Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollista oman työn ohella

Sivutoiminen yrittäjyys – 7 asiaa, jotka aloittavan yrittäjän on syytä käydä läpi

Yrittäjän uralle ei aina ponnisteta kertalaakista, vaan aloittaminen tapahtuu sivutoimisen yrittäjyyden kautta. Pienten lisätulojen hankkiminen omaa yritysideaa testaamalla on ollut uuden uran alku monille palkkatyöläisille ja opiskelijoille.

Pienimuotoisessakin liiketoiminnassa yrittäjän status tuo silti mukanaan asioita, jotka myös sivutoimisen yrittäjän pitää muistaa. Jos olet pohtinut yrittäjyyttä päätoimesi tai opiskelujesi kylkiäisiksi, huomioi ainakin nämä:

1. Sivutoimisen yrittäjän yritysmuoto?

Laskutuspalvelun kautta tapahtuva kevytyrittäjyys on ollut viime vuosina nousussa, mutta perinteisten yritysmuotojen edut eivät silti ole kadonneet minnekään.

Jos aiot lähteä kokeilemaan sivutoimista yrittämistä omin neuvoin, monissa tapauksissa soveltuvin ratkaisu on toiminimen perustaminen. Hyviä perusteluja tälle löytyy useita:

  • Toiminimen perustaminen on edullista. Perustamisilmoitus verkossa tehtynä kustantaa 60 euroa.
  • Osakeyhtiöön verrattuna toiminimen pyörittäminen on vähemmän byrokraattista eli esimerkiksi kirjanpitoon ja hallintoon kuluva aika ja raha jää pienemmiksi.
  • Kevytyrittäjäpalveluihin verrattuna sinulle jäävä tulo on isompi, kun yrität toiminimellä.
  • Sivutoimisena toiminimiyrittäjänä omaksut pakostikin hallinnollisia asioita, joiden tietämisestä on sinulle myöhemmin apua, jos hyppäät päätoimiseksi yrittäjäksi.

Mikään ei tietysti periaatteessa estä sinua perustamasta myöskään osakeyhtiötä. Osakeyhtiön voi nykyään perustaa myös ilman sidottua osakepääomaa.

Olemme aiemmin käsitelleet yritysmuodon valintaa sekä toiminimen perustamista laajemmissa teksteissä, joihin pääset käsiksi artikkelin linkkien takaa. Myös osakeyhtiön perustamiseen liittyviä muutoksia on puitu tarkemmin erillisessä tietoiskussa.

2. Pitääkö pomolle ilmoittaa?

Sivutoiminen yrittäjyys on palkkatyöläiselle sallittua, kunhan se ei aiheuta haittaa tai kilpaile varsinaisen päätyön kanssa. Työsopimuksiin on kuitenkin usein lisätty ehto, joka velvoittaa työntekijän ilmoittamaan sivutoimestaan – virkasuhteessa oleville tämä on aina pakollista.

Mikäli pienikin eturistiriita on mahdollinen, asia kannattaa aina selvittää ennakkoon oman työnantajan kanssa. Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa työsuhteen aikana, ja se koskee myös toiminnan valmistelua.

Valmistelulla tarkoitetaan kuitenkin konkreettisia toimia, eli pelkkä yritysidean miettiminen ja ääneen pohtiminen ei näitä kriteerejä täytä.

sivutoiminen yrittäjyys voi olla mahdollisuus uudelle uralle

3. Miten hoituvat eläkevakuutus ja työttömyysturva?

Sivutoiminenkin yrittäjä tarvitsee yrittäjän eläkevakuutuksen eli YELin, mikäli sen ehdot täyttyvät. Joudut hankkimaan kyseisen vakuutuksen, mikäli YEL-työtulosi on yli 8 575, 45 € euroa vuodessa (2023) ja yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta. Yrittäjänä arvioit vuosittaisen YEL-työtulosi itse ja sen pitäisi vastata sellaista palkkaa, jonka maksaisit samasta työstä ulkopuoliselle, saman ammattitaidon omaavalle palkkatyöntekijälle.

Mikäli olet työkyvyttömyyseläkkeellä, YEL-vakuutus on pakollinen yllä mainitun työtulorajan ylittyessä. Työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä oleville sivutoimiyrittäjille YEL puolestaan on vapaaehtoinen.

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta ja yrittäjien vapaaehtoisista vakuutuksista löydät erillisistä artikkeleistamme.

Sivutoimiyrittäjänä sinun tulee huomioida myös työttömyysturvaasi liittyvät asiat. Päätoimisena yrittäjinä työskentelevät eivät ole oikeutettuja työttömyysetuuksiin. Sivutoimiyrittäjät voivat kuitenkin saada soviteltua päivärahaa, jolloin rahan määrässä on huomioitu yritystoiminnasta saatu tulo. Työttömyyspäivärahaan vaadittava työtulo on 13 573 euroa vuodessa.

Pää- ja sivutoimisuutta arvioitaessa ratkaiseva seikka on toiminnan vaatima työmäärä – ei kertynyt tulo. Työllistyminen tulkitaan päätoimiseksi, kun toimintaan kuluva työmäärä on niin suuri, ettei se mahdollistaisi kokoaikaisen työn vastaanottamista.

Lue yrittäjän vakuutuksista tarkemmin

4. Sivutoimisen yrittäjän verotus?

Kun yrität toiminimellä, liiketoimintasi tulot verotetaan yhdessä muiden tulojesi, kuten esimerkiksi päätyöstäsi saaman palkan kanssa. Pienestäkin toiminimellä tehdystä tulosta saattaa siis upota suhteellisesti melko iso osa veroihin, jos tienaat hyvin palkkatyössäsi.

Osakeyhtiö sen sijaan on niin sanottu itsenäinen verovelvollinen, eli tulo on tällöin yhtiön tuloa. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin suuruisen yhteisöveron. Osakeyhtiön omistajalle maksettava palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu.

Kun osakeyhtiön omistaja nostaa yrityksestään palkkaa, nämä verotetaan normaaliin tapaan yrittäjän henkilökohtaisena ansiotuloina. Saatu osinkotulo puolestaan jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Yrittäjänä maksat tuloksestasi veroa ennakkoon, jolloin puhutaan ennakkoverosta. Yritystä perustaessasi arvioit ensimmäisen tilikautesi tuloksen, ja vero määräytyy tämän arvion perusteella.

Älä missään nimessä yliarvioi tulojasi. Jos näin kuitenkin pääsee käymään, voit täsmentää myöhemmin arviotasi verottajalle. Tällöin et joudu pulaan liian suurten ennakkoveromaksujen takia, jos et tienaakaan niin hyvin kuin oletit.

5. ALV-rekisteriin liittyminen?

Sivutoimisenkin yrittäjän pitää liittyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euroa.

Poikkeuksen tekevät kuitenkin sellaiset yrittäjät, jotka myyvät ainoastaan alv-velvollisuuden ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluja – esimerkiksi koulutuspalveluja tai terveyden- ja sairaanhoidonpalveluja.

Jos 15 000 euron rajan rikkoutuminen epäilyttää hiemankin, rekisteriin kannattaa liittyä. Mikäli et sitä tee ja liikevaihtosi ylittää kyseisen rajan, maksat arvonlisäverot takautuvasti koko tilikauden myynnistä. Voit myös joutua maksamaan viivästysseuraamuksia. Mikäli raja ei kuitenkaan rikkoudu ja kuulut silti alv-rekisteriin, saat arvonlisäveron alarajahuojennuksen takia haettua maksamasi alvit takaisin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin liitytään perustamisilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Sivutoiminen yrittäjyys voi tuoda lisätuloja palkkatöissä olevalle

6. Sivutoiminen yrittäjä ja starttiraha?

Starttiraha on päätoimisille yrittäjille tarkoitettu henkilökohtainen tuki, jonka tarkoitus on turvata toimeentuloa toiminnan käynnistelyvaiheessa.

Kuten edellinen lause jo kertoikin, sivutoimisena yrittäjänä et ole oikeutettu starttirahaan. Sivutoiminen yrittäjyys kertoo jo terminäkin sen, että päätoimeentulosi on järjestetty jollain muulla tavalla – siis esimerkiksi opintotuen tai palkkatulon kautta.

Starttirahan hakeminen ja saaminen on kuitenkin mahdollista siinä vaiheessa, kun päätät laajentaa toimintasi päätoimiseksi. Päätökset starttirahojen myöntämisistä ovat tapauskohtaisia, ja asiasta kannattaa kysyä lisää omasta TE-toimistosta.

7. Opiskelija, huomioithan opintotukirajat?

Sivutoiminen yrittäjyys ei sulje pois opintotukea, mutta toiminnasta saatu tulo huomioidaan normaalisti opintotuen vuositulorajoja laskettaessa.

Vaikka tulot jäisivät hyvinkin pieniksi, tulorajojen ylitysten kanssa kannattaa olla tarkkana. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, jos hankit lukukausien aikana lisätuloa sivutoimiyrittäjänä ja käyt kesällä palkkatöissä.

Yrittäjänä pystyt vaikuttamaan laskutukseesi ja työkeikkojesi määrään. Loppuvuodesta ei välttämättä kannata tienata muutamaa ylimääräistä satasta, jos tulotasosi keikkuu juuri opintotuen vuositulorajan tuntumassa. Kullekin tukikuukausimäärälle annetun vuositulorajan saa ylittää korkeintaan 348 eurolla, jotta opintotukea ei joudu palauttamaan. Tarkista vuositulorajat vuosittain KELA:sta.

Muutama tienattu lisäsatanen voi kääntyä tappioksi, jos se tarkoittaa yhden tukikuukausirahan palauttamista. Osakeyhtiö tarjoaa toiminimeä paremmat mahdollisuudet omien tulojen jaksottamiseen.

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä? Ota meihin yhteyttä!

 
 

Share