Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Osakeyhtiön perustaminen – Tärkein tieto yhdessä paikassa

Miten osakeyhtiön perustaminen tehdään ja mitä se maksaa?

Mitä tärkeitä asioita perustamisessa ei usein oteta huomioon?


Katso asiantuntijamme Visa Koskiahteen vastaukset Yrittäjän taloustärppi -videolta ja lue lisää alta!

Suunnittele ja toteuta osakeyhtiön perustaminen järkevästi

Kuten jokaiseen yritysmuodon, myös osakeyhtiön perustamisvaiheessa on hyvä käydä perusasiat itsensä kanssa läpi: Mitä aiot myydä, kenelle ja missä? Ketkä ovat kilpailijat ja mikä on kilpailuetusi? Mikä on ansaintamalli? Mitkä riskit? Mistä rahoitus?

Artikkelimme avulla osakeyhtiön perustaminen onnistuu sinulta hallitusti!

 1. Milloin osakeyhtiön perustaminen on järkevää?
 2. Mitä osakeyhtiön perustamisessa ei usein osata ottaa huomioon?
 3. Liiketoimintasuunnitelma osakeyhtiölle
 4. Yrityksen nimi ja toimiala
 5. Perustamisilmoitus
 6. Lupa-asiat
 7. Hae Starttirahaa tai Kehittämisavustusta
 8. Yrityksen toiminnan järjestäminen
 9. Yrityksen kirjanpito
 10. Anna palaa!

1. Milloin osakeyhtiön perustaminen on järkevää?

Osakeyhtiön perustaminen on muihin yhtiömuotoihin nähden järkevämpää silloin, kun yritykseen on perustamisvaiheessa tai myöhemmin tulossa useampi kuin yksi osakas. Osakeyhtiö on myös riskinäkökulmasta erilainen, kuin esimerkiksi toiminimi. Toiminimimuotoisessa yrittäjyydessä yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti toiminimen veloista. Osakeyhtiössä tätä vastuuta ei ole. Nykyisin osakeyhtiön perustaminen on myös suhteellisen helppoa, sillä osakepääoman minimivaatimus on poistunut.

Osakeyhtiön perustaminen oy perustaminen

2. Mitä osakeyhtiön perustamisessa ei usein osata ottaa huomioon?

Osakeyhtiön ensimmäisen tilikauden pituus voi olla 6-18 kuukautta ja näin ollen poiketa normaalista 12 kuukauden pituudesta. Tämä poikkeava tilikausi kannattaa ottaa käyttöön, mikäli yhtiö perustetaan esimerkiksi syksyllä. Tällöin yhtiön ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä ja veroilmoitusta lyhyeltä muutaman kuukauden ajanjaksolta. Osakeyhtiön on myös mahdollista valita erikseen vuosi-, neljännesvuosi-, tai kuukausikohtainen arvonlisäverojen tilityskausi. Kauden pituus voi vaikuttaa esimerkiksi yrityksen kassanhallintaan.

Ennen kuin valitset yrityksellesi arvonlisäverokauden, suosittelemme lukemaan artikkelimme: Arvonlisäveron ABC - Usein kysytyt kysymykset

3. Liiketoimintasuunnitelma osakeyhtiölle

Liiketoimintasuunnitelmaa toimii yrityksen kompassina, käsikirjoituksena, reseptinä, luotsina ja auttaa sinua saamaan rahoitusta, kuten Starttirahaa TE-toimistosta tai Kehittämisavustusta ELY-keskukselta.

Liiketoimintasuunnitelma on kuitenkin ensisijaisesti itseäsi varten. Sen avulla ennakoit tulevaa toimintaasi sekä vältät mahdolliset kompastuskivet, joita voi tulla yllättäen vastaan ilman suunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelmassa on kuvailtuna yleensä ainakin seuraavat osa-alueet:
 • Tuote tai palvelu
 • Markkinatilanne ja kilpailijat
 • Omat ja yrityksen vahvuudet ja heikkoudet
 • Asiakkaat
 • Rahoitus ja budjetointi
 • Käytännön toimet

Apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saat kätevästi esimerkiksi Uusyrityskeskuksen verkkosivuilta.

4. Yrityksen nimi ja toimiala

Yrityksen perustamisasiakirjoja ja perustamisilmoitusta varten sinulla tulee olla yrityksen nimi. Nimelle ei ole mitään muita virallisia ohjeita, kuin ettei samannimistä yritystä saa olla jo olemassa. Voit tutkia nimiä ennakkoon PRH:n nimipalvelussa. Hyvä ohjenuora yrityksen nimelle on, että se jollain tapaa kuvaa toimintaasi, toimialaasi tai arvoa, jonka haluat tuoda asiakkaillesi. Nimen valinnassa kannattaa myös huomioida, miten käytetty yritysnimi se on.

Kun olet jättänyt perustamisilmoituksen, kaupparekisterissä tutkitaan, onko nimelle esteitä. Älä siis painata yrityksen nimeä esim. mainoskyltteihin ennen kuin nimi on hyväksytty kaupparekisterissä. Lue lisää neuvojamme yrityksen nimeämiseen artikkelistamme: Yrityksen nimi – 10 vinkkiä aloittavalle yrittäjälle

Yrityksen toimialan määrittely on myös tärkeää. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminta. Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa.

5. Perustamisilmoitus

Tämä on useimmille aloittaville yrittäjille se inhottavin asia yrityksen perustamisessa. Siitä selviää kuitenkin selkeiden ohjeiden avulla.

Kun olet valinnut osakeyhtiön yritysmuodoksi, on aika tehdä YTJ:n sivuilla osakeyhtiön perustamisilmoitus, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhteinen verkkopalvelu.

Yrityksen perustaminen on käytännössä tehty, kun perustamisilmoitus on täytetty ja lähetetty.

Osana perustamisilmoitusta laaditaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys.

Perustamissopimuksessa sovitaan osakeyhtiölain velvoittamista asioista, joita ovat esimerkiksi:
 1. Ketkä tulevat perustettavaan yhtiöön osakkaiksi?
 2. Paljonko yhtiössä on kokonaisuudessaan osakkeita?
 3. Mikä on osakkeen hinta?
 4. Minkä määrän kukakin merkitsee osakkeita?
 5. Ketkä ovat osakeyhtiön vastuuhenkilöitä? (Minimissään tulee valita hallituksen jäsen ja varajäsen)
   
Yhtiöjärjestykseen tulee tieto esimerkiksi seuraavista asioista:
 1. Yhtiön toimiala
 2. Tilikauden pituus (Voidaan mainita myös perustamissopimuksessa)
 3. Kotipaikkana oleva Suomen kunta

Perustamisilmoituksen jälkeen yhtiö saa Y-tunnuksen ja yhtiölle voidaan avata pankkitili, sekä yhtiö voi toimia virallisesti sopimuksen osapuolena. Normaalissa tilanteessa perustamisilmoituksesta muutaman viikon kuluessa yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin, jonka jälkeen yhtiöllä on mahdollisuus rekisteröityä arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisteriin. Artikkelin kirjoitusajankohtana uuden yrityksen merkitseminen kaupparekisteriin vie kuitenkin pari kuukautta. Ajantasaisen tiedon tähän löydät aina PRH:n sivuilta.

yhtiön perustaminen osakeyhtiö perustaminen

6. Hoida yrityksen lupa-asiat

Monilla toimialoilla ei vaadita mitään erityisiä lupia, mutta on aloja, joilla yritystä ei voi pyörittää ilman tiettyjä virallisia lupia. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala.

Tarkista luvanvaraiset toimialat sekä lupaviranomaisista esimerkiksi Yrittäjät.fi:n Luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta. Voit käyttää myös Suomi.fi:n kyselyä selvittääksesi, mitä lupia tarvitset.

Apua kaikkeen yrityksen perustamiseen liittyen saat aina myös Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta tai paikallisesta uusyrityskeskuksesta.

7. Hae Starttirahaa tai Kehittämisavustusta

Starttiraha

Starttiraha on TE-toimistojen myöntämä aloitusraha yrittäjille, joka turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Yrityksen perustaminen ei siis vaadi pelkkää omaa pääomaa, vaan voit saada rahallista apua jo ensimetreillä. Starttirahaa saavat tietyt kriteerit täyttävät aloittavat yrittäjät.

Lue lisää ja hae rahoitusta Työmarkkinatorin sivuilta.

Kehittämisavustus

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Tukea saavat tietyt kriteerit täyttävät yritykset.

Lue lisää ja hae rahoitusta ELY-keskuksen sivuilta.

8. Yrityksen toiminnan järjestäminen

Kun yrityksen perustaminen on tässä pisteessä ja olet saanut Y-tunnuksesi, kaikki lupa-asiat ja perustamispaperibyrokratian alta pois, on aika aloittaa toiminta toden teolla.

Kuten aiemmin jo mainitsimme, jokainen aloittava yrittäjä ja yrittäjäporukka on erilainen – ja niin myös tämä vaihe. Jollekin pakollinen byrokratia on vain yksi steppi jatkaa sitä, mitä on puuhastellut jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa, kun taas toiselle ensimmäisten asiakkaiden hankinta ja tavoittelu alkaa vasta tästä.

Muutama käytännön asia toiminnan järjestelyn kannalta on hyvä miettiä läpi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Miettimällä läpi tietyt rutiinit heti alussa, löydät itsellesi sopivimmat työkalut arjen pyörittämiseen. Tämä edesauttaa oman kallisarvoisen ajan mahdollisimman hyvän käytön – mitä paremmat työkalut ja tehokkaat rutiinit sinulla on, sitä enemmän aikaa sinulle jää tuottavaan työhön – eli asiakkaiden palvelemiseen.

Mieti mm. seuraavat käytännöt ja työkalut:
 • Miten myyt? 
  • Kassamyynti,
  • laskutus,
  • verkkokauppa
  • vai muu tapa?

Toiminnan luonteesta riippuen, myynti voi tapahtua joko kivijalkaliikkeessä kassamyyntinä, verkkokaupassa tai laskulla – tai näiden yhdistelmänä. Myyntityökaluja valittaessa on hyvä käydä läpi koko myyntiprosessi – miten saat hoidettua koko putken aina asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta, myynnin kautta kirjanpitoon. Vaihtoehtoja on lukuisia – yksi hyvä tapa on kysellä muilta alan yrittäjiltä, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä ratkaisuja muut suosittelevat.

9. Yrityksen kirjanpito

Mieti onko sinulla resursseja kirjanpidon tekemiseen itse vai tarvitsetko apua?

Tee ajoissa päätös hoidatko kirjanpidon...
 • Itse?
 • Perheenjäsenen tai muun sukulaisen avulla?
 • Kirjanpitäjän avulla?

Jos kirjanpito ei ole entuudestaan lainkaan tuttua, virheiden välttämiseksi kirjanpito kannattaa tehdä ammattilaisen avulla.

Yrityksen kirjanpidon ulkoistaminen tehdään usein kahdesta olennaisesta syystä:
 1. Ajan säästyminen
 2. Varmuus siitä, että kirjanpito tulee hoidettua oikein

Kirjanpitäjän valinta on yksi aloittavia yrittäjiä eniten askarruttavia asioita. Siihen ei ole oikeaa eikä väärää vastausta mistä itselleen sopivimman kirjanpitäjän löytää. Hyvä lähtökohta on miettiä, mitkä asiat itselle ovat tärkeitä. Henkilökohtainen palvelu, hinta ja kirjanpitäjän hinnoittelumalli, sijainti, toimialan erikoisosaaminen, sähköiset työkalut ja kirjanpitäjän toimintamalli ovat muutamia asioita, joissa kirjanpitäjät ja tilitoimistot voivat erota paljonkin toisistaan

10. Anna palaa!

Monen kokeneen yrittäjän vinkki aloittaville yrittäjille on: Anna mennä vain!

Tärkeintä yritystoiminnan alussa on saada toiminta käyntiin, eli käytännössä myynti ja ensimmäiset asiakkaat. Tekemällä oppii, ja vinkkejä kannattaa kysellä kokeneemmilta yrittäjiltä. Yrittäjän vapaus on myös vapautta muuttaa toimintaa oman kokemuksen karttuessa!

Hyvä nyrkkisääntö heti alussa on aloittaa selkeästä tuotteistuksesta, eli antamalla tuotteelle tai palvelullesi nimi, hinta ja kuvaus sisällöstä. Näillä kolmella peruspilarilla pääset jo pitkälle myynnin ja markkinoinnin aloittamisessa.

Aloittavien yrittäjien oppaita myyntiin, markkinointiin, asiakkuudenhallintaan ja taloushallintoon on saatavilla sekä Uusyrityskeskuksilta, Suomen Yrittäjiltä ja eri palveluntarjoajilta. Yrityksen perustaminen on yksinkertaisesti helpompaa, kun tutustuu ammattilaisten kokemuksiin perustuviin vinkkeihin.

Muista siis, että apua yritystaipaleen alkuun saa aina – et ole yksin, etkä ensimmäinen, joka aloittaa yrittäjyyden pää täynnä kysymyksiä. Käänny kysymyksissäsi luotettavien tahojen puoleen. Suosittelemme myös ilman muuta verkostoitua muiden yrittäjien kanssa! Inspiraatiota ja vertaistukea saa helposti myös lukemalla yrittäjätarinoita, joissa on muiden yrittäjien kokemuksia ja käytännön vinkkejä myös aloittaville yrittäjille.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Kiinnostuitko yrityksen perustamisesta? Ota meihin yhteyttä!

 
 

Share