Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Starttiraha - 10 yleistä kysymystä ja vastausta

1. Mitä starttiraha tarkoittaa?

Starttiraha on aloittaville yrittäjille suunnattu tuki, joka on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, jolloin asiakkaita ei vielä välttämättä ole jonoksi asti.

Starttirahaa haetaan Työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta, joka myös tekee päätökset starttirahan myöntämisestä.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, ja tiettyjen edellytysten on aina täytyttävä, jotta voisit saada myöntävän starttirahapäätöksen.

Koska kyseessä on toimeentulon turvaamiseen tarkoitettu tukimuoto, et tule saamaan starttirahaa, jos taloudellinen tilanteesi on jo turvattu muiden etuuksien tai riittävien palkkatulojen turvin.

Starttiraha-starttirahan-maara

2. Paljonko starttirahan määrä on?

Starttirahan määrä vuonna 2022 on 34,50 euroa päivässä, ja voit saada tukea enintään viideltä päivältä viikossa. Näin ollen starttirahan suuruus kuukaudessa on noin 700 euroa bruttona. Kyseiset luvut koskevat myös starttirahan mahdollista lisäosaa, eli jälkimmäistä kuuden kuukauden tukijaksoa.

Starttiraha on verotettavaa henkilökohtaista tuloa, eli summasta napataan pois verojen osuus ansiotuloveroprosenttisi mukaisesti. Mitä vähemmän sinulla on muita tuloja, sitä suurempi osuus starttirahasta jää käteen.

3. Kenelle starttiraha voidaan myöntää?

Starttirahan saaminen ei ole itsestäänselvyys, eli tukea ei myönnetä kaikille hakijoille. Jotta voit saada starttirahaa, sekä itseäsi että liiketoimintaasi koskevien edellytysten on täytyttävä.

Myöntävän starttirahapäätöksen voi saada henkilö, joka on
 • työtön työnhakija,
 • päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä sivutoiminen yrittäjä tai
 • henkilö, joka siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi opiskelun, palkkatyön tai kotityön tekemisen jälkeen.
Myös seuraavien starttirahan ehtojen tulisi kohdallasi täyttyä:
 • Yrittäjyytesi on päätoimista.
 • Sinulla on riittävät taidot ja uskottavat valmiudet tehdä liiketoiminnastasi kannattavaa. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma rahoitus- ja kannattavuuslaskelmineen on suureksi hyödyksi asian todentamisessa.
 • Yritystoimintasi alkaa tai muuttuu päätoimiseksi vasta sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen starttirahan myöntämisestä. Varmista omasta TE-toimistostasi hyvissä ajoin, millaiset asiat he tulkitsevat yritystoiminnan aloittamiseksi.
 • Toimeentuloasi ei ole turvattu muilla tavoilla, kuten esimerkiksi riittävien palkkatulojen tai muiden etuuksien, kuten opintotuen turvin. Starttirahan on aina tultava oikeaan tarpeeseen.

4. Onko yrityksen toimialalla väliä starttirahaa haettaessa?

Vaikka edellä luetellut starttirahan ehdot täyttyisivät, yrityksesi toimiala voi joissain tilanteissa koitua esteeksi tuen saamiselle.

Mikäli omalta paikkakunnaltasi löytyy jo useita täysin vastaavalla liikeidealla toimivia yrityksiä, starttirahan saaminen on käytännössä hyvin hankalaa.

Tämä johtuu siitä, että starttiraha ei saa merkittävästi vääristää kilpailua kyseisellä toimialalla. Esimerkiksi parturi-kampaajien, hierojien tai ravintola-alan yrittäjien voi tästä syystä olla vaikea saada starttirahaa. Tilanne voi kuitenkin olla erilainen, jos pieneltä paikkakunnalta ei vielä vastaavan alan toimijoita löydy.

Liian kilpaillun toimialan lisäksi myös yrittäjän aiemmat ulosotto- tai verovelat muodostavat yleensä esteen starttirahan saamiselle. Päätökset ovat kuitenkin aina tilannekohtaisia, joten parhaan arvion tilanteestasi saat paikallisesta TE-toimistosta.

5. Vaikuttaako yritysmuoto starttirahan saamiseen?

Starttirahaa voidaan myöntää niin toiminimiyrittäjille kuin myös osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan kautta toimiville uusille yrittäjille. Mikään perinteinen yritysmuoto ei siis muodosta estettä starttirahan saamiselle.

Jos perustajia on useampi kuin yksi, starttiraha voidaan ehtojen täyttyessä myöntää myös useammalle kuin yhdelle samassa yrityksessä työskentelevälle henkilölle. Monissa tapauksissa esimerkiksi osakeyhtiö laitetaan pystyyn kahden henkilön voimin, ja tällöin molemmat osakkaat voivat saada starttirahaa.

Starttiraha on kuitenkin nimenomaan yrittäjien tuki, eli esimerkiksi laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä työskentelevät kevytyrittäjät eivät voi sitä saada.

Jotkut kevytyrittäjäpalvelut kuitenkin mahdollistavat käyttäjilleen Y-tunnuksen. Näissä tapauksissa laskutuspalvelun käyttäjät rinnastetaan perinteisiin toiminimiyrittäjiin ja he voivat saada starttirahaa, jos kaikki sen saamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Vaikuttaako yritysmuoto starttirahan saamiseen

6. Kuinka pitkälle ajalle starttirahaa voi saada?

Starttirahaa myönnetään kahdessa jaksossa, ja voit saada tukea enintään yhdeksi vuodeksi. Tukea myönnetään ensin 6 kuukaudeksi, jonka jälkeen voit hakea lisäaikaa starttirahan jatkohakemuksella.

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskesto on pidennetty väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Starttirahaa voidaan myöntää vuoden 2020 puolella starttirahalla aloittaneille yrittäjille yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, mikäli siihen on koronaepidemiasta johtuva perusteltu syy. Vuoden 2021 puolella aloittavilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta pidennettyyn starttirahakauteen.

Jatkohakemuksessa sinun on kerrottava perusteet lisäkauden hakemiselle sekä tehtävä selontekoa ensimmäisestä puolivuotiskaudesta. Tarvitset jatkohakemukseen liitteeksi myös kirjanpitäjän vahvistaman tuloslaskelman.

TE-toimistosta kehotetaan tekemään starttirahan jatkohakemus hyvissä ajoin, eli vähintään kuukautta ennen ensimmäisen starttirahajakson päättymistä.

Starttirahan lisäosan suuruus vuonna 2021 on täsmälleen sama kuin perusosankin määrä eli 34,50 euroa päivältä – vielä joitain vuosia sitten jatko-osan suuruus vaihteli tapauskohtaisesti.

starttirahan-hakeminen

7. Miten starttirahan hakeminen tapahtuu käytännössä?

Starttirahaa on kätevintä hakea verkossa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa – tarvittavat liitteet voit toimittaa sähköisesti samalla kertaa.

Ennen hakemista TE-palvelut kuitenkin evästää olemaan ensin yhteydessä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun, josta voi alustavasti tiedustella liiketoiminnan aloittamiseen ja starttirahaan liittyviä käytäntöjä. Neuvontaa voit saada kätevästi myös TE-palveluiden sivuilla olevan chatin kautta.

Muista joka tapauksessa ottaa yhteyttä TE-toimistoon jo ennen kuin päätät lähteä hakemaan starttirahaa. Voit varata ajan asiantuntijan kanssa käytävään keskusteluun joko henkilöasiakkaan Oma asiointi –palvelussa tai ottamalla puhelimitse yhteyttä TE-toimiston yritysasiakkaiden puhelinpalveluun.

TE-toimiston osoittaman asiantuntijan kanssa käytte yhdessä läpi suunniteltua liiketoimintaa, omia valmiuksiasi sekä starttirahan saamiseen liittyviä kysymyksiä. Yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmien on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun alat täyttää starttirahahakemusta.

8. Kuinka pitkä on hakemuksen käsittelyaika?

Starttirahahakemusten käsittelyajoissa on jonkin verran vaihtelua yrityksen toimialueesta riippuen. Monet alueelliset TE-toimistot ovat listanneet omille verkkosivuilleen arvion siitä, kuinka pitkään hakemuksen käsittely vie aikaa.

Käsittelyaika vaihtelee toimialueittain, mutta on pääsääntöisesti noin 2-4 viikon välillä. Vuodenaika ja lomakaudet voivat osaltaan vaikuttaa hakemuksesi käsittelyaikaan.

Huomioi, että myöskään starttirahahakemusta edeltävään keskusteluun TE-toimiston osoittaman asiantuntijan kanssa ei pääse aivan saman tien, joten koko prosessiin on aina varattava riittävästi aikaa.

9. Miten starttirahaa verotetaan?

Kuten jo edellä todettiin, starttiraha on saajalleen henkilökohtaista veronalaista tuloa. Starttirahaa ei siis viedä yrityksen kirjanpitoon tai lasketa yrityksen tuloksi ensimmäisen tilikauden tulosta arvioitaessa.

Maksat starttirahasta veroa normaalisti veroprosenttisi mukaan. Kun starttiraha on myönnetty, sen maksatusta haetaan KEHA-keskukselta*, jolle toimitat muutosverokortin etuutta varten. Mikäli muutosverokortti jää toimittamatta, starttirahasta napattava ennakonpidätys on vähintään 25 prosentin suuruinen.

*KEHA-keskus tarkoittaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta, joka huolehtii starttirahan maksatuksesta.

10. Milloin ja miten starttiraha maksetaan?

Starttiraha ei tule tilille automaattisesti, vaan sen maksatusta pitää itse muistaa hakea. Helpoiten maksatushakemuksen lähettäminen onnistuu TE-palveluiden Oma asiointi –verkkopalvelun kautta.

Maksatusta haetaan jälkikäteen, ja hakemus pitää muistaa lähettää KEHA-keskukselle kahden kuukauden sisällä maksatusjakson loppumisesta. Muussa tapauksessa oikeus kyseisen kuukauden starttirahaan menetetään.

Kun haet maksatusta ensimmäistä kertaa, joudut yritysmuodostasi riippuen toimittamaan liitteenä seuraavat asiakirjat:

 • Muutosverokortti etuutta varten,
 • kaupparekisteri-ilmoituksen kopio, mikäli olet yritystä perustaessasi ollut velvollinen ilmoittautumaan kaupparekisteriin,
 • kopio yhtiösopimuksesta (avoimet ja kommandiittiyhtiöt) sekä
 • kopiot perustamiskirjasta sekä yhtiöjärjestyksestä (osakeyhtiöt).
miten-starttirahaa-haetaan-te-toimisto-oma-asiointi-yritys-suomi

Toiminimiyrittäjät, jotka ovat eivät ole olleet velvoitettuja ilmoittautumaan kaupparekisteriin, joutuvat toimittamaan todistuksen ennakkoperintärekisterimerkinnästä.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa, mutta mahdollisia maksupäiviä on kuitenkin kahdesti joka kuukausi: sekä kuun puolivälissä että lopussa. Starttirahan tarkat maksatuspäivät löydät yrittäjän tärkeitä päivämääriä käsittelevästä muistilistasta linkin takaa.

Lopuksi

Starttiraha on monelle uudelle yrittäjälle mainio tukimuoto, mutta liikaa sen varaan ei luonnollisesti kannata ripustautua. Starttirahakausi on pisimmilläänkin vain vuoden mittainen (huomioithan poikkeuksen, että starttirahaa voidaan myöntää vuoden 2020 puolella starttirahalla aloittaneille yrittäjille yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, mikäli siihen on koronaepidemiasta johtuva perusteltu syy), joten yritystoiminnasta pitäisi alkaa kerryttää tuottoja hyvinkin nopeasti.

Mikäli starttirahan hakeminen on ajankohtaista, aloita tarvittavat toimenpiteet jo hyvissä ajoin. Sekä liiketoimintasuunnitelman että rahoituslaskelmien tekemiseen kannattaa varata kunnolla aikaa.

Huomioi, että myös valmiin hakemuksen käsittelyaika on useimmiten vähintäänkin viikkoja, eikä uusi yritys saa aloittaa toimintaansa ennen tuen myöntämistä.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä - autamme mielellämme

 
 

Share