Hyppää pääsisältöön
Blogi
osinkojen-jako-listaamattomassa-yhtiossa

Näin jaat osinkoja listaamattomasta yhtiöstä

Osingon jaolla tarkoitetaan sitä, kun osakeyhtiö jakaa varoja voitonjakona osakkeiden omistajille, eli osakkaille. Osinkoja voi jakaa myös muuna kuin rahana, esim. osakkeina, mutta keskitymme tässä artikkelissa nimenomaan siihen, kun osinkoja nostetaan yhtiöstä rahana.

Listaamaton yhtiö on yhtiö, jonka osakkeilla ei käydä kauppaa pörssissä. Yleensä pienet yhtiöt ovat listaamattomia yhtiöitä. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona osakkeen matemaattisen arvon mukaan. Osa osingosta on kokonaan verotonta.

Päätös osingonjaosta

Jotta osinkoa voidaan jakaa, pitää yhtiöllä olla jakokelpoisia varoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöllä on ollut tuloksellisia tilikausia, joilla voittovaroja on kerrytetty. Osingonjaosta päätetään aina yhtiökokouksessa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lähtökohta on, että yhtiökokouksessa ei päätetä nostaa enempää osinkoa kuin hallitus on ehdotuksessaan esittänyt.

Osingot jaetaan aina viimeisimmästä vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on vahvistettu, kun se on käsitelty yhtiökokouksessa. Osingonjaosta voi päättää samassa yhtiökokouksessa, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Jos tilintarkastuksen rajat ylittyvät tai yhtiöjärjestys vaatii valitsemaan tilintarkastajan, pitää tilinpäätöksen olla tilintarkastajan tarkistama, ennen kuin osinkoja voidaan jakaa.

Osinkoa ei saa jakaa, jos on tiedossa tai pitäisi olla tiedossa, että osingon jakaminen vaarantaa yhtiön maksukyvyn tai, jos yhtiö on jo valmiiksi maksukyvytön.

Huomattava on myös, että aktivoidut kehittämismenot ja tietyt koronatuet rajoittavat jakokelpoisten varojen määrää.

Osinkojen verotus

Yhtiökokouksessa päätetään päivämäärä, jona osinko on nostettavissa. Tämä päivämäärä määrää myös sen, milloin osingoista tehdään ennakonpidätysilmoitus ja vuosi-ilmoitus. Ennakonpidätysilmoitus tehdään yhtiökokouksessa päätettyä päivää seuraavan kuun 12. päivään mennessä ja vuosi-ilmoitus tehdään yhtiökokouksessa päätettyä päivää seuraavan vuoden tammikuussa. Esim. jos yhtiökokouksessa on päätetty, että osinko on nostettavissa 15.6.2021, tehdään ennakonpidätysilmoitus 12.7.2021 mennessä ja vuosi-ilmoitus tammikuussa 2022. Jos yhtiökokouksessa ei ole päätetty päivämäärää osingon nostolle, on osinko nostettavissa sinä päivänä, kun yhtiökokous on pidetty.

Huomattava on, että osingon nostettavissa olopäivä ei ole sama asia kuin se päivä, kun osinko konkreettisesti nostetaan tililtä. Nostettavissa olopäivä tarkoittaa sitä päivää, josta lähtien osinko on osakkaan hallinnassa ja siitä päivästä lähtien osingon saa nostaa.

Osinkoa jakava yhtiö tekee osingosta 7,5% ennakonpidätyksen, jos jaettava osinko on maksimissaan 150 000 euroa. Yli 150 000 euron osingosta ennakonpidätys on 28%.

Osakkeen saajan lopullisessa verotuksessa osinkoa verotetaan matemaattisen arvon perustella. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan siten, että yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen varoista vähennetään velat ja erotus jaetaan osakkeiden määrällä.

Kun jaettavan osingon määrä on enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, puhutaan pääomatulo-osingosta. Jos pääomatulo-osingon summa on enintään 150 000 euroa, verotetaan se 25% pääomatulona ja 75% verottomana tulona.

Jos taas pääomatulo-osingon summa ylittää 150 000 euron rajan, verotetaan yli menevä osuus 85% pääomatulona ja 15% verottomana tulona.

Pääomatulon veroprosentti on 30%, jos tulo on alle 30 000 euroa ja 34%, jos tulo ylittää 30 000 euron rajan.

Osingon ollessa yli 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, kutsutaan yli menevää osaa ansiotulo-osingoksi. Tuo yli menevä osa verotetaan 75% ansiotulona ja 25% verottomana tulona.

Tarvitsetko apua?

Tarjoamme Accountorilla monipuolisia talous-, laki- ja veroneuvonnan palveluita. Ammattitaitoiset asiantuntijamme auttavat sinua mielellään mieltäsi painavissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä myynti(@)accountor.fi tai täytä alla oleva yhteydenottolomake ja katsotaan, miten voimme olla sinulle avuksi!

Mikäli sinulla on kysymyksiä Accountor Go -palvelusta, lähetä meille sähköpostia go(@)accountor.fi tai soita 020 744 7759!

Ota yhteyttä!

 
 

Share