Hyppää pääsisältöön
Yrityksen perustaminen vaatii aikaa
Artikkeli

Näin perustat yrityksen – Tärkein tieto yhdessä paikassa

1. Liiketoimintasuunnitelma

Kaikki edellä mainitut kysymykset ovat osa liiketoimintasuunnitelmaa, joka toimii yrityksen kompassina, käsikirjoituksena, reseptinä, luotsina ja auttaa sinua saamaan rahoitusta, kuten starttirahaa TE-toimistosta tai yritystukea ELY-keskukselta.

Liiketoimintasuunnitelma on kuitenkin ensisijaisesti itseäsi varten, jonka avulla ennakoit tulevaa toimintaasi, sekä vältät mahdolliset kompastuskivet, joita voi tulla yllättäen vastaan ilman suunnitelmaa.

Apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saat kätevästi myös kaikilta paikallisilta uusyrityskeskuksilta.

2. Valitse sinulle sopiva yhtiömuoto

Toinen tärkeä osa yritystoiminnan suunnittelua on yritysmuodon valitseminen. 

Ammatinharjoittaja, jonka tavoite on laskuttaa oman ammattinsa harjoittamisesta eikä niinkään heti perustaa kasvua tavoittelevaa isompaa yritystä, aloittaa yleensä toiminimen perustamisella. Se on kevyt tapa aloittaa, ja toiminimen voi toiminnan kasvaessa muuttaa osakeyhtiöksi, josta löytyy hyvin tietoa aihetta käsittelevästä artikkelistamme tai Y-studion käytännön esimerkin kautta. Yrityksen perustaminen tarkoittaa siis myös itselle sopivan yritysmuodon valitsemista.

3. Valitse yrityksellesi nimi ja toimiala

Yrityksen perustamisasiakirjoja ja perustamisilmoitusta varten sinulla tulee olla yrityksen nimi. Nimelle ei ole mitään muita virallisia ohjeita, kuin ettei samannimistä yritystä saa olla jo olemassa.

Hyvä ohjenuora yrityksen nimelle on, että se jollain tapaa kuvaa toimintaasi, toimialaasi tai arvoa, jonka haluat tuoda asiakkaillesi. Nimen valinnassa kannattaa myös huomioida miten käytetty yritysnimi se on. Voit tutkia nimiä ennakkoon PRH:n yrityksen nimipalvelussa.

Kannattaa myös miettiä miten nimi toimii kohderyhmällesi – jos myyt palveluita paikallisesti ja suomenkielisille asiakkaille, yritysnimi voi toimia paremmin suomenkielisenä. Jos toimintasi suuntaa myös ulkomaalaisille asiakkaille, englanninkielinen nimi voi olla hyvä vaihtoehto. Lue yrityksen nimivinkkejä artikkelista.

Kun olet jättänyt perustamisilmoituksen, kaupparekisterissä tutkitaan, onko nimelle esteitä. Älä siis painata yrityksen nimeä esim. mainoskyltteihin ennen kuin nimi on hyväksytty kaupparekisterissä.

Yrityksen toimialan määrittely on myös tärkeää. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminta. Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa.

4. Hoida byrokratia – yrityksen perustamisen pakollinen vaihe

Tämä on useimmille aloittaville yrittäjille se inhottavin asia yrityksen perustamisessa. Mutta siitä selviää kyllä kun on selkeät ohjeet mitä tulee tehdä. Tässä on lista ns. Yleisimmistä pakollisista “paperihommista”, joista lähes jokaisen aloittavan yrittäjän on selviydyttävä:

Hae starttiraha

 • Tee yrityksen perustamisasiakirjat
 • Tee yrityksen perustamisilmoitus verkossa
 • Hoida yrityksen lupa-asiat ja ilmoitukset

Starttiraha kun yrityksen perustaminen on edessä

Starttiraha on TE toimistojen myöntämä aloitusraha yrittäjille, joka turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (33,66 euroa päivältä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Starttirahan määrä on näin ollen noin 700 euroa kuukaudessa. Yrityksen perustaminen ei siis vaadi pelkkää omaa pääomaa, vaan voit saada rahallista apua jo ensimetreillä.

Voit saada starttirahaa, jos olet työtön työnhakija, et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä tai olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa:

 • päätoiminen yrittäjyys
 • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
 • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • tarpeellisuus toimeentulon kannalta yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty
Yrityksen perustamiseen tarvittavat tiedot kootusti

TE-toimisto myöntää starttirahan, kun on selvittänyt, että yrityksen perustaminen on sinulle sopiva vaihtoehto työllistyä. Eli käytännössä saanut sinulta selkeästi laaditun liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja olet osoittanut, että ymmärrät mitä yrittäjyys on, esim. käymällä TE-toimistojen tai muun tahon järjestämän yrittäjyyskurssin, tai osoittamalla aiemmilla yrittäjyysopinnoilla tai kokemuksella yrittäjyydestä, että sinulla on riittävä tieto yrittäjäksi ryhtymiseen.

5. Yrityksen perustamisasiakirjat ja yrityksen perustamisilmoitus verkossa

Kun olet valinnut itsellesi sopivan yritysmuodon, on aika tehdä yrityksen perustamisilmoitus YTJ:n palveluun, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen, sekä Verohallinnon yhteinen verkkopalvelu. Yrityksen perustaminen on käytännössä tehty, kun ilmoitus on täytetty ja lähetetty.

PRH:n sivuilta löydät myös selkeät ohjeet Osakeyhtion perustamisilmoitukselle ja toiminimelle. Hyviä ohjeita vaadittaviin perustamisasiakirjoihin eri yritysmuodoille löydät myös suomi.fi sivuilta.

6. Hoida yrityksen lupa-asiat ja ilmoitukset

Monilla toimialoilla ei vaadita mitään erityisiä lupia, mutta on aloja, joilla yritystä ei voi pyörittää ilman tiettyjä virallisia lupia. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala.

Tarkista luvanvaraiset toimialat sekä lupaviranomaisista esimerkiksi luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta.

Apua kaikkeen yrityksen perustamiseen liittyen saat aina myös Yritys-Suomi -puhelinpalvelusta tai paikallisesta uusyrityskeskuksesta.

7. Järjestele toiminta – yrityksen perustamisen peruspilari

Kun yrityksen perustaminen on tässä pisteessä ja olet saanut Y-tunnuksesi, kaikki lupa-asiat ja perustamispaperibyrokratian alta pois, on aika aloittaa toiminta toden teolla.

Kuten aiemmin jo mainitsimme, jokainen aloittava yrittäjä on erilainen – ja niin myös tämä vaihe. Jollekin pakollinen byrokratia on vain yksi steppi jatkaa sitä, mitä on puuhastellut jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa, kun taas toiselle ensimmäisten asiakkaiden hankinta ja tavoittelu alkaa vasta tästä.

Muutama käytännön asia toiminnan järjestelyn kannalta on hyvä miettiä läpi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Miettimällä läpi tietyt rutiinit heti alussa, löydät itsellesi sopivimmat työkalut arjen pyörittämiseen. Tämä edesauttaa oman kallisarvoisen ajan mahdollisimman hyvän käytön – mitä paremmat työkalut ja tehokkaat rutiinit sinulla on, sitä enemmän aikaa sinulle jää tuottavaan työhön – eli asiakkaiden palvelemiseen.

 

Työkalut ja käytännöt näiden rutiinien ympärille kannattaa siis miettiä läpi:

Miten myyt?  

 • Kassamyynti?
 • Laskutus?
 • Verkkokauppa?
 • Muu tapa?

Toiminnan luonteesta riippuen, myynti voi tapahtua joko kivijalkaliikkeessä kassamyyntinä, verkkokaupassa tai laskulla – tai näiden yhdistelmänä. Myyntityökaluja valittaessa on hyvä käydä läpi koko myyntiprosessi – miten saat hoidettua koko putken aina asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta, myynnin kautta kirjanpitoon. Vaihtoehtoja on lukuisia – yksi hyvä tapa on kysellä muilta alan yrittäjiltä, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä ratkaisuja muut suosittelevat.

8. Miten hoidat kirjanpidon?

Mieti onko sinulla resursseja kirjanpidon tekemiseen itse vai tarvitsetko apua? Tee ajoissa päätös hoidatko kirjanpidon:

 • Itse?
 • Kirjanpitäjä?
 • Perheenjäsen tai muu sukulainen?
 • Digitaalisen palvelun avulla?

 Jos toimintasi on hyvin pienimuotoista ja esimerkiksi sivutoimista varsinaisen työsi rinnalla, ymmärrät kirjanpidon peruslogiikan, ja tositteita kertyy vain muutama kuukaudessa, voi kirjanpidon vallan mainiosti hoitaa itse.

Jos kirjanpito ei ole entuudestaan lainkaan tuttua, virheiden välttämiseksi kirjanpito kannattaa tehdä ammattilaisen avulla. Yrityksen kirjanpidon ulkoistaminen tehdään usein kahdesta olennaisesta syystä: Ajan säästyminen ja varmuus siitä, että kirjanpito tulee hoidettua oikein. Nämä kaksi asiaa säästää rahaa pitkässä juoksussa.

Kirjanpitäjän valinta on yksi aloittavia yrittäjiä eniten askarruttavia asioita. Siihen ei ole oikeaa eikä väärää vastausta mistä itselleen sopivimman kirjanpitäjän löytää. Hyvä lähtökohta on miettiä, mitkä asiat itselle ovat tärkeitä. Henkilökohtainen palvelu, hinta ja kirjanpitäjän hinnoittelumalli, sijainti, toimialan erikoisosaaminen, sähköiset työkalut ja kirjanpitäjän toimintamalli ovat muutamia asioita, joissa kirjanpitäjät ja tilitoimistot voivat erota paljonkin toisistaan

9. Muita työkaluja arjen pyörittämiseen?

Tänä päivänä lähes jokainen meistä käyttää sovelluksia ja verkkopalveluja, jotka ovat muuttuneet korvaamattomaksi osaksi elämäämme. Ne auttavat meitä säästämään aikaa ja ratkaisemaan ongelmia. Nämä työkalut luovat rakenteen myös yrittäjän arjen rutiineihin.

Yrittäjälle toimivat työkalut ovat korvaamaton voimavara. Parhaimmillaan työkalupakkisi hoitaa sen, minkä yksi ihminen hoitaisi kuukauden päivät. Toimivat arjen työkalut tehostavat toimintaasi, vapauttaa aikaasi ydintyölle ja mahdollistaa myös sen, että voit viettää vapaa-aikaa pois yrityksen pyörittämisestä. Se on jokaiselle yrittäjälle tärkeää oman jaksamisen, mutta myös yrityksen menestymisen kannalta. Jos sinä et jaksa – yrityksesikään ei jaksa.

Kun perustat yrityksen lue tästä vinkkejä.

Erilaisia ilmaisia työkaluja, dokumenttipohjia ja vinkkejä siitä miten rutiinien hoitaminen onnistuu löydät internetin syövereistä. Monen eri ilmaisen työkalun käyttö voi tuntua säästämiseltä, koska euroja ei häviä tililtä erilaisiin työkaluihin. Moni yrittäjä hoitaa esim. laskut ilmaisella laskupohjalla, projektit ja tuntikirjanpidon Excel-tiedostoissa, asiakastapaamisten kirjaamiset kalenterissa, reskontran manuaalisesti tiliotteelta, tarjoukset Word -dokumenteissa, kirjanpidon valmiilla dokumenttipohjilla, asiakaspalvelun sähköpostilla, kerää ostokuitit kirjekuoriin, jne.

Kannattaa huomioida tietojen yhdistäminen näiden erilaisten työkalujen välillä vie paljon aikaa – sellaista aikaa, minkä yrittäjä voisi käyttää joko vapaa-aikaan, toiminnan kehittämiseen tai tuottavaan myyntityöhön. Siksi hyvistä, yritystoiminnan kannalta tärkeimmistä työkaluista kannattaa myös maksaa – se on investointi itseesi.

Toiminnan luonne ja toimiala ohjaa työkalujen valintaa jonkin verran, mutta oikeastaan ei ole mitään tiettyä mallia, jota tulisi noudattaa. Jos sinulla on projektiluontoinen työ, työkalu projektinhallintaan on hyvä olla, jos myyt tuotteita ja sinulla on varasto, työkalu varastonhallintaan. Jos myyt palvelua ajanvarauksella, hyvä työkalu asiakkaiden ajanvaraukseen on tarpeen. Jos sinulla on verkkokauppa, tilaustenhallinta ja asiakaspalvelutyökalu on hyvä miettiä kuntoon. Ja miten nämä kaikki toimivat yhteen taloushallinnon kanssa.

Hyvä tapa löytää itselle sopiva työkalu on kartoittaa omat tarpeesi, kysellä muilta yrittäjiltä kokemuksia ja verrata eri palveluntarjoajia hyödyntämällä ilmaisia kokeilujaksoja sekä palveluntarjoajien ammattitaitoa heidän asiakaspalvelussa.

Muista myös, että hyvä työkalu kasvaa toimintasi myötä – mutta työkaluja voi myös tarvittaessa vaihtaa. Yritystoiminnan alussa riittää, että mietit läpi minkä tyyppiset työkalut olisi sinulle sopivat.

Yrityksen perustaminen on siis myös käytännön rutiinien läpikäynti heti alussa.

10. Anna palaa!

Se on myös monen kokeneemman yrittäjän vinkki aloittaville yrittäjille: Anna mennä vain!

Tärkeintä yritystoiminnan alussa on saada toiminta käyntiin, eli käytännössä myynti ja ensimmäiset asiakkaat. Tekemällä oppii, ja vinkkejä kannattaa kysellä kokeneemmilta yrittäjiltä. Yrittäjän vapaus on myös vapautta muuttaa toimintaa oman kokemuksen karttuessa!

Hyvä nyrkkisääntö heti alussa on aloittaa selkeästä tuotteistuksesta, eli antamalla tuotteelle tai palvelullesi nimi, hinta ja kuvaus sisällöstä. Näillä kolmella peruspilarilla pääset jo pitkälle mynnin ja markkinoinnin aloittamisessa.

Aloittavien yrittäjien oppaita myyntiin, markkinointiin, asiakkuudenhallintaan ja taloushallintoon on saatavilla sekä Uusyrityskeskuksilta, Suomen Yrittäjiltä ja eri palveluntarjoajilta. Yrityksen perustaminen on yksinkertaisesti helpompaa, kun tutustuu ammattilaisten kokemuksiin perustuviin vinkkeihin.

Muista siis, että apua yritystaipaleen alkuun saa aina – et ole yksin, etkä ensimmäinen joka aloittaa yrittäjyyden pää täynnä kysymyksiä.

Siksi kannattaa kääntyä luotettavien tahojen puoleen ja ilman muuta myös verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Inspiraatiota ja vertaistukea saa helposti myös lukemalla yrittäjätarinoita, joissa on muiden yrittäjien kokemuksia ja käytännön vinkkejä myös aloittaville yrittäjille

Kiinnostuitko yrityksen perustamisesta? Ota meihin yhteyttä!

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share