Hyppää pääsisältöön
Accountor brand thinking
Blogi

Miten strategisten osaamisten määrittely kannattaa toteuttaa?

Strategisten osaamisten määrittämisessä keskeistä on vuoropuhelu johdon ja muun organisaation välillä.  Mutta tulisiko myös asiakkaat tai verkostokumppanit osallistaa keskusteluun tulevaisuudessa tarvittavista osaamisista?  Tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa yrityksen asiakaspalvelussa ja palvelutuotannossa ovat yhteistyökumppanit ja alihankkijat sekä asiakkaat itse. Siten on löydettävä keinot myös siihen, miten heidän osaamista johdetaan ja miten heidät osallistetaan strategisten osaamisten määrittelyyn.

Mutta miten sitten erottaa, mitkä ovat strategisia osaamisia ja mitkä ovat muuten tärkeitä ammatillisia tai yleisiä osaamisia?  Myös ammatillisten ja yleisten osaamisten joukossa voi olla strategisia osaamisia. Strategisiksi osaamisiksi valitaan ne taidot, joihin tietyllä aikavälillä tulee erityisesti panostaa, kun huomioidaan organisaation lähtötilanne ja tulevat osaamistarpeet. Johtamisosaaminen tai vuorovaikutus- ja viestintätaidot voivat hyvin olla strategisia osaamisia, mikäli organisaation menestyminen tulevaisuudessa on kyseisistä taidoista riippuvaista ja juuri näiden taitojen osalta tulee saada aikaan selkeä parannus.

Tyypillisesti strategisten osaamisten määrittämisessä lähdetään liikkeelle johtoryhmän työpajalla. Sen jälkeen osaamiskeskustelua laajennetaan koko esimieskunnalle ja edelleen koko henkilöstölle ryhmäkeskusteluissa tai yksilöllisten osaamiskeskustelujen kautta. Vuoropuhelun avulla täsmentyy vaiheittain kuva siitä, mitä osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä ne tarkoittavat eri rooleissa.  Ei kannata yrittää tuottaa täydellistä kuvausta heti alussa – on parempi päästä liikkeelle luonnosversiolla ja täsmentää tavoitetilan kuvausta keskustelun jälkeen, kun eri osapuolien näkökulmat on kuultu.

Keskustelun lähtökohtana tulee olla selkeä kuva siitä, mikä on yrityksen visio ja strategia ja mitä ne käytännössä tarkoittavat.  Ilman selkeää strategista perustaa on vaarana, että keskustelun fokus on menneissä tai nykyisissä osaamisissa ilman, että tunnistetaan organisaation tulevaisuuden osaamistarpeita asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Share