Hyppää pääsisältöön

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yrityksellesi?

Kassakone kilisee ja kalenterissa on enemmän töitä kuin itse ehtii tehdä. Tämä on jokaisen yksinyrittäjän unelmatilanne, mutta samalla voi tulla ajankohtaiseksi palkata uusi työntekijä avuksi.

Usein yksinyrittäjien työmäärän kasvaessa osa turvautuu esimerkiksi vuokratyöyrityksen tai oman toiminimen kautta työskenteleviin tilapäisapureihin. Yrittäjän kannalta tämä on helppo ratkaisu.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle usein iso henkinen ja taloudellinen ponnistus, sillä työnantajapuolelle siirtyminen tuo mukanaan lukuisia uusia vastuita. Onnistuneesti toteutettuna ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi olla alkusysäys kasvulle.

Kuinka paljon uudesta työntekijästä koituu yrittäjälle kuluja?

Suurimpia taloudellisia kysymyksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä palkkaamisen kannattavuus.

Jokaisen uuden kokoaikaisen työntekijän bruttopalkan päälle tulevat vielä̈ pakolliset työnantajamaksut eli:

  • työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä
  • tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Näiden lisäksi työnantajan on maksettava vuosilomista ja arkivapaista johtuvat kulut. Maksettavaa voi kertyä myös rekrytoinnista, koulutuksista tai uuden työntekijän palkkaukseen liittyvistä vaate-, työkalu- tai toimitilakuluista.

Melko yleisesti käytetyn nyrkkisäännön mukaan työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa minimissään 1,5:llä todellisten kustannusten selvittämiseksi. Tällöin esimerkiksi 2200 euron kuukausipalkkaa saavasta työntekijästä koituu työnantajalle 3300 euron menoerä kuukaudessa.

Työntekijästä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat kuitenkin muun muassa toimialan, noudatettavan työehtosopimuksen sekä sairauspoissaolojen määrän mukaan.

Käytännössä kerroin voi siis helposti olla suurempikin kuin 1,5. Budjetointia tehdessä yllätyksiin kannattaa varautua – kulujen laskeminen alakanttiin voi tuoda ikäviä yllätyksiä.

Paljonko uuden työntekijän pitäisi yritykselle tuottaa?

Ensimmäisen työntekijän palkkaamista miettiessä on olennaista tehdä realistiset laskelmat, onko töitä tiedossa riittävästi ja kuinka paljon lisää tuottoa työntekijän pitäisi yritykselle tehdä.

Jos työntekijästä koituvat todelliset kustannukset ovat aiemmassa esimerkissä mainitut 3300 euroa kuukaudessa, vähintään tämän verran myyntikatetta (eli myyntivoittoa) hänen pitää yritykselle kerryttää, jotta palkka saadaan maksettua ilman, että yritykselle aiheutuu tappiota.

Kuinka paljon lisämyyntiä tämä sitten tarkoittaa kuukaudessa? Vastaus riippuu yrityksen myyntikateprosentista, joka voi vaihdella paljon toimialan mukaan.

Uuden työntekijän kulut yrittäjälle

Myyntikateprosentti kertoo, kuinka iso osa liikevaihdosta jää käytettäväksi muihin kuluihin, kun tuotteen hankkimisen tai valmistuksen muuttuvat kustannukset on ensin vähennetty.

Tuotteita myytäessä myyntikate on yleensä helppo laskea miinustamalla tuotteiden myyntihinnasta niiden sisäänostohinta. Palveluita myytäessä laskelmat eivät ole näin yksinkertaisia.

Kuvitellaan yrityksen myyntikatteeksi 60 %. Tällöin 3300 euron myyntikatteen saavuttaakseen liikevaihdon (eli myyntituottojen summan ilman alv.) tulee olla 5500 euroa kuukaudessa. Kun 5500 euroon vielä lisätään 24 %:n arvonlisävero, tulokseksi saadaan 6820 euroa.

Myyntikatteen ollessa 60 % yrityksen tulee siis tehdä 6820 euroa kuukausittaista lisämyyntiä, jotta uuden työntekijän 2200 euron bruttopalkka saadaan kuitattua. Koska yrityksen tavoite on kuitenkin tehdä myös voittoa, summan tulee olla vielä tätäkin suurempi. Huomaa, että luvut ovat vain esimerkkejä ja saattavat todellisuudessa vaihdella paljonkin yrityksen toimialan ja sitä kautta myyntikatteen mukaan.

Kyse ei silti ole pelkästään rahasta. Kannattavuuden lisäksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa on aina myös inhimillinen puolensa. Jos henkilökemiat eivät toimi, työnteko voi nopeasti muuttua raskaaksi.

Lisäksi ennen työsuhdetta ja sen alkutaipaleella yrittäjän aikaa – eli rahaa – kuluu rekrytointiin kuuluviin rutiineihin. Tällaisia rutiineja ovat muun muassa työntekijän vakuutusten ja työterveyshuollon järjestäminen, työsopimuksen tekeminen sekä työehtosopimukseen liittyvien pykälien selvittäminen. Nämä vievät yllättävän paljon yrittäjän omaa tuottavaa työaikaa.

Työntekijän palkkaaminen

Palkkaaminen sisältää myös mahdollisuuksia – ja tukea on saatavilla

Kuten todettua, ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ei ole riskitöntä. Tästä huolimatta Suomessa riittää rohkeita yrittäjiä, jotka tämän askeleen jossain vaiheessa työuraansa ottavat. Palkkaus sisältää myös mahdollisuuksia, kuten:

  • liiketoiminnan laajentaminen,
  • yrityksen arvon kasvattaminen, ja
  • työkuorman ja vastuualueiden jakaminen.

Vuokratyöntekijään verrattuna yrityksen oma työntekijä saattaa olla motivoituneempi ja sitoutuneempi yritykseen. Tällaisen henkilön kanssa liiketoiminnan kehittäminen sujuu todennäköisesti jouhevammin vuokratyöntekijään verrattuna. Työntekijän työntekijäkokemukseen ja työhyvinvointiin on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota, jotta tuottavuus saadaan pidettyä hyvällä tasolla.

Työntekijän palkkaamisen helpottamiseksi on olemassa erilaisia tukia, joista palkkatuki lienee monelle tutuin. Kyse on työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistävästä tuesta, jota Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsuhteen lisäksi palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoja palkkatuesta voit halutessasi lukea TE-toimiston sivuilta tai artikkeleistamme:

Työntekijän palkkaamista harkitessa neuvoja kannattaa yrittäjäverkostojen lisäksi kysyä myös omalta kirjanpitäjältä tai tilitoimistolta. Myös meille accountorilaisille tilanne on tuttu, ja kirjanpitäjä osaa kysymyksiin vastaamisen lisäksi nostaa esiin seikkoja, joita et välttämättä itse muistanut ottaa huomioon.

Accountor Go -palvelussa on käytössä Suomen johtavan digitaalisen palkanmaksuohjelmiston, Palkkaus.fi (Suomen Palkanlaskenta Oy) tehokkaat toiminnot. Tuotamme heidän kanssaan yhteistyössä palkanmaksupalvelut ja mukana on täysin uusi itsepalvelumalli ja myös perinteisempi tapa toimia, jossa lähetät meille palkka-aineistot ja hoidamme laskennan. 

Accountor Go varaa esittely

Accountor Go -kirjanpitopalvelun avaus ja ensimmäinen kuukausi veloituksetta - etusi jopa 184 €!

Haluatko kuulla lisää? Jätä meille viesti, niin olemme yhteydessä!

 
 

Share