hallinnassa.

 • Tilinpäätöksen ja varsinkin tuloslaskelman ymmärtäminen on yrittäjälle tärkeä taito. Kaikkien yrittäjien pitäisi pystyä sekä tulkitsemaan omaa tilinpäätöstään että tarkastelemaan sitä kriittisellä silmällä. Jos omaa tuloslaskelmaa ei ymmärrä, on yritysmaailmassa heikoilla, toteaa taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin talouskonsultti Seija Lindell.

Mitä tilinpäätöksestä pitää tietää?

Tilinpäätös tehdään yleensä 12 kuukauden välein. Tärkein siitä saatava oppi liittyykin menneen vuoden tarkasteluun: mikä on mennyt hyvin, mihin taas kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota. Tilinpäätöstä tutkailemalla selviää myös, mitkä asiat haukkaavat suurimman osan yrityksen kustannuksista.

 • Tilinpäätöksen ajatuksena on antaa suuntaa ja auttaa tekemään johtopäätöksiä tulevaisuuden varalle. Ennusteet ja talousarviot tukevat tilinpäätöstä ja auttavat päätöksenteossa, sanoo Lindell.

Lindellin mukaan tilinpäätöksen äärelle tulisi joka vuosi pysähtyä pohtimaan, mistä tulot ja menot muodostuvat. Osuivatko aiemmat arviot oikeaan? Mistä muutokset johtuivat? Mihin voidaan vaikuttaa ja mihin ei?

 • Tilinpäätöstä tutkiessa kannattaa kysyä itseltään, ovatko luvut tavoitellulla tasolla. Riittääkö tämä minulle vai tavoittelenko esimerkiksi voimakkaampaa kasvua? Tilinpäätökseen on syytä kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota silloin, kun lähdetään miettimään sukupolvenvaihdosta tai muita mahdollisia järjestelyjä tulevaisuuden varalle, Lindell muistuttaa.

Muuttuva laki lisää haastetta

Moni yrittäjä on innostunut lukujensa seuraamisesta, mutta paljon löytyy myös niitä, joille taloushallinnosta huolehtiminen on välttämätön paha. Kun yritys on pieni ja tulokset tulevat pääosin omasta työpanoksesta, on tuloslaskelmaa vielä suhteellisen helppo tulkita. Kasvun myötä numerot monimutkaistuvat.

 • Mitä enemmän yritykseen kuuluu kalustoa ja työntekijöitä ja mitä suurempia investointeja tehdään, sitä enemmän tarkkuutta myös tilinpäätöksen tarkastelu vaatii. Silloin huomio kannattaa kiinnittää eri kustannuksiin ja niiden vaikutuksiin, Lindell neuvoo.

Tavan takaa muuttuva termistö tekee tilinpäätöksen tulkitsemisesta haastavaa. Yrittäjän voi kiireiltään olla vaikea pysyä jatkuvasti päivittyvän kirjanpitolain perässä. Parhaat tulokset saadaankin asiantuntijan tuella.

 • Yrittäjä tuntee oman toimintansa parhaiten, asiantuntijalla taas on tietämystä ja osaamista luvuista. Taloushallinnon asiantuntijoilla saattaa olla useita samankaltaisia asiakkaita ja siten kykyä suhteuttaa lukuja alan keskiarvoon. Yhteisestä keskustelusta ja suunnittelusta saakin monesti tarpeellista tukea tilinpäätöksen tekemiseen ja tulkintaan, sanoo Lindell.

Yrittäjä, tarkista tilinpäätöksestäsi ainakin nämä kuusi asiaa:

 1. Liikevoitto. Luku kertoo normaalin liiketoimintasi tuloksen. Tehdäänkö tappiota vai ollaanko plussan puolella?
 2. Liikevaihto. Yleiskuva siitä, missä mennään. Liikevaihdon kehitystä on tärkeä seurata kokonaiskuvan saamiseksi.
 3. Oman pääoman määrä ja kehitys. Oman pääoman määrä kertoo muun muassa, paljonko omistaja on yritykseensä sijoittanut ja paljonko yhtiöstä on nostettu varoja yksityisottoina tai osinkoina. Investointipäätösten yhteydessä rahoittajat edellyttävät yhtiön omaa panostusta, johon tarvitaan omaa pääomaa. Omavaraisuusaste on rahoittajille tärkeä tunnusluku.
 4. Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat. Mihin yrityksen raha on sitoutunut – onko pääomasi kiinni esimerkiksi koneissa tai kiinteistöissä ja onko se helposti muutettavissa rahaksi?
 5. Velat. Velkarakenteesta näkee, ovatko yrityksesi velat pitkäaikaisia vai nopealla tahdilla maksettavia. Velkatilanteen perusteella pystytään selvittämään yrityksen maksuvalmius. Sillä on vaikutusta esimerkiksi lisärahoituksen saamiseen.
 6. Liitetiedot.  Liitetiedoissa näkyvät tilinpäätöksen laatimisen periaatteet. Niiden tunteminen helpottaa vertailua muihin yrityksiin. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan yhtiön vastuista, vakuuksista ja muista tärkeistä eristä, jotka eivät ilmene tuloslaskelmasta tai taseesta.
   

Päivitä taloushallintosi sujuvasti tulevalle vuosikymmenelle

Lataa Modernin taloushallinnon hoito-opas talteen klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Tarvitsetko apua tilinpäätöksen kanssa? Ota yhteyttä täyttämällä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. Me autamme.

Share