Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Starttiraha 2024 - 10 yleistä kysymystä ja vastausta

1. Mitä starttiraha tarkoittaa?

Starttiraha on aloittaville yrittäjille suunnattu tuki. Se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, jolloin asiakkaita ei vielä välttämättä ole jonoksi asti.

Starttirahaa haetaan Työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta, joka myös tekee päätökset starttirahan myöntämisestä.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, ja tiettyjen edellytysten on aina täytyttävä, jotta voisit saada myöntävän starttirahapäätöksen. Mikäli taloudellinen tilanteesi on jo turvattu muiden etuuksien tai riittävän palkkatulojen turvin, niin et tule saamaan starttirahaa, sillä se on toimeentulon turvaamiseen tarkoitettu tukimuoto.

starttirahan-hakeminen

2. Kuinka paljon voi saada starttirahaa?

Starttirahan määrä vuonna 2024 on 37,21 euroa päivässä, ja voit saada tukea enintään viideltä päivältä viikossa. Näin ollen starttirahan suuruus kuukaudessa on noin 740 euroa bruttona.

Kyseiset luvut koskevat myös starttirahan mahdollista lisäosaa, eli jälkimmäistä kuuden kuukauden tukijaksoa.

Starttiraha on verotettavaa henkilökohtaista tuloa, eli summasta napataan pois verojen osuus ansiotuloveroprosenttisi mukaisesti. Mitä vähemmän sinulla on muita tuloja, sitä suurempi osuus starttirahasta jää käteen.

3. Kenelle starttiraha voidaan myöntää?

Starttirahan saaminen ei ole itsestäänselvyys, eli tukea ei myönnetä kaikille hakijoille. Jotta voit saada starttirahaa, niin sekä itseäsi että liiketoimintaasi koskevien edellytysten on täytyttävä.

Myöntävän starttirahapäätöksen voi saada henkilö, joka on:

 • työtön työnhakija,
 • päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä sivutoiminen yrittäjä,
 • henkilö, joka siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi opiskelun, palkkatyön tai kotityön tekemisen jälkeen, ja
 • asut Suomessa ja perustat yrityksesi Suomeen.
   

Myös seuraavien starttirahan ehtojen tulisi kohdallasi täyttyä:

 • Yrittäjyytesi on päätoimista
 • Sinulla on riittävät taidot ja uskottavat valmiudet tehdä liiketoiminnastasi kannattavaa. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma rahoitus- ja kannattavuuslaskelmineen on suureksi hyödyksi asian todentamisessa.
 • Yritystoimintasi alkaa tai muuttuu päätoimiseksi vasta sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen starttirahan myöntämisestä. Varmista omasta TE-toimistostasi hyvissä ajoin, millaiset asiat he tulkitsevat yritystoiminnan aloittamiseksi.
 • Toimeentuloasi ei ole turvattu muilla tavoilla, kuten esimerkiksi riittävien palkkatulojen tai muiden etuuksien, kuten opintotuen turvin. Starttirahan on aina tultava oikeaan tarpeeseen.

4. Onko yrityksen toimialalla väliä starttirahaa haettaessa?

Vaikka edellä luetellut starttirahan ehdot täyttyisivät, yrityksesi toimiala voi joissain tilanteissa koitua esteeksi tuen saamiselle.

Mikäli omalta paikkakunnaltasi löytyy jo useita täysin vastaavalla liikeidealla toimivia yrityksiä, starttirahan saaminen on käytännössä hyvin hankalaa.

Tämä johtuu siitä, että starttiraha ei saa merkittävästi vääristää kilpailua kyseisellä toimialalla. Esimerkiksi parturi-kampaajien, hierojien tai ravintola-alan yrittäjien voi tästä syystä olla vaikea saada starttirahaa. Tilanne voi kuitenkin olla erilainen, jos pieneltä paikkakunnalta ei vielä vastaavan alan toimijoita löydy.

Liian kilpaillun toimialan lisäksi myös yrittäjän aiemmat ulosotto- tai verovelat muodostavat yleensä esteen starttirahan saamiselle. Päätökset ovat kuitenkin aina tilannekohtaisia, joten parhaan arvion tilanteestasi saat paikallisesta TE-toimistosta.

5. Vaikuttaako yritysmuoto starttirahan saamiseen?

Starttirahaa voidaan myöntää niin toiminimiyrittäjille kuin myös osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan kautta toimiville uusille yrittäjille. Mikään perinteinen yritysmuoto ei siis muodosta estettä starttirahan saamiselle.

Jos perustajia on useampi kuin yksi, starttiraha voidaan ehtojen täyttyessä myöntää myös useammalle kuin yhdelle samassa yrityksessä työskentelevälle henkilölle. Monissa tapauksissa esimerkiksi osakeyhtiö laitetaan pystyyn kahden henkilön voimin, ja tällöin molemmat osakkaat voivat saada starttirahaa.

Starttiraha on kuitenkin nimenomaan yrittäjien tuki, eli esimerkiksi laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä työskentelevät kevytyrittäjät eivät voi sitä saada.

Jotkut kevytyrittäjäpalvelut kuitenkin mahdollistavat käyttäjilleen Y-tunnuksen. Näissä tapauksissa laskutuspalvelun käyttäjät rinnastetaan perinteisiin toiminimiyrittäjiin ja he voivat saada starttirahaa, jos kaikki sen saamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Vaikuttaako yritysmuoto starttirahan saamiseen

6. Kuinka pitkälle ajalle starttirahaa voi saada?

Starttirahaa myönnetään kahdessa jaksossa, ja voit saada tukea enintään yhdeksi vuodeksi. Tukea myönnetään ensin 6 kuukaudeksi, jonka jälkeen voit hakea lisäaikaa starttirahan jatkohakemuksella.

Jatkohakemuksessa sinun on kerrottava perusteet lisäkauden hakemiselle sekä tehtävä selontekoa ensimmäisestä puolivuotiskaudesta. Tarvitset jatkohakemukseen liitteeksi myös kirjanpitäjän vahvistaman tuloslaskelman.

TE-toimistosta kehotetaan tekemään starttirahan jatkohakemus hyvissä ajoin, eli vähintään kuukautta ennen ensimmäisen starttirahajakson päättymistä.

Starttirahan lisäosan suuruus vuonna 2024 on täsmälleen sama kuin perusosankin määrä eli 37,21 euroa päivältä – vielä joitain vuosia sitten jatko-osan suuruus vaihteli tapauskohtaisesti.

7. Miten starttirahan hakeminen tapahtuu käytännössä?

starttirahan-hakeminen

Starttirahaa on kätevintä hakea verkossa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa – tarvittavat liitteet voit toimittaa sähköisesti samalla kertaa.

Ennen hakemista TE-palvelut kuitenkin evästää olemaan ensin yhteydessä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun, josta voi alustavasti tiedustella liiketoiminnan aloittamiseen ja starttirahaan liittyviä käytäntöjä. Neuvontaa voit saada kätevästi myös TE-palveluiden sivuilla olevan chatin kautta.

Muista joka tapauksessa ottaa yhteyttä TE-toimistoon jo ennen kuin päätät lähteä hakemaan starttirahaa. Voit varata ajan asiantuntijan kanssa käytävään keskusteluun joko henkilöasiakkaan Oma asiointi –palvelussa tai ottamalla puhelimitse yhteyttä TE-toimiston yritysasiakkaiden puhelinpalveluun.

TE-toimiston osoittaman asiantuntijan kanssa käytte yhdessä läpi suunniteltua liiketoimintaa, omia valmiuksiasi sekä starttirahan saamiseen liittyviä kysymyksiä. Yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmien on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun alat täyttää starttirahahakemusta.

8. Kuinka pitkä on hakemuksen käsittelyaika?

Starttirahahakemusten käsittelyajoissa on jonkin verran vaihtelua yrityksen toimialueesta riippuen. Monet alueelliset TE-toimistot ovat listanneet omille verkkosivuilleen arvion siitä, kuinka pitkään hakemuksen käsittely vie aikaa.

Käsittelyaika vaihtelee toimialueittain, mutta on pääsääntöisesti noin 2-4 viikon välillä. Vuodenaika ja lomakaudet voivat osaltaan vaikuttaa hakemuksesi käsittelyaikaan.

Huomioi, että myöskään starttirahahakemusta edeltävään keskusteluun TE-toimiston osoittaman asiantuntijan kanssa ei pääse aivan saman tien, joten koko prosessiin on aina varattava riittävästi aikaa.

9. Miten starttirahaa verotetaan?

Kuten jo edellä todettiin, starttiraha on saajalleen henkilökohtaista veronalaista tuloa. Starttirahaa ei siis viedä yrityksen kirjanpitoon tai lasketa yrityksen tuloksi ensimmäisen tilikauden tulosta arvioitaessa.

Maksat starttirahasta veroa normaalisti veroprosenttisi mukaan. Kun starttiraha on myönnetty, sen maksatusta haetaan KEHA-keskukselta*, jolle toimitat muutosverokortin etuutta varten. Mikäli muutosverokortti jää toimittamatta, starttirahasta napattava ennakonpidätys on vähintään 25 prosentin suuruinen.

*KEHA-keskus tarkoittaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta, joka huolehtii starttirahan maksatuksesta.

10. Milloin ja miten starttiraha maksetaan?

Starttiraha ei tule tilille automaattisesti, vaan sen maksatusta pitää itse muistaa hakea. Helpoiten maksatushakemuksen lähettäminen onnistuu TE-palveluiden Oma asiointi –verkkopalvelun kautta.

Maksatusta haetaan jälkikäteen, ja hakemus pitää muistaa lähettää KEHA-keskukselle kahden kuukauden sisällä maksatusjakson loppumisesta. Muussa tapauksessa oikeus kyseisen kuukauden starttirahaan menetetään.

Kun haet maksatusta ensimmäistä kertaa, joudut yritysmuodostasi riippuen toimittamaan liitteenä seuraavat asiakirjat:

 • Muutosverokortti etuutta varten,
 • kaupparekisteri-ilmoituksen kopio, mikäli olet yritystä perustaessasi ollut velvollinen ilmoittautumaan kaupparekisteriin,
 • kopio yhtiösopimuksesta (avoimet ja kommandiittiyhtiöt),
 • kopiot perustamiskirjasta sekä yhtiöjärjestyksestä (osakeyhtiöt), sekä
 • oma tilinumero (IBAN muodossa) sekä pankin BIC koodi.
miten-starttirahaa-haetaan-te-toimisto-oma-asiointi-yritys-suomi

Toiminimiyrittäjät, jotka ovat eivät ole olleet velvoitettuja ilmoittautumaan kaupparekisteriin, joutuvat toimittamaan todistuksen ennakkoperintärekisterimerkinnästä.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa, mutta mahdollisia maksupäiviä on kuitenkin kahdesti joka kuukausi: sekä kuun puolivälissä että lopussa. 

Vuonna 2024 maksupäivät ovat:

 • 18.1. ja 31.1.
 • 16.2. ja 29.2.
 • 15.3. ja 28.3.
 • 16.4. ja 30.4.
 • 17.5. ja 31.5.
 • 17.6. ja 28.6.
 • 17.7. ja 31.7.
 • 15.8. ja 30.8.
 • 16.9. ja 30.9.
 • 17.10. ja 31.10.
 • 15.11. ja 29.11.
 • 18.12. ja 31.12.

Lopuksi

Starttiraha on monelle uudelle yrittäjälle mainio tukimuoto, mutta liikaa sen varaan ei luonnollisesti kannata ripustautua. Starttirahakausi on pisimmilläänkin vain vuoden mittainen, joten yritystoiminnasta pitäisi alkaa kerryttää tuottoja hyvinkin nopeasti.

Mikäli starttirahan hakeminen on ajankohtaista, aloita tarvittavat toimenpiteet jo hyvissä ajoin. Sekä liiketoimintasuunnitelman että rahoituslaskelmien tekemiseen kannattaa varata kunnolla aikaa.

Huomioi, että myös valmiin hakemuksen käsittelyaika on useimmiten vähintäänkin viikkoja, eikä uusi yritys saa aloittaa toimintaansa ennen tuen myöntämistä.

Me autamme sinua mielellämme näissä yrityksen perustamiseen tai yrityksesi talouteen liittyvissä kysymyksissä. Jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan tarpeestanne!

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

 
 

Share