Hyppää pääsisältöön

Rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja SRV on tehnyt pitkäjänteistä kehitystyötä Accountorin asiantuntijoiden kanssa

HR4 Only Case SRV

”Meillä on ollut vahva näkemys valmentavan ja ihmisläheisen johtamisen ja esimiestyön merkityksestä, kun tavoittelemme yhtä strategisista päämääristämme: ”Alan houkuttelevin työpaikka”. Pitkäjänteinen yhteistyö Accountorin kanssa on ollut meille tärkeää tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

-henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen, SRV

Tavoitteena alan houkuttelevin työpaikka

SRV on rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja. Yhtiö vastaa asiakaslähtöisesti niin hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta. SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella, sekä kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV-konsernin liikevaihto oli 719,1 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevaihdosta muodostui Suomessa noin 91 prosenttia ja noin 9 prosenttia kansainvälisessä liiketoiminnassa. SRV:n palveluksessa on hieman yli tuhat henkilöä ja yhtiö sijoittui keväällä 2016 Suomen 11. innostavimmaksi työpaikaksi.

Pitkäjänteistä kehitystyötä yhdessä

Accountor ja SRV ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyö käynnistyi Accountorin muutettua SRV:n vuokralaiseksi ja naapuriksi keväällä 2013, SRV:n toteuttamaan toimitilaan Espoon Perkkaalle. ”Luottamus on molemminpuolista ja puhumme samaa kieltä, mikä on ensiarvoisen tärkeää kumppanuudessa”, toteavat Accountorin asiakkuusjohtaja Lotta Lehtipuu ja SRV:n henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen tiiviistä yhteistyöstä.

Ensimmäinen yhteinen projekti liittyi SRV:n uuden palkkajärjestelmän käyttöönottoon, jonka myötä ilmeni tarve Accountorin In house-palkanlaskijapalvelulle. In house-palkanlaskijapalvelussa kokenut Accountorin palkkakonsultti työskentelee asiakkaalla yhdestä viiteen päivään viikossa osana asiakkaan tiimiä. Palvelua skaalattiin puolentoista vuoden aikana useampaan kertaan SRV:n tilanteen ja tarpeen mukaiseksi.

Läheinen naapurussuhde on edesauttanut SRV:n ja Accountorin vuorovaikutusta. Yhteistä taivalta on kertynyt myös palkitsemismallien ja johtamiskulttuurin määrittelyssä, osaamisen johtamisessa sekä strategiapäivien toteuttamisessa.

Johtamiskulttuurin kehittäminen on prosessi

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on vahvasti esillä SRV:n nykyisessä strategiassa ja yhteys henkilöstöjohtamisen, asiakaskokemuksen ja kannattavuuden välillä nähdään selkeänä.

SRV:ssä on määritelty SRV:n arvoihin perustuva, yrityskulttuuria tukeva ja liiketoimintastrategian toteuttamisen mahdollistava johtamiskulttuuri. Johtamiskulttuurin määrittämisen aikana Accountor sparrasi koko SRV:n ylintä johtoa sekä fasilitoi etenemissuunnitelman SRV:n johtamiskulttuurin toteuttamiseksi. Päätavoitteiksi määriteltiin yhteistyön edistäminen, tuloksellisuuden juurruttaminen koko organisaatioon ja SRV:n yhteisen tuloksen tavoittelu sekä asiakaskokemuksen parantaminen. Johtamiskulttuuri kiteytettiin 10 johtamis- ja toimintaperiaatteeseen, jotta ne olisivat mahdollisimman konkreettisia ja helposti kommunikoitavia.

Syksyn aikana SRV:ssä kiersi 10 teesilähettilästä, jotka oli koottu eri puolelta SRV:tä. Kaikki merkittävät toimipaikat Suomessa ja Venäjällä Pietarin toimisto olivat edustettuina lähettiläiden asemapaikkoina. Kymmenen viikon aikana eri teesin ja eri henkilön teesi-t-paidassaan sai ”bongata” ja valokuvata, missä ikinä he liikkuivatkaan. SRV:n intranet täyttyi iloisista ryhmäkuvista yhdessä teesilähettilään kanssa. Lisäksi lähettiläistä kuvattiin viikoittain videot, jotka myös julkaistiin henkilöstön iloksi. ”Kampanja elää tälläkin hetkellä verkkokurssin muodossa ja se on myös osa SRV:läisen perehdytystä”, kertoo henkilöstöjohtaja Ahanen.

”Kampanja elää tälläkin hetkellä verkkokurssin muodossa ja se on myös osa SRV:läisen perehdytystä”, kertoo SRV:n henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen.

HR4 Only SRV Pirjo Ahanen

Lähijohtamisen määrätietoista kehittämistä

Johtamiskulttuurin yhteinen tavoitetila toimii SRV:llä lähtökohtana myös esimiesten valmennusohjelmissa. Lähijohtamisen kehittämistä on määrätietoisesti tehty viimeisen kolmen vuoden ajan. Kehittämistyö käynnistettiin johdon, esimiesten ja työmaapäälliköiden 360-arvioinneilla ja henkilökohtaisilla kehittämissuunnitelmilla, jotka laadittiin Accountorin valmentajien tuella.

Ohjatuissa ryhmätapaamisissa esimiehet ovat työstäneet aitoja esimiestilanteita ja -haasteita sekä jakaneet osaamistaan toisilleen. Ryhmätapaamisiin on osallistunut vuoden 2015 syksystä lähtien 72  SRV:läistä esimiestä eri puolilta organisaatiota. Vuoden 2016 syksyllä määrä kasvaa 25 henkilöllä.  Työmaapäälliköille räätälöitiin oma esimieskoulutus, mihin osallistui 70 henkilöä.

Esimiesten palaute ryhmäcoachingista on ollut erinomaista ja menetelmä on koettu hyödylliseksi vertaistuen ja arjen case-tilanteiden jakamisen ja ratkaisujen ansiosta. Kertoipa yksikin, että ne jotka eivät vielä ole päässeet ryhmäcoachingiin, ovat kuulemma kateellisia jo osallistuneille!

Tags
Development and professional services

Share