Hyppää pääsisältöön
Blogi

Arvonlisävero & uuden yrittäjän alv-velvollisuus

Arvonlisävero lyhyesti

Arvonlisävero eli alv tarkoittaa kulutusveroa, jonka yrittäjänä lisäät myymäsi tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24%, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita.

Asiakkaasi siis maksaa arvonlisäveron osana ostamansa hyödykkeen hintaa, ja sinä yrittäjänä tilität alv:n eteenpäin verottajalle.

Jos olet kuitenkin tehnyt yritystoimintaasi varten hankintoja, joiden hintaan sisältyy myös alv, voit vähentää tämän osuuden verottajalle tilitettävien omien myyntiesi arvonlisäveroista.

Esimerkki: Perustat toiminimen ja myyt kuukauden aikana palveluitasi asiakkaille 2480 eurolla (2000€ + alv 24%). Tilillesi ilmestyneestä 2480 eurosta 480 euroa on alv:n osuutta, joka kuuluu verottajan pussiin.

Olet kuitenkin ostanut kuukauden aikana yrityksellesi 1240 euroa (1000€ + alv 24%) maksavan työkoneen. Voit vähentää työkoneen sisältämän 240 euron arvonlisäveron myyntiesi sisältämistä arvonlisäveroista.

Tässä tapauksessa maksettavaa alvia kertyy kuukaudelta 480 – 240 = 240 euroa.

Jotta yrityksesi voi lisätä ja vähentää arvonlisäveroja, niin sen on kuuluttava alv-rekisteriin. Lisäksi kyse on oltava arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta, joka määritellään tarkemmin hieman alempana.

Uuden yrityksen alv-velvollisuus

Milloin uusi yritys on alv-velvollinen?

Yrityksesi on liityttävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin eli alv-rekisteriin, mikäli sen liikevaihto tilikauden aikana ylittää 15 000 euroa. Aiemmin alaraja oli 10 000 euroa, mutta vuonna 2021 raja nousi 15 000 euroon.

Liikevaihto tarkoittaa myyntitulojesi yhteenlaskettua summaa ilman arvonlisäveron osuutta.

Esimerkki: Laskutat toiminimelläsi ensimmäisen tilikauden aikana 15 000 euroa + alv 24% = 18 600 euroa. Tästä summasta liikevaihtoasi on 15 000 euroa, ja loput 3600 on arvonlisäveron osuutta.

Alv-rekisteriin liitytään yrityksen perustamisen yhteydessä tai myöhemmin muutosilmoituksella.

Huomioi, että ensimmäisen tilikauden liikevaihto muunnetaan!

Uuden yrittäjän on tärkeä muistaa, että alv-velvollisuuteen vaikuttava liikevaihto muunnetaan ensimmäisellä tilikaudella vastaamaan 12 kuukauden mittaista ajanjaksoa.

Yrityksen perustaminen tapahtuu useimmiten keskellä vuotta, joten ensimmäisen tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhyempi kuin normaali 12 kuukautta.

Esimerkiksi kahdeksan kuukauden mittaisen tilikauden aikana tehty 12 000 euron liikevaihto on 12 kuukaudelle muunnettuna 18 000 euroa, ja tällöin yritys on alv-velvollinen.

Mikäli liiketoiminta on pientä ja sivutoimista, 15 000 euron alv-raja ei välttämättä täyty. Kun et kuulu alv-rekisteriin, myyt tietysti tuotteesi tai palvelusi ilman arvonlisäveron osuutta.

Jos kauppa kuitenkin käy odotettua paremmin ja liikevaihto ylittää 15 000 euroa, joudut maksamaan arvonlisäverot takautuvasti kaikesta myynnistäsi.

Alv-rekisteriin on siis yleensä syytä liittyä, jos 15 000 euron rajan ylittyminen mietityttää hiemankin. Liikevaihdon jäädessä alle 15 000 euron saat haettua verottajalle maksamasi alvit takaisin täysimääräisesti arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta.

Alv:n alarajahuojennus on pientä liikevaihtoa tekeville yrittäjille suunnattu verohelpotus, josta kerrotaan tarkemmin hieman alempana tässä blogissa.

Mitä tarkoittaa arvonlisäverosta vapautettu toiminta?

Lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverotuksen alaista toimintaa, mutta joitakin poikkeuksia on olemassa.

Jotkut liiketoiminnot jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, ja mikäli yritys myy pelkästään niitä, se ei voi liittyä alv-rekisteriin.

Tavanomaisimpia alv:n ulkopuolisia liiketoiminnan osa-alueita ovat muun muassa:

 • terveyden, sairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut,
 • vakuutus- ja rahoituspalvelut,
 • osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myynti,
 • yleissivistävät ja ammatilliset koulutuspalvelut sekä
 • esiintymispalkkiot.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät toiminnot erityispiirteineen on lueteltu yksityiskohtaisesti arvonlisäverolaissa.

Arvonlisäverosta vapautettu toiminta

Miten, milloin ja missä arvonlisävero maksetaan?

Arvonlisävero on niin sanottu oma-aloitteinen vero, jonka ilmoitat ja maksat Verohallinnon OmaVero-palvelussa ilman erillistä verottajalta saapuvaa laskua.

Jos sinulla kuitenkin on kirjanpitäjä, hän laskee maksettavaksesi tulevan arvonlisäveron toimittamiesi tositteiden ja kuittien perusteella.

Tämän jälkeen saat kirjanpitäjältäsi alv-laskun maksettavaksi. Voit halutessasi myös valtuuttaa tilitoimiston tekemään alv-ilmoituksen puolestasi.

Yleensä arvonlisäverot maksetaan kuukausittain, ja eräpäivä on tällöin kunkin kuukauden 12. päivä (tai sitä seuraava arkipäivä, mikäli 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä).

Alvit ilmoitetaan ja tilitetään viimeistään verokuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi marraskuun alvit on ilmoitettava 12. tammikuuta mennessä.

Voit kuitenkin halutessasi hakeutua pidemmän verokauden piiriin pienen liikevaihdon perusteella.

 • Alle 30 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekevät yrittäjät voivat ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot vain kerran vuodessa.
 • Alle 100 000 euron liikevaihdolla alvit voi ilmoittaa neljännesvuosittain.

Niin sanottuun valinnaiseen, pidempään verokauteen hakeudutaan perustamisilmoituksella tai myöhemmin OmaVerossa tai muutosilmoituslomakkeella.

Jälkikäteen tehtynä muutosta voi kuitenkin hakea vasta siinä vaiheessa, kun liiketoiminnan aloittamisesta tai edeltävästä muutoksesta on kulunut vähintään vuosi.

Pikaopas Arvonlisävero ja uuden yrittäjän alv-velvollisuus

Alv-rekisteriin hakeutuminen – eli missä tilanteissa alv-rekisteriin hakeudutaan vapaaehtoisesti?

Jos olet ryhtymässä sivutoimiseksi yrittäjäksi, 15 000 euron vuosittainen liikevaihto ei välttämättä täyty. Tällöin alv-rekisteriin liittyminen ei ole pakollista.

Alv-vähennysten takia voit kuitenkin hyötyä alv-rekisteriin liittymisestä etenkin, jos liiketoimintaasi kuuluu alkuvaiheessa paljon arvonlisäverollisia hankintoja.

Kun kuulut alv-rekisteriin, voit vähentää ostojesi sisältämät alvit myyntiesi alveista.

Mikäli ostojesi sisältämän arvonlisäveron määrä on suurempi kuin myyntien sisältämä, Verohallinto maksaa erotuksen hyvityksenä tilillesi. Eli saat alv-palautusta.

Rekisteriin liittymällä varmistat samalla myös sen, ettet joudu takautuvasti maksamaan alveja kaikesta myynnistäsi, mikäli liikevaihto lipsahtaakin yli 15 000 euron.

Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus ja miten se lasketaan?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on pienyrittäjille suunnattu veroetu.

Mikäli yrityksesi kuuluu alv-rekisteriin, mutta sen liikevaihto jää tilikauden aikana alle 15 000 euron, saat haettua verottajalta takaisin kaikki maksamasi arvonlisäverot.

15 000-30 000 euron liikevaihdolla saat takaisin osan maksetuista arvonlisäveroista – tällöin kyseessä on niin sanottu osittainen huojennus, joka lasketaan seuraavalla kaavalla:

Veron määrä - ((liikevaihto - 15 000 €) x veronmäärä) / 20 000 €

Huojennusta voit luonnollisesti saada vain silloin, kun myynteihisi kuuluva arvonlisävero on suurempi kuin ostoihin sisältyvä alv.

Ensimmäisellä tilikaudella – joka todennäköisesti on pidempi tai lyhyempi kuin tasan vuosi – liikevaihto pitää muistaa muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Tilikauden aikana arvonlisäverot maksetaan normaalisti, ja alarajahuojennustietojen ilmoittamisen ajankohta riippuu verokauden pituudesta:

 • Mikäli verokautesi on kuukausi, ilmoitat tiedot tilikauden viimeisen kuukauden alv-ilmoituksella,
 • neljännesvuotisilmoittajat antavat tiedon kalenterivuoden viimeisen neljänneksen ilmoituksella &
 • vuosimenettelyssä olevat antavat alv-ilmoituksen kalenterivuodelta eli viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Arvonlisäveron alarajahuojennus ei tule tilille automaattisesti, vaan se pitää muistaa itse hakea OmaVerossa – ellei sinulla sitten ole kirjanpitäjää, joka voi hoitaa asian puolestasi.

Kirjanpitäjä tietää automaattisesti myös sen, mitkä verot ja myynnit otetaan huomioon alv:n alarajahuojennusta laskettaessa ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle.

Entä miten alv merkitään laskuun?

Kun teet asiakkaallesi laskun, siitä tulee muiden pakollisten tai kevennettyjen laskumerkintöjen ohessa aina ilmetä:

 • minkä alv-verokannan tuotteita tai palveluita olet myymässä &
 • mikä on veroton hinta ja arvonlisäveron osuus kokonaishinnasta.

Yksityishenkilöille myytäessä ja markkinoitaessa arvonlisävero sisällytetään kuluttajalle ilmoitettavaan hintaan.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä hinnat puolestaan ilmoitetaan tyypillisesti ilman alv:n osuutta. Tämä johtuu siitä, että ostajayritys voi vähentää verottoman hinnan päälle tulevan arvonlisäveron. Eli alv ei jää ostajan kuluksi – toisin kuin kuluttaja-asiakkaalla.

Alv merkintä laskuun

Miten alv:n osuus lasketaan verottomasta tai verollisesta hinnasta?

Arvonlisäveron laskukaavat

Kirjanpito-ohjelmat ja -sovellukset ilmoittavat sinulle suoraan arvonlisäveron osuuden antamiesi hintatietojen ja verokantojen perusteella.

Alla kuitenkin muistinvirkistykseksi laskukaavat, joissa on käytetty esimerkkinä 24 prosentin arvonlisäverokantaa.

Arvonlisäveron määrän laskeminen verottomasta hinnasta

 • Veroton hinta 1000€ x 0,24 = hintaan lisättävän alv:n määrä 240€

Verollisen hinnan laskeminen verottomasta hinnasta

 • Veroton hinta 1000€ x 1,24 = verollinen hinta 1240€

Arvonlisäveron määrän laskeminen verollisesta hinnasta

 • Verollinen hinta 1000€ x 24 / 124 = hintaan sisältyvän alv:n määrä 193,55€

Verottoman hinnan laskeminen verollisesta hinnasta

 • Verollinen hinta 1000€ / 1,24 = veroton hinta 806,45€

Lopuksi

Vaikka arvonlisäverotuksen olennaisimmat perusasiat on helppo omaksua, yrittäjän arjessa törmäät hyvin nopeasti myös alv:hen liittyviin poikkeuskäytäntöihin ja askarruttaviin kysymyksiin:

 • Mitä ovatkaan edustusmenot, jotka ovat arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia?
 • Miten alv-asiat hoituvat ulkomaankaupassa?
 • Mitä asioita ei lasketa mukaan liikevaihtoon alv:n alarajahuojennusta haettaessa?
 • Mitä tarkoittaa käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalla?

Ja niin edespäin.

Näissä ja kymmenissä muissa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa kirjanpitäjä.

Myös yrittäjänä sinulla on käytössäsi vain rajallinen määrä tunteja, ja ne ovat pääsääntöisesti mukavampi kuluttaa omaan ydintyöhön kuin arvonlisäverolain ja Verohallinnon syventävien ohjeiden tankkaamiseen.

Mikäli kirjanpito ja alv-asiat aiheuttavat huolta, niin ei hätää! Meiltä saat Accountor Go -kirjanpitopalvelun, joka on suunniteltu toiminimille ja pienille osakeyhtiöille. Se sisältää samassa paketissa helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen.

Meillä on myös tilitoimistoja liki 30 paikkakunnalta ympäri Suomen.

Lue lisää:

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Täytä yhteydenottolomake, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share